|

Erilised Teadvused meie keskel Inimestena

Meie keskel ja ümber liiguvad Inimesed, kelles kehastunud Vaimud on nii suured loovad Galaktilised teadvused, erilised teadvused, et nende sõnal ja jõul on väga suur määrav mõju, mis realiseerub erakordselt tugeva jõuga maises plaanis.

Mis iganes on ees, pea meeles:  Ainuüksi ühest Sinu sõnast ja otsusest võib saabuda rahu terves maailmas.

Kui Sa seda vaid kogu oma Püha Vaimu jõu, tahte ja otsustavusega nõuad.

Adeline Amaryllis 23.06.2022/ Päikeseranna Festivali loeng

Similar Posts