Isis -Valge Isis ja Looritatud Isis

Väljavõte raamatust “Suure Jumalanna müsteeriumid”(R.Grethiel, 2018)

“Isise müsteeriumeid uurides võime leida huvitavat infot Suure Jumalanna kulutuse kohta. Need, peidetud ja salajased õpetused jõudsid laiema avalikkuse ette 2.sajandil pKr, satiirilise teose “Madura Lucius Apuleiuse muundumised” kaudu. Rahvapäraselt kutsuti seda teost ka “Kuldseks eesliks”. Paljude uurijate arvates oli Lucius Apuleius (s 120 pKr) Isise pühitsetu, kes kasutades sümboleid ning parodeerivat väljendusvormi, paljastab oma teoses nii mõnegi hoolikalt varjatud saladuse, osutades seeläbi järeltulevatele põlvedele hindamatu teene. Müsteeriumite saladuses hoidmine oli muidugi igati õigustatud, sest Jumalannas peitub määratult suur vägi, mida ei tohi kasutada isekatel motiividel.”

“Neile, kes on sisenemas Isise müsteeriumitesse, antakse kolm hoiatust.
Esiteks peavad selle inimese motiivid olema puhtad.
Teiseks võib Jumalanna väe äratamine kutsuda esile suure transformatsiooni ning tuua kaasa suuri elumuutusi.
Kolmas hoiatus on pigem meeldetuletus, et ei saa kippuda ainult üles, ainult päikesesse ja kõrgematele tasanditele, sest siis jääb meil midagi olulist tegemata. Isegi, kui püüame oma probleemide eest põgeneda, saab see, mis on meie alateadvuses lahendamata ja läbi töötamata, meid ükskord kätte ning meil tuleb edasiliikumiseks oma hirmudele vastu astuda ning oma probleemidele lahendus leida.”

“Esoteerilistes Lääne maagia koolkondades tuntakse Suurt Jumalannat just nimelt Isisena. Atlantise juurtest võrsunud ja peamiselt meheliku arengusuuna valinud Egiptuse kultuur säilitas siiski ka teadmised Suurest Jumalannast. Ja kui Rooma Keiser Augustus Egiptuse alistas, levis Isise kultus kõikjale roomlaste poolt allutatud aladel. Muidugi on Suurt Jumalannat tuntud väga paljude erinevate nimede all, kuid Isis on üks levinuim.”

Eristada võib nii Valget kui ka Musta ehk Looritatud Isist.
Valge Isis on nii ema kui ka neitsi – Taevane Neitsi ja Jumalik Ema, kelle hilisem manifestatsioon oli Neitsi Maarja.
Must Isis väljendub aga Maarja Magdaleenas, Yeshua tantristlikus partneris, Suures Tühjuses peituva potentsiaali vahendajas.

Must Isis ei ole must mitte selles mõttes, et ta oleks pimeduse poolel või negatiivne, vaid seepärast, et tema ülesandeks on toita juuri – täita meid loomeenergiaga ning elujõuga. Ka on sellel väel, tumeduse positiivses tähenduses, lihtsam laskuda pimedatesse kohtadesse, kus valitseb pimedus selle negatiivses ja Allikast eraldunud tähenduses.

Must Isis ei mõju seal nii kontrastsena ning on seepärast rohkem kaitstud ja varjatud, kuid tema vägi on suur ning ta saab esile kutsuda sügavat puhastust, tervendust ja transformatsiooni.

Must Isis väljendab purustavat jõudu, mis lõhub vanu mustreid, ometi särab tema südames suur valgus.

Must Isis sümboliseerib ka Suurt Tühjust – lõpmatut potentsiaali, millest kõik olemasolev alguse saab.

See on määratu loov vägi, millest sünnib lakkamatult uusi maailmu.

Must ehk Looritatud Isis – Suure Tühjuse võrdkuju – peitub meie alateadvuses. Kui ta tõuseb, on Must Isis tohutult võimas ning nende jaoks, kes pole temaga kohtumiseks valmis, võib ta mõjuda hirmuäratavalt või isegi purustavalt nii nagu India jumalanna Kaali kohalolek.

Tegelikult ei ole Looritatud Isises midagi ohtlikku ja hirmuäratavat. Hirmutav ja purustav on ta üksnes meie egode jaoks. Kuid kui soovime taastada oma juuri ning luua teed kõrgeima võimaliku tuleviku poole, tuleb meil meenutada oma ühendust temaga. Kui arvame, et saame hakkama ilma Jumalannata, siis me petame end, sest ilma juurteta pole meil tulevikku.

Isise müsteeriumites kasutati sageli peeglit: rännakule minnes ei suletud silmi ega vaadatud sisemist ekraani, vaid istuti või seisti avasilmi peegli ees, kuni peeglist hakkas paistma teine maailm, kuhu siis teadvus projitseeriti. See oli otsekui minek läbi peegli.

Aastatuhandete vältel on Must Isis olnud peidetud meie alateadvusesse ja ka mateeriasse endasse, end nüüd ta ärkab ja tõuseb meie teadvusesse, purustades iganenud mustreid ja luues teed uuele maailmale, mis on rajatud suuremale aususele, loomulikkusele, kooskõlale loodusega ning meie tõelisele olemusele.

Olles väliselt tume või looritatud, särab nende looride varjus erakordselt suur ja kirgas valgus. Ning neile, kes on julged ega karda enda sees olevat vanu ja stagneerunud mustreid purustavat jõudu, näitab Isis oma tõelist palet. Ta heidab eneselt loorid ja temast saab Valge Isis – Taeva ja Maa Kuninganna.

Seda kajastab ka Apuleiuse parodeeriv teos, kus minategelane muundub protsessi käigus eesliks, kuna ei lähene müsteeriumitele puhaste taotlustega ning püüab saladusi piilumise teel varastada. Pärast paljusid katsumusi toimub temas aga sisemine muutus ning ta on valmis end ohverdama – loobuma oma egost. Seepeale kohtub ta Jumalannaga palgest palgesse, saab pühitsuse ning eesel muudetakse taas inimeseks.”

Väljavõte raamatust “Suure Jumalanna müsteeriumid”(R.Grethiel, 2018)

Musta Isise ürgne, purustav ja puhastav vägi avaldub väga kujundlikult Sofi Oksaneni romaanis “Puhastus” (2009)-
Vaata ka teostr Knight, G. Magic and the Power of the Goddess. Destiny Books. 2008.

Väljavõte raamatust “Suure Jumalanna müsteeriumid”(R.Grethiel, 2018)

Similar Posts