|

Intuitsioonitreenimise harjutused vabatahtlikuks praktiseerimiseks!

Iga intuitsioonihuviline saab nüüd oma selgeltnägemise ja -tunnetamise võimeid proovile panna. Ise kodus praktiseerides.

Alates 2.novembrist 2022 avaldame siin kodulehel igal teisel kolmapäeva hommikul ühe intuitsioonitreenimise harjutuse, mida saavad kõik huvilised ise vabatahtlikult kaasa praktiseerida. Ja nii kuni 19.aprillini 2023.a. Avalikud harjutused laetakse üles üle nädala, s.t. igal teisel kolmapäeval kell 9:00 hommikul. Vaatamata sellele, kas oled teetapraktik või mitte on igal huvilisel võimalus osasid lihtsamaid harjutusi ka omal käel järele proovida.   

Harjutusi on kokku tegelikult 30 tk koos töölehtedega, koos raskemate ja kergemate ülesannetega. Niisama huvilistele ja iseseisvatele praktiseerijatele on välja valitud 13 lihtsamat ja mängulisemat harjutust, mis on siin lehel niisama kättesaadavad ja allalaetavad.

Kellele on need harjutused mõeldud?

Lihtsamad harjutused(13 tk) on kõigile. Kogu harjutuste komplekt (30 harjutust + 30 töölehte) aga vaid praktiseerivatele tervendajatele,  teetapraktikutele või edasijõudnud praktiseerijatele, kes soovivad eraldi harjutuste ja töölehtede komplekti soetada endale.

Selgituseks nende harjutuste loomise mõtte ja päritolu kohta. Harjutused olen koostanud tegelikult ja peamiselt mõeldes vaid teetatervendamise sertifitseeritud praktikutele, kes on avaldanud soovi vabatahtlikult ja iseseisvalt oma võimeid arendada.

Nagu teame – siis intuitsiooni kasutamise täpsus on otseses seoses rohke praktikaga, et kujuneks puhtam ja selgem eristamisvõime. Seega olen koostanud harjutusteseeria koos töölehtedega (60 lehte kokku) kõikidele neile teetapraktikutele kingituseks, kes on läbinud vähemalt ühe teetatervendamise koolituse minu juhendamise all. Seda nii käesoleval aastal, aga ka varasematel aastatel.

Kas kaasa saavad praktiseerida ka need, kes pole teetapraktikud?

Lühike vastus on, et jah, kui sul on omal välja kujunenud energiate tunnetamise või nägemise viisid ning sa soovid end proovile panna.

Kuna iseseisvalt oma tunnetust –ja võimeid arendavate isikute hulk on siinse lehe lugejaskonna hulgas suur, siis olen välja valinud 13 lihtsamat harjutust ka teistele, kes võivad proovida iseseisvalt kaasapraktiseerimist omal käel. Need 13 harjutust ongi igal kolmapäeval siin lehel tasuta kättesaadavad. Mis puudutab töölehti, siis need on eraldi soetavad (terve komplektina) või mõeldud vaid teetapraktikutele.

Palun pane tähele: tegemist on harjutuste ülesannete kogumikega (30 tk), kus kirjeldatakse harjutuse sisendülesannet ja eesmärki ning antakse vaid suunajuhised harjutuse edukaks sooritamiseks ilma eksimusteta. Kuid harjutuse kaardil ei kirjeldata harjutuse sooritamise käiku liiga detailselt ega üksikasjalikult, pikkade lohisevate tekstidena.

Harjutuse sooritamise viis ja meetod – kogu häälestuse loomine, puhta ruumi hoidmine vaatluse ajal, mõtete vaigistaime ja enda häälestamise sellele tasandile väljaspool süsteemi ruumi, kust on võimalik puhast vaatlust teostada – see on täiesti eraldi omaette teema, mida on läbitud ja õpitud (ja õpitakse ka edaspidi) põhjalikult vähemalt 3-päevasel kursusel. Seni on olnud minu juhendamisel selleks teetatervendamise kursus, mis õpetab inimesi mitte ainult iseend ja teisi tervendama energias, hinges ja füüsises. Vaid õpetab ka väga teadlikult ja puhtalt infot vaatlema, tunnetama ja energiaid suunama.

Kas neil, kes pole teetapraktikud, kuid on ise praktiseerijad ja soovivad kõiki harjutusi kaasa teha ning ka töölehti saada, on selleks mingi võimalus?

Kui sa ei ole mingil põhjusel saanud osaleda mõnel minu kursusel või ei ole varasemalt kokku puutunud teetatervendamise teadliku loomise- ja meditatsioonitehnikaga, kuid soovid ikkagi kogu harjutuste seeriat kaasa teha ja ka töölehti seotada, siis kogu harjutuste ja töölehtede komplekt tuleb mapina müüki üles ka e-poodi hiljemalt 30.novembriks. Mapi hind on arvestatud värviliste töölehtede trüki ja köitmise alusel. Saad kogu komplekti endale soetada ning ise iseseisvalt kodus kaasa teha.

Sellegi poolest võiksid teada, et kui sinul on soov harjutusi ise omal käel praktiseerida ning sa ei ole seni teetatehnikaga kokku puutunud, siis peaks sul olema kujunenud mingisugune omale sobiv ja meelepärane tunnetamise või vaatluse viis, kuidas infot vaadelda. Komplekti puhul on tegemist harjutuste ja töölehtede mapiga, mitte kindlasti tunnetamise tehnikate lahtiselgitamise õpetamisega või häälestuse loomise õpetusega algatasandil. Nagu juba eelnevalt öeldud, siis häälestuse loomine, puhtas ruumis vaatlus väljaspool süsteemi energiat – see on väga suur mahukas teema, milleks on omaette koolitus.

Töömapp sisaldab 30 harjutust ning 30 töölehte, mis on mõeldud aja jooksul täitmiseks.
Vastavalt kas üksi või paarilisega koos.   

Need harjutused sõeluvad välja väga tugevad tegijad.

Mida lisaksin veel harjutuste kohta.
Harjutused on väga erinevate nurkade all proovile panevad. Kui avalikud harjutused on lihtsad mängud, siis terves harjutuste komplektis on ülesanded, mis on tugevad proovikivid, et oma võimeid proovile panna.

Teiseks. Osad harjutused on väga spetsiifilised kogu komplektist,mis nõuavad  edasijõudnute taset. Samas – mina ei soovi kedagi keelata nende harjutuste kaasategemisel. Mõni algaja on nii täpne ja loomulik oma tunnetuses.

Kolmandaks. Need harjutused sõeluvad välja väga tugevad nägijad ja tunnetajad. Kui täidad töölehti korrektselt, saad enda võimete kohta väga hea tagasiside, mis tasemel sa tunnetamises ja nägemise täpsuses asud. Harjutused on nii disainitud, et iga harjutusega on väga olulisel kohal tagasiside. Kõik 30 harjutust on erineva raskusastmega ja disainitud nii, et iga praktiseerija leiaks üles enda kõige tugevamad omadused intuitsiooni rakendamisel ja kõige nõrgemad küljed, mida veel arendada.

Oled olnud osaleja mõnel minu varasemal teetakursusel ning soovid saada tasuta kõikide harjutuste osaliseks?

Need, kes on läbinud mõne minu teetatervendamise koolituse praegusel või mõnel varasemal aastal, siis nemad saavad kõike 30 harjutust koos töölehtedega kaasa teha tasuta, kuid harjutusi ei anta ette korraga, vaid igal nädalal. See on mõistlik rütm selleks, et võtta põhjalik aeg ühe harjutuse sooritamiseks erinevatel sooritusaegadel.

Selleks, et saada teetapraktikuna osaks kõikidest harjutustest, peaksid liituma Facebookis kinnise grupiga, mis on mõeldud ainult Teetatervendajatest Praktikutele. Selleks palun esita oma sooviavaldus liitumiseks Facebooki sõnumite kaudu siin lehel . Kui Sa oled õppinud kellegi teise õpetaja all ning soovid liituda grupiga, siis peaksid saatma tõendi ühest teetakursuse läbimist tõendavast sertifikaadist. Meil puudub isiklikult ülemaailmane teetapraktikute andmebaas, kuid me soovime hoida gruppi puhtana ning vaid praktikutele mõeldes. Peale liitumiskutse saatmist kontrollitakse, kas Sa oled osalenud mõnel teetakursusel ning seejärel administraator saadab Sulle kutse kinnise grupiga liitumiseks.

Kui sa oled ükskõik, mis õpetaja all õppinud teetapraktik, kuid ei ole õppinud minu juhendamisel, siis oled väga teretulnud liituma grupiga, kuid töölehtede komplekti peaksid Sa siiski soetama läbi e-poe. Kui oled liitunud meie kinnise teetapraktikute grupiga, saad töölehed soetada oluliselt soodsama hinnaga (tulevad müüki teetapraktikutele mõeldud sooduskoodiga).

Maailmas on üle 500 000 teetapraktiku ning intuitsiooniharjutuste seeria komplekt koos töölehtedega on kaasuv võimalus neile praktikutele, kes on usaldanud õppida teetatehnikat minu käe all. Oled teretulnud liituma ka teetakursused.ee lehel oleva meililistiga, et kinnitada end teetapraktikute meilinimistusse ja uudiskirja listi. Sellepärast, et ma loon aegajalt väga huvitavaid projekte kõigile – kes on teetapraktikud, kuid õppinud mujal. Ning uudiskirjaga liitunud ja FB grupiga liitunud saavad neist osa veidi soodsama hinnaga ja eelisaegadel.

Seega veelkord kogu info selgelt ülevaatena…

Avalikult ja mitte-teetapraktikutele ehk siis niisama huvilistele, oleme välja valinud 13 lihtsamat intuitsiooniharjutust, mis on kättesaadavad siinsamas kodulehel.  Need harjutused avaldame üle nädalati kolmapäeval kuni 19.aprillini 2023.

Kokku on harjutusi 30 tk, mis avaldatakse grupis kuni 31.maini 2023 igal nädalal. Iga harjutuse kohta käib kokku vastav tööleht, mis tuleb ise täita.

See on põhjusel, et vältida segadust, kuna osad harjutused võivad olla liialt spetsiifilised ja keerulised teostada neile, kes pole õppinud teetatervendamise kaudu mediteerimise, vaatlemise ja loomise tehnikat.  Kuid Sul on võimalus kaasa teha ka kõiki harjutusi, kui soetad endale mapi kodulehe e-poest. Mapp tuleb müüki novembrikuu jooksul siin: https://valguslapsed.com/pood/

Kõik need harjutused on peamiselt siiski edasijõudnutele, kes on saanud süvendatud juhised, koolituse ja õppe, mismoodi oma häälestust ja seisundit kiirelt muuta, mismoodi tunnetamist ja vaatlemist detailselt, mõjutamatult ja puhtalt läbi viia nii, et keegi Sinu energiaruumi sisse ei häkiks ja et vaatlus toimuks väljaspool süsteemienergiaid ja duaalset ruumi. Aga nagu öeldud – kui soovid, võid omal tunnetusel osasid harjutusi kaasa teha.

Kodulehtedel www.teetakursused.ee ja www.valguslapsed.com hakkavad olema ülenädalati harjutused. Kinnises grupis aga igal nädalal koos töölehtedega.

Soovitused, enne, kui alustad harjutustega.

  1. Võta omale tühi vihik, kuhu hakkad iseenda harjutuste tulemusi üles märkima. Kui sul on mapp, kasuta selleks töölehti.Kui oled varasemalt käinud minu teetatervendamise koolitustel, siis saad kasutada spetsiaalset töölehte, mis saadetakse kinnises grupis liitunud osalejatele 1 x nädalas. Loo endale hea harjumus, pidada ülesannete vastuseid ühes kindlas kohas, mitte mitmel lehel laiali. Sa võid rõõmustada ja üllatuda mõne kuu pärast, kui vaatled enda esialgseid vastuseid ning näed, kui palju sa arenenud oled.
  2. Lepi kokku enda jaoks harjutuste sooritamise aeg. Võta üks kindel aeg nädalas või kuus. Kui teed harjutusi koos paarilisega, siis leppige aeg jooksvalt kokku. Intuitsiooni kasutus ja areng on seotud puhtalt praktiseerimisega. Mida rohkem harjutad, seda täpsemaks muutub sinu eristamisvõime.
  3. Tee kindlaks, milles sa tugev oled. Oleks hea, kui sensitiivseid võimeid kasutada sooviv isik teeb kohe oma praktilise tee alguses kindlaks esmalt, millises taju või võime kasutuses ta kõige tugevam on. On inimesi, kes ei näe üldse, aga nad tunnetavad selgelt. On inimesi, kes on tagasihoidlikud tunnetamises, kuid nad näevad selgelt. Selleks, et oma tajumise ja nägemise suhtes paremat ülevaadet saada, tuleks praktikul läbi viia esimesed harjutused nii, et ta märgib enda jaoks tulemused üles ning hindab neid ise koondülevaates peale harjutuste läbitegemist. On neid, kes näevad paremini, on neid kes tunnevad, on neid kes teavad ja on neid, kes kuulevad.
  4. Ära kiirusta ja ära ole endaga liialt karm. Kui oled väsinud, siis parem vali uus aeg harjutuste läbimiseks. Väsimusega, ülekoormusega, kurnatusega ning näljaga suurenevad eksimused. Rõõmsa ja heatujulise, puhanud olekuga on kergem infot vaadelda ning ka infot eristada. Miks? Sest igasugune intuitiivne tegevus on energiat kulutav töö, mida võrreldakse tihti lausa sama suure kaloraaži kuluga nagu malemäng. Tunnetaja võib olla täpne, kuid kui eksib, siis nüpeldab end hiljem süütundega, teadmata, et eksis ainult seetõttu, et oli väsinud. Ole enda suhtes mõistlik.

Mängulist eneseavastamist ja harjutuste proovimist kõigile!

A.V.Amaryllis

Similar Posts