Skip links

Häbi ja süütunne on ühed madalaima sagedusega emotsionaalsed seisundid

Inimese isiklik energeetiline sagedus – kuidas see väljendub?

Kas Sa teadsid, et viha ei olegi kõige madalama energiatasemega emotsioon, mida tunda võib? Vaid et süü (30 Hz) ja häbi(20 Hz)on kõige madalamad senimõõdetud seisundid inimese energiaväljas?

Palju räägitakse vaimse valdkonna teemadel küll kõrgest sagedusest, madalast sagedusest, individuaalsest võnkesagedusest, vibratsioonist ehk meie isiklikust sagedusest. Paljude jaoks on need terminid arusaamatud, teiste jaoks igapäevased. Kõik meie ümber (materiaalne ja mittemateriaalne) võngub oma sagedusega, oma vibratsiooniga. Neid sagedusi on võimalik mõõta tehnoloogiliselt.

Mis tähendab „Minu isiklik võnke sagedus“ ? See viitabki konkreetselt Sinu seisundile, milles Sa parasjagu viibid. Kuna seisund on muutlik, siis meie sagedus võib samuti päeva jooksul korduvalt muutuda. Kui Sa viibid valdavalt kõrges sageduses, siis Sinu tunded ja seisundid vastavadki skaalal (tabelis,pildil) just nendele ülemises sfääris olevate helgetele, heledatele ja kergetele tundeseisunditele. Mida rohkem tegeleb endaga inimene vaimselt ja mida rohkem ta puhastab endas igasuguseid häirivaid ja piiravaid mõttemustreid, seda püsivamaks muutub tema seisund, seda rohkem ta valitseb iseend ja oma seisundeid – emotsioone ja tundeid.

Emotsioonide ja tunnete võnkesagedus on ääretult erinev. Tunnetega seotud võnkumine on palju kõrgem, puhtam ning sügavam (inimese olemuse ja tundmuse jaoks), kui kehaenergiat lõhkuvad ja destabiliseerivad hetkeemotsioonid ja puhangud.

Postituse juurde on lisatud üks väga hea näitlikustav tabel, mis on koostatud dr David R.Hawkinsi poolt (pärineb teosest Power vs Force) ning teostatud justnimelt tehnoloogilise mõõtmise ning katsete tulemusena (mis seisundis, emotsioonis, üks või teine inimene parasjagu võngub). Kusjuures, kas teadsid, et on täheldatud, et kui inimkonna üleüldine võnkesagedus on ALLA 200 Hz või 200Hz, siis see mõjub kogu planeedile hävitavalt ja destruktiivselt.

Kusjuures, aastal 2010, kui Dr Hawkins teostas erinevaid maailmariike külastades ka rahvaste üleüldist sageduse mõõtmist, täheldas ta, et planeet Maa inimeste keskmine võnkesagedus (tavainimese võnkesagedus) oli keskmisel 207 Hz. Kuid see oli juba 8-9 aastat tagasi (tänaseks juba tõusnud, eriti heaoluriikides). Võnkesageduste ja mõõtmistulemuste kohta kirjutas ta ka teose, kus viitas lausa sellele, et osades väga tugeva duaalsusega riikides (kultuurid, reeglistik ja tavad on seal nii ranged ning ei luba vaba, piiramatut loomist), oli sagedus nii madal, et puudus isegi üksainus inimene riigis, kes võnguks kõrgemini kui 500 Hz (inimliku armastuse sagedus).

Kas teadsid, et tänutunne (900 Hz) on ülimalt kõrge sagedusega seisund ning viib kõige lähemale valgustumisele. Niisamuti kaastunne! (Kaastunde sagedus Hz on jäetud tabelist välja, kuid see on samas kõrges sagedusvahemikus nagu tänutunne). Siinkohal jällegi –tänutunne ja haletsemine on kaks totaalset erinevat sagedusvahemikku.

NB! Väga oluline neile, kes on valgustöötaja missiooniga siin Maal! Kas teadsid, et juba ainuüks ÜKS armastuseseisundis viibiv inimene (500 Hz) suudab mõjutada enda ümber ca 750 tavainimest (tavavõnkesageduses ca 207 Hz) positiivselt ja ülestõstvalt? Kui tähtis on hoida enda sagedust!:) Valik on igaühe enda!

Vaata tabelit ja tutvu erinevate emotsioonide sagedustega. Iga emotsionaalne seisund vastab mingile sagedusele ning kaasab selles seisundis viibijale vastava reaalsuse ja tundeseisundi . Näiteks inimene, kes on peamiselt uhke ja peab end teistest paremini, võngub vihaga sarnases madalas seisundis 175 Hz ning tema valdav eneseväljendus on teisi mõnitav või alandav. Tema eluvaade aga kamandav, allutav ning käskiv, pidades end teistest ülevamaks. Nii on võimalik kindlaks teha, mis sageduses teine inimene parasjagu on, milline on tema maailmavaade ning mida ta jagab või levitab või endast välja annab.

Kas märkad näiteks, kui häbiväärselt madal sagedus on häbil? See on palju palju madalam  kui viha. Ja kui kahjuliku madala sagedusega on süütunne? Energiatöödes ja tehnikates levib ütluski: „Needused hakkavad külge sellele inimesele ,kes tunneb endas SÜÜD, nagu ta oleks midagi teinud“. Süütunne on väga madala sagedusega energeetiline seisund. Ja nüüd mõtle hetkeks ja fikseeri oma möödunud 30 päeva oma elust –  kas teadvustad, milliseid seisundeid oled Sa kogenud selles ajavahemikus? Millises Sa püsivamalt oled viibinud?

Tabel toob puust ja punaselt välja, kui kahjulik ja MADAL on tegelikult madalate vibratsioonidega emotsioonide hoidmine enda kehas. Kui kerge on saada („tekitada“) omale emotsioonidest haiguseid, kogeda läbipõlemist, südame rütmihäireid või lõhkuda ebastabiilsusest tulenevalt oma immuunsüsteemi!

PS Lisaselgituseks tabelis toodud andmete kohta:

Tabelis on välja toodud just peamiselt emotsioonide ja tunnete võnkesagedused segamini. Tasub teada, et tunded ja emotsioonid on erinevate lainepikkustega  ning justnimelt tundeenergia on inimese Vaimenergia loomulik olemisviis.

Mõõdetud sageduslikud seisundid on praeguse inimkonna poolt genereeritavad sagedusvahemikud praeguses duaalses energias. Kuid tasub teada, et valgusolendid (valgusmeistrid) ja kõrgetest dimensioonidest pärit nn „kaitseinglid“ ületavad lausa 50 000 Hz. See info tuleneb siis väga tugevatelt nägijatelt ja tunnetajatelt, kes väga puhtalt ja täpselt energiaid ning ka numbreid kanaldada suudavad. Ka lapsed ultrakõrgetest sagedustest jäävad sarnastesse sagedusvahemikesse, kuid kehasse (maisesse plaani) kehastunult nad ületavad endiselt üle 1000 Hz.

Kusjuures – kas teadsid, et ka apaatia on täielik emotsiooni üks vorm.  Apaatia ja neutraalsus kaks erinevat seisundit ning tihti on inimestel neid raske eristada. Esimene on täielik teotahetus, motivatsioonitus, loomingulisuse kadu, ükskõiksus jmt).

Tabelis väljatoodud „armastuse sagedusvahemik 500 Hz“ on mõeldud ligimesearmastuse ehk inimliku tasandi armastuse sagedus siinses praeguses reaalsuses. Kuid on veel üks palju kõrgem tundeseisund, mida spiritualistid tihti samuti „Kõikvõimsa, ühtekuuluva armastusetundena“ nimetavad ja väljendavad. See on Universaalne, Looja energias olles kõikvõimas aktsepteeriv, kõikolemise ja aktsepteerimise ning armastuse tunne. See on vaimutasandil „armastuse tunne“, puhas tingimusteta kosmiline armastus kõige ja kõigi suhtes, mis ei ole seotud inimliku mõistus- ja kehatasandi armastusega (mis on tihti ka tingimustega).

Teadlikke valikuid soovides,
Maya


Leave a comment