| | | |

Intuitist – avanenud tajudega inimene, kes kasutab oma eluteel vaid puhast intuitsiooni ning tunnetust.

Kirjutan veidi ülevaatlikult new age ajastul levinud vaimsetest rollidest ja intuitistist (ingl k intuitionist). Ligi 10-15 aastat on Eestis ja maailmas tõeline vaimsearengu laine läinud ja sellest tulenevalt on nii mitmeid erinevaid rolle vaimses valdkonnas kasutusele tulnud. Igaüks teenib oma segmenti ja oma isandat, ent kuidas nimetada neid, kes ei teeni mitte kedagi teist peale isenda Jumaliku Vaimu ja Püha Puhta Loova teadvuse?

Mitmetele mu tuttavatele ärganud ja teadlikele inimestele ei meeldi, kuid neid nimetatakse “vaimseks nõustajaks” või “vaimseks õpetajaks”, sest sõna “vaimsus” on küllaltki lörtsitud valdkonnataustaga sõna. Niisamuti kehtib see ka minu puhul. Ühel hetkel ütlesin ma kõikidele oma tuttavatele – ärge nimetage mind mingiks vaimseks juhendajaks ega nõustajaks, sest sõna “vaimsus” on seotud uue neo-vaimsusega, moodsa enesearengu libeda suunaga, millest enamuses puudub sügav puhas eneseteadlikkus ja kõrgeim vaimsus.

Lisaks on kaasaegne vaimsusevaldkond tihti täidetud ennastõigustavate ja peibutavate vale-vaimsete tõdedega või liiga subjektiivsete õpetustega jutustaja suust, kes vaid sel hetkel nägi olukorda oma tõekspidamise läbi must-valgena, püüdes siis seda sama must-valget õpetada teistele. Tõde on kirju ja tõde on värvivariatsioonidega. Lihtne on õppida selgeks vaid must ja valge, kuid palju keerulisem on õppida selgeks kõik erinevad värvivarjundid nende kahe tooni vahepealsel skaalal ning õppida austama mitemete tõdede variatsioone.

Kõige kõrgem tõde on aga Absoluutne tõde ehk Jumalikku Lätte tõde. On väheseid neid õppegruppe ja ringitöid, kus õpetatakse tunnetama Absoluuti. See, kes mitte kunagi ei eksi ning kannab vaid kõrgeimat tõespektrit.

“Vaimne valdkond” – see on suur ja lai segment, kuhu on oma olulise mõjujälje jätnud selgeltnägijad, nõiad, posijad, kaardimoorid, gurud ja veel mitmed teised spiritualistid. Oma töö on teinud “Selgeltnägijate tuleproovi” saated ja mitmed teised dualismile, konkurentsile, ärategemisele ja teise olendi ületamisele ja temaga võistlemisele ning vastandumisele suunatud juhthoobad. Teisalt, siin pole midagi jälle valesti, sest tellijaskond tellib ju show ja orkestri. Üks humoorikas osaleja ühel mu koolitusel ütles küllaltki tabavalt, et kui Kristus peaks minema Selgeltnägijate tuleproovi, siis ta ei oleks seal vast eriti populaarne osaleja, sest ta räägiks palju andestamisest ja armastusest ega tunneks enda tõestamisevajadust. Samuti ei äsaks ta kellelgi ära ega püüaks kellelegi trumpi tagataskust vastu nina panna. 🙂

Kui inimene ei kasuta oma terapeutilises nõustamistes ega õpperühmades ei tarokaarte, ei inglikaarte, ei mingeid rituaale, ei rituaalivahendeid, posimisi, ega loitse, mitte ühtegi aparaati, antenni või abivahendit, siis ei ole see inimene nõid, posija, šamaan ega kaardimoor. Ta on puhas enda tajude kasutaja – intuitist. Tajur oleks siin imelik sõna kasutada. Intuitsist on inimene, kes kasutab enda puhast intuitsiooni koos kõikide võimetega. Mitte ainult tajumisega, vaid ka nägemisega, tunnetamisega, kuulmisega ja teadmisega.

INTUITIST – ta on teadlik, avardunud ja ärganud inimene, kes kasutab puhtalt oma tajusid ja sealjuures suudab selgeltnäha, selgeltkuulda, selgettajuda ja selgelttunnetada. Ta on loomulik teadlik inimolend, kes on ühendunud ära oma hinge ja Kõrgema Teadvusega ja tugineb vaid iseenda puhtale tajule ja intuitsioonile. Jumalik olend, kes kasutab intuitsiooni. Iga inimolend võib sealjuures sündida ümber jumalikuks olendiks, kes omandab nägemise, tunnetamise ja tajumise võimeid. Ärge uskuge palun seda, et ainult üksikutele on antud luba ja võime õppida ära infoväljade vaatlus või päris täpne tajumine.

Intuitsist ehk oma puhta sisetunde järgi joonduja ja häälestuja ei seo end mitte ühegi tasandi olemusvormidega. Ja isegi, kui ta kellegagi neist kommunikeerub või infot küsib, siis ta jääb ise koguaeg sealjuures väärikaks Jumalikuks Olendiks kõikide kosmiliste olendite-loojate tipus. Ta ei anna kellelegi andameid, sest ta teab, et päris Jumalik algne Läte ei küsi mitte kunagi iseenda loodu ohverdamist, tapmist ega veristamist. Ohverdamised, andamite andmised ja igasugused kratilaadsed teenused mõtlesid välja magavate inimajastute jaoks igasugused teised olemusvormid ja madalamad loovad- olendid, kuid mitte Jumalik Läte ise.

Intuitist on inimene, kes kasutab oma eluteel oluliste otsuste ja valikute langetamisel puhtalt iseenda sisetunnet – oma intuitsiooni ja sisemisi tajusid. Nii langetab ta enda jaoks ära parimad ja kõrgeimad otsused ja täidab kogu eluplaani jooksul oma Kõrgeimat Missiooni. Temas puudub hirm. Hirm segab intuitsiooni puhast kasutust, vaid moonutab seda.

Temas puudub ka ego. Ego muudab uhkeks, upsakaks ja loob kuvandi, et ta on teistest etem, parem nägija, tugevam selgeltnägija ja erilisem väljavalitu. Ego puudumine ei tähenda, et inimene ei võiks enda eest seista, end kaitsta ja end maksma panna. Väär on arvata, et vaimne ja sügava teadlikkusega inimene peaks olema vait nagu sukk ja laskma end üle valada rämpsuga.

Nägijaks ja tajujaks saab arendada end igaüks, kes leiab endas päriselt puhta motivatsiooni ja tahte, miks ta seda oma elus rakendama peaks või võiks. Minu koolitustele on sattunud inimesed, kes esimese kolme koolituspäevaga teevad ära taimede lugemise skaneerimisharjutuse nii täpselt, tehes silmad ette ka kogenumatele.

Intuitsioon on tõeline. Võnked on tõelised. Energia ei valeta. Häälestu iseendasse.

Olen individuaalselt juhendanud väga avardunud võimetega lapsi vanemate isiklikul ja personaalsel soovil.
Minu juhendamise alla on sattunud lapsed, kes teevad “äraarvamismängudes” (täpsemalt öeldes: tunnetamismängudes) täiesti laitmatud soorituskatsed. Nende laste pealt on huvitav õppida, kuidas nad mängu ajaks suudavad nii kiirelt ja kontsentreeritult end kokku võtta. Ja seda ainuüksi 2-3 kommi pärast, mida neile mängu võitmise eest lubatakse.

Möödunud aastal (2022 sügis), suutis üks just 5-aastaseks saanud laps ära arvata 10 harjutust 10-st intuitsioonikaartide äraarvamises ja seda puhtalt 100% täpsusega, ilma kordagi eksimata. Järjest. Kasutasime selleks intuitsioonitreenimise kaardipakki, segasime kaardid ära ja lasime tal otsida soovitud kaarti.

Laps suutis nii kiirelt välja valida õige otsitava kaardi mitte ainult 10.korral, vaid lausa 30 korral järjest. Lausa 3 seeriat järjest. See tähendab, et kokku 30 korral leidis ta kaardipakist soovitud kaardid esimese katsega, ilma ühtegi viga vahepeal tegemata.

See laps oli hea näide tõelisest puhtast intuitistist. Teda ei huvitanud pikad tunnetamised, ta lihtsalt valis ja teadis koheselt, et see, mida ta valib, on täpselt see, mida ta mängukaartide hulgast otsis.

Mis te arvate, kuidas muutusid teiste pealtvaatajate hulgas olnud laste sooritused nende järgmistes katsetes? Otseloomulikult positiivselt. Rühmas viibinud lapsed nägid noorema lapse edukaid sooritusi pealt ning omandasid koheselt vaikides läbi energia need nüansid. Kohe järgmisel katsel suutsid järgmised kaks last sooritada samasuguse edukusega ja 0% eksimisprotsendiga katsed. Hea eeskuju instruktori poolt määrab ära selle, kuidas õpilased ja vaatlejad hakkavad ise oma intuitsiooni kasutama. Õpilased on ikka õpetajate nägu.

Võtsin sellise soorituse mitmepoolsel kokkuleppel isegi filmilindile, et näidata mõnes edaspidises teetatervendamise õpperühmas, privaatses siseringis selle lapse sooritusi. Tean väga hästi, et sellise soorituse video oleks liiga väärtuslik, et seda kuhugi avalikult laiali paisata vaatamiseks – olen aastate jooksul näinud liiga palju kritiseerivat ja kadedat suhtumist meie noore põlvkonna suunas. Endiselt on veel neid “vanu tegijaid”, kes peavad uue ajastu laste generatsiooni väljamõeldiseks või siiriuslaste hallide projektiks ja ei tea veel milleks.

Nimetatud laps suutis aga niivõrd puhtalt sooritada katseid ja õpetada sealjuures ka teistele ruumisviibijatele lastele sedasama puhast välktunnetust. Ja laps ei kasutanud mitte ühtegi abivahendit tunnetamiseks. Teda polnud ka keegi õpetanud. Ta tegi murdosa sekundi jooksul oma valiku ja täiesti veendunult, veatult ja enesekindlalt.

See laps oli väga hea näide intuitistist, kelle puhas ja süütu meel oli täitmata mahukatest dogmadest. Sellepärast ei räägi ma mitte kunagi vaimseid õpetusi laste ees nii, nagu ma neid ise tean ja õppinud olen. Oleks vale täita ja valada laps täis teiste õpetustega, kui temas endas niigi puhas tunnetus olemas on. Tuleb olla rohkem kuulaja ja esitada täpsustavaid küsimusi ning vaid õigel ajahetkel abistavaid selgitusi anda siis, kui lapse enda noor vanus õigeid termineid nähtu ja kogetu kirjelduseks veel ei leia.

Intuitist on inimene, kes kasutab puhtalt iseenda intuitsiooni ja julgeb tugineda oma võimetele. Ta on ühenduses läbi südamekeskuse oma hingeessentsiga, seeläbi oma Kõrgema Jumaliku Teadvusega ja teab, kuhu suunas liikuda, usaldades vaid iseenda kõrgemat sisetunnet.

Amaryllis

Paljud inimesed ajavad segi ka iseenda “puhta sisetunde” ning tõlgendavad enda “arvamust” enda “sisetundeks”. Arvamus ja millegi arvamine – on mõistusepoolne arvamine. Tunnetamine on aga oma sisemise hääle kuulamisoskus.

Sisetunne on puhas sisemine südamehääl.
See ei ole mõjutatud hirmust, egost ega arvamuslikust arvamusest.

Sisetunde leidmiseks on võtmesõna – vaikus. Sisemine vaikus.

Puhas sisetunne tuleb puhtast sisemisest häälestusest – see pole segatud häbitundega, süütundega või hirmutundega tehtud otsustest. See pole seotud ka isekusega ega egoistlikkusega. Vaimsus ei ole üksikisiku nautimisvabadus ja egoistlik iseendale elamine. Ülim vaimsus on hoopis teenimiskunst. Kas teadsite, et kõige vanemad vaimud Universumis on justnimelt teenima tulnud Maale. Kui tema töö pole parasjagu seotud inimeste ja inimkonna toetamisega (läbi terapeudi, nõustamis- või juhendamistöö), siis on see tihti eluskeskkonna, looduse säilimise nimel teenimine ja tegutsemine ning igasugune inspireeriv ja kaunis loomine. Nad teenivad tegelikult Suurt Jumalikku Lätet, algset Teadvust isiklikult. Paljud vaimsete hullustega kaasaminejad aga õigustavad mahlakaid tõdesid, elada vaid iseendale ja nii, et tulgu peale neid või pussnuge. Õigustatakse enda kohustuste mahajätmisi ja vastutusest vabastamist moodsate neovaimsete õpetusi kuritarvitades, lugedes ridade vahelt vaid seda, mida endal parasjagu kasulik on kuulda.

Intuitist ei ole lihtsalt selgeltnägija. Intuitist ei ole ka kaardimoor. Intuitist ei ole vaimne õpetaja, guru, liider, spirituaalne veganist, tajur, nägija ega nõid. Intuitist ei ole šamaan ega teadjanaine.

Intuitist on midagi kõrgemat, täiuslikumat ja ühendatumat neist kõigist – ta on inimene, kes on leidnud oma tee enda puhta sisemise tajuni ja selle ülima usaldamiseni, kasutades vaid iseenda teadvust enda eluliste otsuste langetamisel.

Intuitisti tajud ja intuitsioon on igal ajahetkel tema kasutuses ja käeulatuses. Tal ei jää ülesanne sooritamata mahaunenud kaardipaki või trummi tõttu. Ta on siin, nüüd ja praegu ning ta on kohal. Ta on usalduses. Ja ta on usalduses – iseendaga ja läbi iseenda ka Kõige Olemasoleva Looja essentsiga. Püha Armastuse Teadvusega.

Ta ei sõltu enam välisest abist, ta ei sõltu rituaalidest, kaartidest ega mingitest jõududest. Ta on jõudnud inimesena kohta, kus ta tunneb kogu oma jõus, usalduses ja väes, et ta teenib iseenda Kõrgemat Püha Teadvust parimal ja kõrgeimal viisil, kasutades Jumala enda teadvust ja oma Kõrgeimat Teadvust.

Intuitist – on ümbersündinud inimolend, kes on leidnud oma tee jumaliku lätteni läbi südame ja hinge. Ta kasutab oma intuitsiooni. Inimesele omast püha õigust.

Siia lõpetuseks lisan ka uudise. Kes soovib aga enda tajusid ja võimekust treenida ja arendada iseseisvalt, koos lastega või paarilisega, siis teile on head uudised. Möödunud aastal kiirelt läbimüünud intuitsioonitreemise harjutuste töömapp on leidnud taas kordustrüki.

Tegemist on limiteeritud väljaandega, mis tähendab, et see on eritrükk ja vaid piiratud hulgal tellitud. Müüki tuleb neid vaid 50 eksemplari. Töömapp sisaldab 30 eri raskusastmega ülesannet, mis annavad järkjärgult võimaluse enda sisemisi tajusid proovile panna – 30 nädala jooksul. Üks harjutus üheks nädalaks. Need ei ole möödaminnes tehtavad harjutused. Tegemist on praktiliste harjutustega, mis aitavad sul leida üles enda kõige tugevamad tunnetamise kohad – olgu selleks siis tajumine, tunnetamine, nägemine, teadmine või kuulmine.

Töömapi 68-lehekülje hulka kuuluvad ka 30 töölehte, kuhu märgitakse vastused. ‘

Tagasiside on igasuguste tunnetamise ja tajumise harjutuste puhul ülioluline, et veenduda vastuste õigsuses. Seeläbi, et õppida ka vigadest ning suurendada oma enesekindlust õigesti arvatud soorituste puhul. Seetõttuon töölehed harjutustega kokkukuuluvad lahutamatud osad, et hinnata iseenda soorituste taset üksi või koos paarilisega.

Jõudu kõikidele intuitistidele, kes soovivad endas suikunud intuitsiooni äratada!

Töömapi leiad siit e-poest:

Similar Posts