Jumalik Inimolend on kogu Universumi jumalik tipplooming.

“Kogu Universumis pole teist sellist olevust, kes oleks võimeline nii palju arenema kui inimene ja omama suurt vabadust. Kõik teised tsivilisatsioonid kummardavad inimese ees. Kõik teised tsivilisatsiooni on võimelised arenema ja täiustuma vaid ühes suunas, ja nemad ei ole vabad. Inimese suursugusus pole neile isegi mõistetav. Jumal – Suur Mõistus – lõi inimese ja andis talle rohkem kui kellelegi teisele…”

“Anastasia” I raamat. V.Megre

Eelolev katkend on Anastasia raamatu seeriast. Toon siia juure kommentaari.

Inimesed on ära unustanud oma jumaliku inimolendi algupärase olemuse. Algallikate inimene oli ülim jumalik tipplooming, kes oli Armastuse ja ülima Teadlikkuse kehastus ise. Praegune inimene areneb selles suunas ja püüab läbi sisemiste pingutuste leida teed tagasi sinna, kus me algselt olime.

Paraku on meie maisel arenguteel olnud ka väga palju mitte-maist päritolu olemusvormide sekkumist.
Meie planetaarse New Age ajastu üks uus vaimne moehaigus on siduda ja võrrelda end väga mitmete erinevate täherasside ja välistsivilisatsioonidega ja näha vaid end nende rasside tipuna, teadmata nende tsivilisatsioonide tegelikke tagamaid ja kavatsusi. Inimesel puudub kogemuslik pagas ja ta ülistab kedagi, andes ära oma väge ja jõudu selle süsteemi suunas, keda ta endast kõrgemaks ja vägevamaks peab.

Mitmed neist (vähemarenenumatest) tsivilisatsioonidest ja täherassidest on võimelised mõjutama inimese hinge mõtlema sellises suunas, justkui kuskil teise rassi juures eksisteerides (mitte-inimkehas olles) oleks parem, etem, arenenum ja võimekam. Universumi ruumis elab ja eksisteerib väga mitmeid erinevaid täherasse – neist mõned on ääretult kõrge arengutasemega ning ei oma isegi enam inimkeha vormi (seega on kaotanud ka alltasanditel loomisvõime, sest keha on ankur ja annab võimekuse luua kõikidel tasanditel korraga).

Tore on küll teadvustada, et mingit liiki maavälised tsivilisatsioonid on aidanud ära hoida maamängudes kaose, võimumängude ja mõjumängude keskel globaalset maailmasõda, uut tuumakatastroofi, kolmandat maailmasõda või muud hävingut. Kuid see abi ja toetus on mõeldud olema vaid ajutine, mitte püsivaks nõjatumiseks.

Samuti on alandav – inimolendi võimekust alandav ja pisendav, kui koguaeg pöörduda enda eluliste olude lahendamiseks, hädade ja murede lahendamiseks, erinevate olendite poole. Kui lugeda vanu tekste, siis inimene on teeninud ei tea mis olendeid kuni oma laste ohverdamiseni välja. Mitte üksiki armastav jumal ei käsi oma enda loodut, omaenda lapsi ohverdada. See on täielik nonsens ja selliste käskude taga on alati mingid alltasandi olemusvormid, keda pime inimene võimukate juhtidega teeninud on.

Kes oma inimolemust alandab ja teisi jumalusi endast kõrgemana näeb, see pisendab hetkega oma Jumaliku Hinge suursugust loomisvõimet. Ta nõrgestab hetkega oma Hinge, Keha ja Vaimu Lätte vahelist sirguvat ühenduskanalit, ühenduskoridori. Ütleme siis – sidekanalit hinge ja jumaliku Algallika vahel.

Inimolendeid on juhtinud ja valitsenud erinevatel põhjustel tema arengutasandist päris mitmed kõrgemad rassid. Osalt on see nii määratud kosmiliste seaduste alusel, et kui inimliik on mingis x arengujärgus, siis võib teda temast hetkelolevam arenenum juhtida. Mõned ei plaanigi inimliiki välja tuua orjusest ja ikestavad miljoniteks aastateks. Teised aitavad kosmilise tsükli käigus üles tõusta.

Sellist – teiste liikide poolt võimuga inimese valitsemist, on esinenud aga eriti neil ajastutel, kui on tegemist olnud inimorja ajastuga, kui inimene oli kosmiliselt muutunud nende liikide silmis tehingukaubaks. Elu muutus kaubaks ja see juhtus reetjate ja äraandjate tõttu. Sellist sõnapaari nagu “inimliik oli kaup” , on isegi väga halb välja öelda ja veel halvem oli mul kuulda seda ühe kõneka selgeltnägija suust, kes huumoriga ja omast arust naljatledes rääkis inimajaloost ja sellest, et inimkaup jäi ripakile ja siis korjas keegi ta üles. On selge, et mõnele rassile ei ole inimkeha püha ega elu pole püha. Mõned neist inimliigi ja planeedi müüjatest on kehastunud meie keskele ja püüavad siin lunastada oma tehtut, et anda oma eksistentsile kõrgemat väärtust ja eesmärki. Tegelikult on igal olendil, kes on saanud kehastumisõiguse, antud õnnistatud kõrgem eksistentsi eesmärk kõrgemalt poolt. Kui nad selleni ei jõua, siis nende õigus kehastuda kaob. Mõni mängib oma aktsiad maha lõbutsedes, positsioonide või kulla nimel.

Sa katsu nii, et sa ei imetleks ega ihaleks mitte ühegi teise inimese võimekust, olemust, välimust ega omadusi. Sinul on olemas kõik need võimed, mis on igas inimeses. Usud sa seda või mitte. Küsimus on tahteväljundis, kuhu suunas oma võimekust parasajgu selles elus oma loomises rakendada ja suunata. Üks inimene võib olla andekas nii mitmel alal. Imetledes teisi siit ilmaruumist või väljaspoolt – ükskõik, keda, pisendad sa kohe iseenda võimekust. Tänapäevane maailm on aga tugevalt üles ehitatud imetluse energiale. Igas valdkonnas – suguvõsas, kollektiivisi ,tööl, ärimaailmas, meedias ja ka riikidevahelises konkureerimises majanduse sektoris, sõjalises sektoris ja geopoliitilisel tasandil.

Kui sa üldse kedagi endale eeskujuks tahad võtta, siis võta Jumalik Püha Armastuseläte. See on Eluvalgus, kes loob tingimusteta kõikjal. Tema energia sisaldub meis ja ta on loomulik eluenergia, millega läbi õnne, armastuse ja ülima rahulolu ühendust saada. Nii sead sa end Armastuse kehastuseks, mis on inimese eksistentsiaalne tipp (füüsilises plaanis).

On olnud selliseid aegu, mis enamuste inimeste mõistustesse pähe ei mahu. Kosmilises ajaloos on inimest nii mitu korda müüdud, tema mälu kustutatud ja pimestatud, nõrgestatud ja viidud alama väeti olendi tasemele.

Siinkohal ütlen vahele – elu on püha. Elu on kõige püham essents Universumis üldse. Harmoonilist jumalikku Elu (nagu loodi esimeste inimeste aegadel) oskas luua vaid üks – Jumalik Kosmiline Universumi Intellekt. Teiste olendite püüdlused Universumis luua täiuslikku elu on lõppenud enamasti väärate olenditega ja üksteise hävinguga, sest kosmiline tasakaal ei soosi hävingulist liiki.

Pea meeles – Elu on Püha. Inimene on Püha. Kes inimest pühaks ei pea, see ei pea ka iseend pühaks. Kõige püham elu vorm on laps. Vastusündinu. Puhas leht, armastuse kehastus. Tema auraväli on nii kiirgavalt valge. Ta on määrdumatu.

Kuidas sina tunned end laste suhtes? Kuidas tunned sa inimlapse suhtes? Kuidas suhtuvad inimlastesse sinu tuttavad nägijad, kanaldajad, tervendajad? See ütleb nende kohta palju. Kes austab ja armastab inimlast, see armastab ja austab ka inimolendit ja elu.

Eluessents on kõige kallim väärtus üldse kogu Universumi plaanis. Tema väärtust – Puhta Loova Energia essentsi tegelikku väärtust – ei saa võrrelda isegi kosmilistes rikkustes.

Olgu öeldud, et väliste tsivilisatsioonide ilmumine, lähenemine ja sekkumine (reeglina maiselt valitsuselt mingi vastutasu saamise eesmärgil) on aegamööda kujundanud inimeste kollektiivses ühisväljas programm-mustrid, et kuskilt väljast saabuv on ülevam, kõrgem, jumalikum, edenenum, arenenum. Niiviisi on võetud praktiliselt kõiki välissaabujaid vastu jumalatena, andes ära oma väge. Kuid kuna diktaatorlikud ja aristokraatlikud valitsusajad on sel viisil möödas, nagu nad esinesid vana-Maa aegadel, on kujunenud uus tendents – mõjutustöö inimolendi väeti olemuse sisendamiseks käib seestpoolt. Sa katsu olla teadlik ja tark ja ära anna ära oma väge. Kuula ja õpi, mis sul on igaltühelt kuulda. Kuid kuldset tõde katsu sa enda sees alati ise tunnetada.

Tõde hakkab helisema ja muutub kuldseks, kui ta tekitab rahulolu igal tasandil. Ei teki kriipivat tunnet.

Tegelikult on ka alltasandi rassidel oma roll. Kes vaatab kõrgemast plaanist, näeb, et kõik on suures plaanis nii õigel kohal. Nende alltasandi rasside kõrgem eesmärk ongi rõhuda koguaeg inimeses väljakujunenud nõrkade omaduste peale ja näidata seega puust ja punaselt ette, mida sellel inimliigil kollektiivselt endas arendada on vaja. Lihtne ju – nad näitavad täpselt kätte igaühe arendamist vajavad kohad. Ja sellega teenivad nad ära ka oma kehastusõiguse.

Väga kõrgel tasandil arenenud maavälised kõrgelt arenenud tsivilisatsioonid enamasti tegelikult ei sekku maisesse ellu. Seda juhul, kui just kellegilt inimeselt või liigikaasaselt Maalt väga siiras puhas kavatsus nende suunas ei lähtu, mis õigustaks sekkumist.

Ja meie keskel on kehastunud ka väga kaunite paikade, harmooniliste looduskeskkondade liigi esindajaid, püüdes tuletada meelde seda paradiisilikku ilu, harmoonia olemasolu ja õigust Maa elanikele nii, nagu on seatud mõnel muul puutumatul liigirikkal planeedil. Nende kaunite olemusvormide eesmärk on olla osa Maa Eedeniaia taastusprotsessist ja inimkonna ja kogu elava säilitamise tööst. See on väga suur ülesanne.

Pea meeles. Kaugete ja kõrgeltarenenud maavälist päritolu rasside ülesanne peaks olema peamiselt tuletada meelde inimliigi ENDA jumalikku võimekust, mitte pisendada, alandada või kaugendada inimolendit ja tema hingeolemust oma Looja Lättest ja kõrgemast intellekt-teadvusest. Veelgi vähem – nad ei soovi kunagi muuta inimest sõltuvaks välisest abist.

Mida see tähendab?

Selgitan lahti sellele, kes soovib taastada oma ligipääsu oma enda sisemisele jõule.

Kui loed ülaltoodud väljavõtet uuesti, siis aseta rõhk järgnevatele lause osadele

“Kogu Universumis pole teist sellist olevust, kes oleks võimeline nii palju arenema kui inimene ja omama suurt vabadust.

Mida see tähendab? Jumalik kosmiline Suur Intellekt – koostas mitmete olendite eluplaanid Universumis. Erinevad olendite eluvormid, rassid, aga ka inimese. Kõik kogu eksistentsiplaan on hallatud ühest juhtpuldist – Universumi SuperIntellekti võrgustikust. Omaette teema, kes ta on , kuid koosneb mitmetest Universumi Seadusenergiatest – tundeenergiatest ja on Üks Kosmiline Mõistus. Seda SuperIntellekti ehk ÜliMõistust nimetavad inimesed ka Jumalaks, kuigi igas inimeses on samamoodi osake sellest Intellektist, tehes teda ennast jumalaga sarnaseks.

Inimolendi kujundas SuperIntellekt aga eriliseks olendiks, disainides ta ühes nüansis teistmoodi, kui kõiki teisi liike või humanoide. Ta andis jumalikule algallikate inimesele rohkem, kui kellelegi teisele. Mis see oli? See oli Jumala Mõtteenergia (Loomeenergia) fragmendi integreerimine inimese hingeolemusse ja andes kingiks ka vaba tahte kasutada oma kõiksuguses loomises Elavat Valgusenergiat (mõni kasutab sõna Puhas Loov Energia, orgaaniline armastuse energia).

Vaba tahe anti inimesele kogu galaktilises loomiseruumis kuni sellise ulatuseni, et inimesele anti võimalus isegi valida, kas uskuda enda jumalikku olemasolu või mitte. Teisisõnu – kas üldse olla oma Jumaliku Lättega ühenduses või mitte.

Mis on siin vahet maaväliste rassidega, kellest nii palju igasugustes erinevates välismaistes ja kodumaistes kanalites juttu on?

Kõik teised tsivilisatsiooni on võimelised arenema ja täiustuma vaid ühes suunas, ja nemad ei ole vabad.

Selle lause taga on tohutu kogus informatsiooni. Igal kosmilisel liigil on oma kindel suunatud ülesanne ja nad peavad arenema ja täiustuma selles suunas.

Inimlaps on vaba aga kõiksuguses loomingus.

Isegi, kui on tegemist inimliigile sarnase humanoidtsivilisatsiooniga, kes on seganud oma rasse inimese genofondiga, kuid kelles on jäänud puudu jumalik hingestatus – ei oma sellist loomisvabadust ja eksistentsivabadust nagu on jumalikul inimesel. Igas jumalikus inimolendis on olemas Looja esialgne fragment. Humanoidis või kosmilises liigis, kelles see puudub, on määratud arenema ühes kindlas suunas, mis on määratud Universumi seaduste alusel. See teeb teda ühteaegu ka aheldatuks selles funktsioonis olemisega. Mõni olend omab rohkem teadlikkust, kui temas Armastuse ja hingestatuse hulk suureneb. Siis kasvab ta oma liigist välja ja ta saab uues kohas kehastumisõiguse kuni inimolendini välja.

Enamus kosmilised liigid on suunatud kosmilises plaanis arenema mingis kindlas määratud suunas, mis on määratud algse Intellekti poolt. Mis iganes suund see on -planetaarse elu hoidmise ülesanne, kes tehnika arengule, kes valvaja, kes vaatleja.

Aga Loojale omane vabadus – inimlooja vabadus ja võimekus, on antud vaid jumalikule Inimolendile. Mõni inimene, kelles valitseb välise mitte-vaba rassi olemusvorm ja kes tunneb enda ülesandena jätkuvalt inimliiki orjaplaanis hoida ja tema liigi andamitest sõltuvaks teha, kindlasti ärritub selle lause peale, kui inimest Universumis kõrgesse staatusesse tõstetakse. Kuid las ärrituda, see on nende endi kaotatud võimalus.

Miks on see kaotatud võimalus?

Neile on esialgu antud vaid üks kehastumine ja kui nad kohe alguses selles läbi kukuvad ja edasipüüdlust ei näita ega jumaliku inimolendi staatusesse ei jõua, siis on nende võimalus läbi.

Inimesed aga raiskavad oma elu mõttetustele ja ebajumalikele energiaessentside teenimisele. Isegi teiste ebajumalike rasside loodu teenimisele, ülalpidamisele – toites niiviisi enda jumaliku hingeenergiaga süsteeme, mis on tegelikult madalamad arengutasandil, kui Inimene ise oma võimekusest on.

Inimesed tihti ei mõista, et kui talle on antud kehastumisõigus Inimolendi kehas, on see väga eriline võimalus kosmilises plaanis. Oled sa kuskilt kõrgest sagedusest maaväline või kiskjaliste sagedusest maaväline – kui sinule on antud kehastumisvõimalus ja õnnistus sinu looja-Vaimu poolt, siis võta seda kui õnnistusena ja kingitusena.

Sulle anti järelikult võimalus kõndida Maal ja luua siin muutus, saades võimaluse ise areneda oma olemusplaanis. Järelikult anti eriline võimalus teha ülesliikumist, läbi eesmärgipärastatud ja armastusest suunatud püüdlusest arengut – kuni kõrgeima Universumi loomispunktini välja.
Inimkehasse kehastumine on võimalus tõusta pedestaalil ja tasanditevahelistel arenguplaanidel, kui see pole tehtud ihast ega määrdunud ebapuhtast mõttest saada vaid võimeid kätte. Vaid kui see on ajendatud siirast ja puhtast kavatsusest, armastusest Looja ja kogu elava loodu vastu ning inimese sisemised tegelikud kavatsused on õilsad ja puhtad.

Olgu siinkohal meelde tuletatud ka see, et väga vanadel vaimudel, ääretult vanadel vaimudel on niivõrd mitmeid teiste-planeetide kehastumise kogemusi. See on nii tavaline. On üsna tavaline, et enne inimeseks kehastumist on mõni kõrgelt arenenud olemusvorm enne paarsada aastat muudes asupaikades kehastunud. Mõned suurmissioonidel osalejad on enne Maale lähenemist viibinud ja kehastunud aga lähedal olevatel tähesüsteemidel ja asupaikadel.

Mõned lemmikasupaigad, kust on jäänud erinevad mälestused, on nende mälestustes eredalt meeles. Tihti igatsetakse taga seda head ja õnnist paika, sest Maa elu tundub neile nagu põrgu. Kuid ununenud on peamine – Maa oli paradiis ja Maa tuleb uuesti tagasi muuta Paradiisiks ja seda tulid nemad siin oma loomeväega ka ühiselt korda saatma.

Maa taastamine ei toimu iseenesest, vaid läbi meie endi – loojate, inimkehastustes loojate. Meenutades olnut ja andes pingutusi ja püüdlusi maise paradiisi taastamiseks. Viies läbi pingutusi läbi iseenda, et saavutada inimliigi omavaheline harmoonia, tasakaal, armastusest elatud eeskuju ja elava loomingu üldpildi taastamine.

Selleks kasutavad need Suured Vaimud enda teadvuses olevaid mustreid ja energiaid enda kaugetest paradiisi loomepaikadest, kasutades enda hingemälus olevat tervikpilti – esimese Eedeni Aia (botaanikaaia) taastamise eesmärgil.

Seda liiki kõrgelt arenenud hingelised olendid ja loojad-Vaimud ei ole tulnud inimest maha tegema, inimest pisendama ega inimest enda imetluse, mõjuvõimu ja kontrollimise soovil end esitlema ja kummardama panema. Ei läbi hirmu ega alandamise. Nad ei ole tulnud ka Looja jumalikku loomingut maha tegema. See on vähe arenenud olendite omadus.

Need inimesed, kes on veel vähe arenenud, tunned nad ära nende viljade järgi -nad ei pea inimest kellekski, nad ei austa inimolendit, nad leiavad, et see inimolend ei peaks siin Maal üldse olema, enamasti nad vihkavad inimest ja tunnevad viha ka selle planeedi vastu. Nad ei usu pääsemisse ega oma lootust Maa edenenud tulevikustaatusesse ja teevad maha neid, kellel sellised õilsad kavatsused on. Miks see nii on? Nendes räägib armastuse kaotusvalu ja iseenda ebaõnnestumise kogemuste mäletused. Tihti on sellistes hingedes hävinguenergia varasemast kaotusest ja läbikukkumisest – nad on kas ise põrunud enda koduplaneedi ja tähesüsteemi päästmises, või on nad kaasa toonud hävingu ja lootusetuse mustrid ja energiad oma algsest kogemusest mujalt. Teisisõnu öeldues – see liik ja need hingelised olendid on kaotanud püsikontakti Armastuse energiaga. Sedasi oma sapis külvavad nad läbi mõjutuste ka teistesse allaandmise soovi ja väljapääsmatust. Inimesest nad lugu ei pea (seega ei pea lugu automaatselt ka iseendast ja mingitest päris võimete kättesaamisest nende puhul pole rääkida). Mõnel juhul häirivad neid ka teised tsivilisatsiooni liigikaaslased, kes püüavad Maa olustiku taastusmissiooni ette võtta ja näevad endiselt lootust või soovivad siin oma panust anda. Sest nende endi mälestuses on vaid orjastatud inimesed ja nad ei kavatsegi orjasid aidata, püüdes end koguaeg inimesest kõrgemale seada.

Seega – sõnafraas “maaväline päritolu”, “tulnukrass”, “maavälise tsivilisatsiooni esindaja” on suhteline. Küsimus on – mis arengutasandilt see tsivilisatsiooni liige pärit on ja kui puhtad on tema lõppkavatsused siin planeedil oma rolli täitmiseks? Mis on selle liigi kõrgeim eesmärk? Ja vahel võib olla ka nii, et nähakse süüdlast mingist rassis, sest hinnatakse tema tegusid enneaegselt ja liiga pinnapealselt. Aga tegelikult mängib ta pikka mängu ja tema malelaual on lõppkavandina win-win olukord peidus. Ka selliseid asju tuleb ette.

Kellena iganes igaüks end tunneb – kui oled inimkehas, tunne end jumaliku loomingu tipploominguna. Ei maksa kummardada liigselt teisi tsivilisatsioone ja rasse ja neid endast kõrgemale seada. Sa ära sea mitte kedagi endast kõrgemale, vaid ainult jumalikku Armastust. Eluvalgust. Veel parem – tunne end Jumaliku Eluvalgusega vääriline ja võrdne olevat ja ela armastuse praktikas. Väljenda oma elus armastust nii sõnas ,teos kui ka mõtetes.

Sul võib mõne maavälise rassiga ehe seos olla, aga kui sinule, armas inimene, on antud õnnistatud võimalus kehastuda inimolendis siin Maal, siis anti sulle võimalus läbi püha inimkeha midagi väga olulist korda saata ja ka suurel hulgal Puhast Loovat Energiat loomingus kasutada.

Kas sina tunned, et sinu elu on kingitus?
Kas sina tunned, et sinu elu on püha?
Kas sina tunned, et inimolend on loodud jumalikust Looja olemusest?

Võiksid tunda. Tunne rohkem õnnistust oma elust. Sulle tehti ruumi siin elus. Kas su emale ja isale meeldis see või mitte, aga sinu ema tegi sulle ruumi enda kõhus. Järelikult sind oli vaja siia Maale. Ja kui te vaid teaksite, kui suur tunglemine on praegu uutelt tasanditelt kehastuda soovijate poolt. Lapseks sündida soovivate hingeliste olendite järjekord on erakordselt pikk praegu, et ennast panebki pead kratsima nende julgus ja soov maist sagedust liigikaaslastele hoidma tulla. Olgugi, et on ees oodata sellist raskemat ajaperioodi.

See, keda sa usud iseendast olevat – see sina oledki. Kes arvab end olevat kotkapoeg, see on kotkapoeg. Kes arvab end olevat kanapojana, see ongi tibupoeg. Kõik sünnivad munast, kuid see, mis on tema olemus, määrab ära selle, kes temast sirgub ja kes temast saab.

Tunne enda kehastumise Kõrgeimat Eesmärki. See on väga oluline. Tunne huvi saada teada oma kõrgem olemuse eesmärk. Oma Teadvuse Kõrgem eesmärk.

Igal Maale kehastunud olendil on oma kõrgem eesmärk. Kuid kui ta oma kõrgemat eksistentsi eesmärki ega määratlust Maale ei tunne ega suuda leida, siis kaotab ta eksistentsi õiguse ja ühtlasi kehastumisõiguse inimesena Maal.

Tunne tahet tunda oma jumaliku kehastumise kõrgemat eesmärki!

Tunne tahet teada saada oma sündimise õiguse kõrgemat eesmärki.

Tunne julgust viia läbi loomist oma kõrgema jumaliku eesmärgi teel.

Tunne huvi ka oma lapse või laste kõrgema määratluse vastu. Ka nemad on tulnud siia mingisuguse kõrgema rolli ja eesmärgiga.

Ja vahest – võib mõnel inimesel kõrgem eesmärk olla üpriski lihtne – elada lihtsalt õnneliku, vaba inimese elu, nii suures armastuses, nii suures rahulolutundes ja nii suures õnnetundes, mõjutades oma kiirgusega ja sagedusega kogu ümbritsevat. Ka nii võib olla.

Kui sulle siit tekstist midagi ei sobinud, siis see on sinu oma vaba valik ja ütlen ausalt, mul ükskõik. Igaühe õigus on kirjutada ja jagada seda, mida ta tunneb. Ja igaühe õigus on uskuda seda, mida ta tunneb ja tahab.

Enamus spetsiifilisemaid väljaandeid siin kodulehel muutuvad kinniseks juba õige pea ja loetavaks vaid siseringi liikmekonto alusel. Tingimuseks on kooskõla ja harmoonia olemasolu kirjutatuga. Kui sa ei tunne, et sa selle tekstiga siin resoneeruks – keegi ei pahanda, kuid sellisel juhul ei ole sa valmis veel ka liituma siseringiga ja sinu jaoks on sobilikum mõni teine infokanal.

Kui aga jumaliku inimese ja planeedi algtõed ning informatsioon sind kõnetavad, siis oled teretulnud liituma siseringiga. Siseringiga liitumine on hetkel ilma tasuta, et mitte infot liigselt piirata. Kuid on vajalik liitujapoolne täielik artiklite ja kõnelduga resoneerumine ilma igasuguse ebakõlata ja duaalsuseta. Samuti on vajalik sügav mõtestamise ja mõistmise soov. Iseenda läbi tunnetamise ja tõe otsimise soov. Nii areneb ja õpib igaüks enim – läbi iseenda jumalikku tõde tunnetades.

Ja lõpetuseks üks hea traktaat trükisest “Meistri jalge ees” (S.S.Singh).

“Universumi Kõrgeim Mõte – Jumalik Intellekt (Jumal), on armastus ja ta on igale olevusele, kõigepealt aga inimesele sellele looduse kroonile, sisse istutanud armastuse juured. Sellepärast on tarviklik ja õige, et inimene armastab südamest teda, kes on andnud talle kehastumise kingituse ning mõistuse koos teadlikkusega. Ja laseb seda armastust osaks saada ka teistele, keda Looja on loonud. Kus armastus ei armasta aga kõigest hingest, meelest ja väest teda, kes armastuse on loonud, seal on ta oma päritolu unustanud ja isekaks muutunud. Ta on iseenese ja maailma hävingu põhjus. Iga isekas inimene on õigupoolest nagu enesetapja”.

Kaunist päeva.

Amaryllis.

Jumalik Inimolend on terve Universumi Suure Intellekti tipplooming. Algallikate inimene oli Armastuse ülim kehastus.

Similar Posts