|

Kontakti taasleidmine oma Tõelise Olemusega läbi erinevate seisundite teadvustamise.

“Kas Sina oled tajunud või selgelt eristanud enda sees erinevaid teadvuse seisundeid, mis võivad lausa drastiliselt omavahel erineda? On kingitus taasteadvustada oma Tõelist Olemust – tunnetada, tajuda, olla enda puhtale olemusele avatud. Ma ei saanud varasemalt päris täpselt aru oma praeguse inimeseks olemise mina ja oma puhta olemuse vahest. Arvasin, et olengi kõik see mis ma hetkel praegu oma kehas olen-mõtlen-kogen, olengi mina. Kuid see pole nii. Emotsioon ei ole Sinu päris olemus. See on üks osake. Ma samastusin varasemalt kõigega üks-ühele. Kui tundsin pahameelt, näiteks viha, siis see oli minu jaoks põhjendatud, sest seostasin neid tundeid eelnevalt toimunuga “Ma pole saanud tahetut, soovitut ” või “Mul pole olnud piisavalt aega iseendale”. Samuti rõõmu ja positiivset ellusuhtumist seostasin toimuvaga “Jess, sain end välja puhata” või “Sain kõik soovitu, tahetu – nüüd olen rahul”.

Tänaseks suudan eristada iseendas selgelt erinevaid teadvusseisundeid, neid on põhiliselt liigitatuna inimeses kokku kolm. Kuid jagunevad veel allseisunditeks (ala- ja üliteadvus jne).

Kuidas ära tunda, milline seisund Sinus parasjagu domineerib ühel või teisel hetkel? 

Mõistusteadvus – analüüsiv, hinnanguline, teoretiseeriv, kaldub kritiseerima, seostab kõike eelnevalt kogetuga ehk elab minevikus, pigem ettevaatlik, kartlik, erinevatest hirmudest lähtuv “mis siis saab kui…”, toetub paljuski teistele, teiste kogemustele (pere, sõbrad, tuttavad, ühiskond), pinnapealsete emotsioonidega

Kehateadvus – seotud inimese hingega, on elav/hingestatud, tihtipeale vajab nõustamist, motiveerimist, on tundlik, erinevate vajadustega ( vajab pai, kallistust, õrnust, liigutamist, vett, toitu, puhast värsket õhku, puhastumist, taastumist, tervenemist). Keha abil väljendame ennast, avaldame oma sisemaailmas toimuva, kehasse rakutasandil on talletunud mõlema vanema liini pidi geenipärand kuni esimese inimeseni välja

Puhas Vaimolemus – universaalne “kompleks” igal indiviidil lähtuvalt kõigest eelnevalt kogetust, mõeldust, tuntust/tajutust, tehtust, öeldust, mõeldust, konkreetne, teadlikult otsustusvõimeline, lähtub tundest (mis on mõistusteadvusele tihtipeale seosetu, arusaamatu), ettearvamatu, üllatuslik, tingimusteta armastav, sellel tasandil kehas enamasti kohal teatud määral turvalisuse huvides (sõltub konkreetsest hetkest, olukorrast, tahtest, vajadusest), tunnetatav/tajutav, loominguline, loov, keskendunud lahendustele, kiire “taibuga”, sensitiivne, pärineb Kogu Olemasoleva Looja teadvusest/Kogu Olemasoleva Looja loomisest, sisaldab endas tasakaalustatud kujul kõiki kogu Universiumis olevaid erinevaid energiad.

Mediteerides ja avatuna olles tajusin oma Vaimolemusega puhtamas, tugevamas ühenduses olles füüsiliselt määratlematut tunnet (küll sarnanes kogetu väga massiivsele kiviraskusele, teinekord segadusele, kas minust saab olema väikestes mõõtudes või suurtes mõõtudes inimene). Teadlikumas ühenduses olles valin hoolikamalt sõnu – püüan edastada infot võimalikult täpselt, tõepäraselt, puhtalt. On teemad, mis köidavad tähelepanu, kõnetavad, puudutavad süvitsi minema.

Tavapärases, igapäevases olemises väljendab end vabalt aga minu teadlikkus mõistuse tasandil ning Vaimolemus on vaikselt “tagataustal” kõrvaltvaatleja. Kui reageerin väsimusest või tüdimust halavalt, virisevalt, siis ikkagi hoian endal kätt pulsil, õpin end niiviisi tundma (jälgin oma suhtumist, oma käitumist). Katsetan oma piiridega, veel väga ei sekku vaid osati päris intentsiivselt kogen elus toimuvat…

Olen täheldanud, et erinevatel teadvusseisunditel ongi sõltuvalt hetkest erinevad vajadused ja leian, et ongi suur töö eristada iseendas erinevad teadvused, panna need omavahel harmooniliselt ühiste eesmärkide nimel toimima ÜHES INIMESE KEHAS. On paslik küsida erinevates olukordades, tunnetada “Kes antud hetkel juhib, miks juhib ja kuhu juhib?” või “Mida ma praegu vajan, mis on praegu oluline?” Omavahel võistlemine ja survestamine võib mõjuda laastavalt, tasa ja targu KOOSTÖÖ iseendas tagab kehas mugava, mõnusa olemise.

Ja kõik see sama protsess toimub ka teistes inimestes, meie lastes. Igapäevaselt koos olles, koos elades üha enam ja enam teadlikumana õpime mõistma ka meid ümbritsevaid. Lisaks iseendale tegema koostööd edukamalt, arvestavamalt ka teistega.”

Jutustus Mayalt.

Similar Posts

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.