Krimmi poolsaarelt avastatud 65 miljoni aasta vanused suurpüramiidid avaldavad mõju tervele planeedile ja inimkonnale

Kas teadsid, et Egiptuse püramiidid pole sugugi maailma vanimad püramiidid ning ammugi mitte ka ainukesed taolised planeet Maal? Kas teadsid, et teadlased on välja kaevanud Ukrainast, täpsemalt Krimmi poolsaarelt, viimase kümnendi jooksul mitmeid suuri püramiide?  Tänaseks on neid kokku avastatud lausa üle 48 tk ning neil on ääretult huvitav kristallvõrgustiku laadne asetus. Veel enam – igal avastatud Krimmi püramiidikompleksil on absoluutselt erinev energeetiline võimendus ja funktsioon, vahendades uskumatuid energiaid nii kosmosest kui Maalt, mille taolisi pole teiste püramiidiväljade puhul tervel planeedil täheldatud.

Tegelikult, see polegi just eriti värske teave uudise mõistes, vaid väljakaevamistega alustati juba aastaid tagasi. Projekt kokku on kestnud aastaid, sest püramiide avastatakse maa-alt järjest juurde  ning täheldati, et nad moodustavad huvitava võrgustiku omavahel. Kuid millegipärast on mitmed allikad, kes tookord väljakaevamisi kajastasid, oma blogid, artiklid, kajastused ja ka reaalfotod maha võtnud ning ka peavoolumeedia ei kajastanud tookord üldse sellist leidu vääriliselt, vaid vaikiti koheselt maha.

Kuigi väljakaevamistega alustati mitmeid aastaid tagasi (vahepeal segas seda Ukraina sõda ning peatati ja salastati kogu projekt), siis meile jagas üks inimene, kes oli asjaga väga kursis ja hoidis pilku projektil peal, esmakordselt paar aastat tagasi  reaalseid fotosid ja allikaid väljakaevamistest (geoloogide vene- ja ukrainakeelne blogi), siis tänaseks ei ole enam neid fotosid ja väljakaevamiste protsessi kajastavat lehte ega linke üleval, need on kõik maha võetud ning infole on kitsendatud ja piiratud ligipääs.

Kuna tegemist on väga põneva avastusega, siis toome selle päevakorda. Kindlasti on neid lugejate hulgas, kes on selle teabega kursis. Kindlasti on neid, kes kuulevad põnevast teabest esmakordselt.

Kogu projekti vedas eest kusjuures professor ja selgeltnägija Vitali Gotchi. Osadele eestlastele on see meesterahvas tuttav. Püramiidid leiti väidetavalt juhuslikult ehk neile satuti peale kogemata, kuigi peaks mainima, et tegelikult on prof Gotchi väga tugev maa alla tunnetaja ning kasutab maaaluste leidude avastamiseks päris enda leitutatud ja konstrueeritud geo-seadeldist. Kusjuures Prof Gotchi, kelle nimi käis varem enne Ukraina sõda allikatest läbi ning ta oli esmaleidja ja kogu projekti juht, asendus peale Ukraina sõda ühtäkki ühe teise kodaniku nimega ning püüti jätta mulje nagu ta poleks mingil määral enam väljakaevamistega seotud. Tema geotehnoloogiline seadeldis, mis oli mõeldud üldse veesoonte tuvastamiseks, avastas ülivõimsa välja ning maa-alused resoneeruvad ehitised ning teavitas sellest koheselt vastavaid instituute. Gotchi geoseade tuvastas juhuslikult lihtsalt massiivse maa-aluse struktuuri kohal kolme väljuvat ülitugevat energeetilist kiirt, mille sagedused olid 900×109 Hz, 700×109 Hz, and 500×109 Hz. Hiljem tuvastati ehitiste uskumatu täpsus ja korrapärasus, milles veenduti väljakaevamistel. Püramiidid enda ümber leiti  samuti kõrgevibratsiooniline väli, mis aitas leida uusi asupaiku.

Püramiidide asetuses tuvastati huvitav kristallvõrgustikku laadne struktuur.
Foto allikas: https://et.suenee.cz/rusko-krymske-pyramidy/#

Kuid püramiididest ! Nende vanuseks hinnati ca 65 miljonit aastat ehk meie ajaloost teadaolevalt dinosauruse ajastu!  Selgeltnägija professor Gotchi on veendunud, et tegemist on lausa planeet Maa kõige vanemate ehitistega.

Kuna tegemist on mõne väga vana kõrgtsivilisatsiooni rajatisega, siis selline leid purustaks kõik endised ajalooõpikud, mida koolides  tõeteabena pähe müüakse ning kirjutaks ka kogu inimkonna ajaloo üle. (Niisamuti siis, kui leiti Saksamaalt väljakaevamistelt 9,7 miljoni aasta vanune  inimese hammas – mitte  eellasse ega primaadi, vaid  homo sapiensi hammas, kelle hambumus võrreldav kaasaegse inimese omaga. Ka need allikad ja avastuse info koristati võimalikult kiiresti internetist ning asendati valekahtlustega ja projekti meeskond aeti laiali).

Ukraina püramiididest ehk Sevastopoli püramiididest leiti esimesena ülisuur kolmnurkne püramiid (h 45 m, serv 72 m). Hiljem ümberringi veelgi suuremad kuldlõikelised 7 püramiidi Sarychist Baiani, üks neist vee all Forose linna lähedal. Püramiididel tuvastati ülitihe laotus ning spetsiaalse ehitusmaterjaliga nn materjali kinnisti. Kusjuures esimesel leitud püramiidil, ühel külgmisel poolel oli massiivne juurdeehitis, mille pinnavormile oli moodustatud justkui kristallvõre (umbes nagu Sfinksi pea Egiptuses). Seega pole tegemist mitte tavapäraste püramiididega.

Peakujuline massiivne lisastruktuur, mille lõhkumisel eraldus õõnsusest surmav gaas.
Viide fotole: https://et.suenee.cz/rusko-krymske-pyramidy/#

NB ! Väga huvitav! Esmastel andmetel tuvastati, et püramiid polnud ehitatud ainult tavaliselt „ladumismaterjalist“ nagu lubja- ja paekividest, vaid püramiidi sidus- ja kattematerjalil tuvastati juhtimisvõime ehk tegemist oli mingit laadi energiat juhtiva materjaliga (alumiiniumoksiidi, plii, vase ja veel mitmete ühendite väga hoolikas segu). Püramiidid osutusid erakordseks energiajuhiks, mille mõju ei avaldu mitte ainult Krimmile, vaid nüüdseks on teada, et tervele planeedile ja praegusele inimkonnale.

Alguses aastaid tagasi kajastati kuni 7 püramiidi leiust, siis tänaseks on teada, et nende asumisala on palju suuremal territooriumil ja praeguseks on nende  hulk  kasvanud lausa 48 avastatud püramiidini ja see pole ka veel kõige värskem info.  Püramiidide asetus oli märkimisväärne ja mõtlemapanev, milleks neid kasutada võis  – üks suur massiivne 56-meetri kõrgune keskpüramiid asetseb alati teiste väiksemate püramiidid keskel. Kusjuures, ümberringi asetsevad püramiidid moodustavad ka huvitava kristallikujulise struktuuri ehk kristallvõrgustiku keskpüramiidide vahel.

Prof Gotchi meeskonna 7 esimest avastatud püramiidi aastaid tagasi.
Allikas: https://et.suenee.cz/rusko-krymske-pyramidy/#

Kõik püramiidid, mis seni leitud, asuvad terviklikult väga sügaval maa-all, mistõttu on need rüüstamata ja väga heas seisukorras. Püramiidid on hästi säilinud, nende servad on teravad. Kaevetööde käigus avastati, et nendel oli ülimalt tervistav mõju läheduses viibivatele inimestele. Näiteks üks teadlastest kannatas raske kroonilise südamehaiguse all ning ei suutnud oma igapäevaelu ilma kangete ravimiteta mööda saata. Tema tervis paranes 14-päeva jooksul totaalselt, pea täielikult. Kuid kui püramiidide seintesse üritati avausi tekitada või neid mingil viisil purustada või lõhkuda, siis algasid anomaaliad –  mitmel projektis osalejal esines kontrollimatuid peavalusid ning oksendamisi, kummalisi nähtuseid (kompassid läksid rikki, valgustid ja kõik akud põlesid hetkega läbi ja lakkasid töötamast, jäädvustusmaterjalid kahjustusid), kuid 2 nädalaga taastus endine olukord ning projektiga sai taas jätkata. Ühesõnaga- püramiidid väljendasid teatud laadi „enesekaitset“ hävitustöö suhtes.

Üks vähestest fotodest Krimmi püramiidide väljakaevamisaladelt.
Foto viide: https://www.ancient-code.com/the-crimean-pyramids-built-before-dinosaurs-roamed-the-earth/

Selgeltnägijast prof Gotchi meeskond avastas püramiididel mitmeid erakordseid energeetilisi omadusi. On jõutud järeldusele, et nende püramiidide kaudu toimub otsene energiate juhtimine ehk teatud laadi energiate vahendamise, ka muundamise (neutraliseerimise) ja allalaadimise protsess planeedist lähtuva energia suhtes, olles justkui igal viisil energeetiline transformaator.

Kuna püramiidide gruppe leiti mitmeid väga suurelt alalt, lausa kilomeetrite vahemaade tagant, siis tuvastati erinevatel kesk- ja ümbruspüramiididel erinevad funktsioonid – ühtedel püramiidide grupil tuvastati energia vastuvõtmisvõime ainult kosmosest ( vahendamine Maale), teistel Maa sisemusest ning muundamine/sünteesimine teiseks energialiigiks ning siis vabastamine (kahjulike energiate neutraliseerimine Maal ning inimkonna üleüldise vaimse-hingelise heaolu toetamine). Ühel püramiidide grupil tuvastati ülitugev energiat võimendav omadus ning Gotchi ja tema meeskonna hinnangul on selle püramiidi kohal väga võimas portaal (kosmose ja Maa vahel). Püramiide kattev kõige peamine kiht sarnaneb kõige enam inimkehas olevale valgumaterjalile (kuigi pole orgaanilist päritolu), mistõttu on tehtud kindlaks, et püramiidide otstarve on seotud justnimelt valguliste bioloogiliste kehade ehk inimese auravälja toetamiseks.  

Üks tunnelitest püramiidide juurde maa alla.
Foto allikas: https://www.ancient-code.com/the-crimean-pyramids-built-before-dinosaurs-roamed-the-earth/

Planeet Maal asub teisigi väepaiku, mis väga kõrge energeetikaga ning vahendavad energiat maapinnast ning kosmosest, omavahel moodustavad nad võrgustiku.

Selgeltnägijast Prof Gotchi hinnangul oli tegemist ülisuure avastusega terve planeet Maa ja inimkonna jaoks, et need püramiidid maa seest leiti ja välja kaevati ning tema sõnul mõjutavad nad kogu veevalaja ajastu toimimist vähemalt aastani 2160. Püramiidide kollektiivse funktsiooni taga tajutakse olevat mingit laadi inimtsivilisatsiooni toetavat programmi, mis on aktiveerunud inimkonna toetuseks praegusel ajastul ning  programm on lausa kaardistatav ja salvestatav holograafilise ja energeetilise pildina.

Veel lisainfot: Tänaseks on tuvastatud veel, et kogu püramiidikompleks kopeerib teatud tähtkuju ning igale püramiididele vastab taevases sfääris üks kindel konkreetne täht/planeet. Prof Gotchi sõnul on seniteada kõik planeet Maa püramiidid ühendatud vaid kolme tähega – Capella, Vega ja Canopus ning Krimmi püramiidid ühenduses nende kõikide tähtedega korraga.

(Vahemärkusena, et Himaalaja ja Bermuuda püramiidid ja energeetilised väekohad on ühendatud samuti Capellaga, Mehhiko, Briti, Austraalia ja Loode-Aafrika jõuväljad on ühendatud Maa tuuma energia ja täheenergiaga Vega. Egiptuse, Krimmi, Polüneesia ja Brasiilia jõuväljad on ühendatud Canopusega).

Tähtede Capella, Vega ja Canopuse ühendus planeedi püramiidide ja jõuväljadega.
Foto allikas: https://et.suenee.cz/rusko-krymske-pyramidy/#

On jõutud järeldustele, et justnimelt Krimmi püramiididel on ühendus kõikide nende täheenergiatega, olles kogu planeedi püramiidiväljade mikromaailm, omades tohutut kosmilist ja maist mõju ning portaalide genereerimise võimet.

Armas sõber. Me elame saatuslikus ajajärgus.

Aeg, mil iga inimene ei vastuta mitte ainult enda eest, vaid ka kogu inimkonna ja Universumi saatuse eest. Planeet Maa kõigi inimeste ülesanne on laiendada oma teadvust, avardada vaimu ja vajadusel toetada-aidata teisi läbi iseenda avardumise.

Ja see küsimus puudutab kogu inimkonna ellujäämist ja uuele teele, uude ajastusse siirdumist – uue maailma saabumist siinsesse reaalsusesse!  

Üks kompleks krimmi püramiide. 
Foto allikas:https://et.suenee.cz/rusko-krymske-pyramidy/#

Mõned võõrkeelsed üksikud allikad: 1. https://et.suenee.cz/rusko-krymske-pyramidy/
2. https://www.ancient-code.com/the-crimean-pyramids-built-before-dinosaurs-roamed-the-earth/

NB. Meie lehekülg pole akadeemiliste väitekirjade kaitsja. Kes soovib, otsib ise lisainformatsiooni venekeelsetest või ukrainakeelsetest kanalitest. Palun kõike infot ise oma sisetunde alusel üle tunnetada. Mis toimub planeet Maal? Millised kõrgtsivilisatsioonid on seotud püramiididega? Mis salapära on seotud kogu planeedi püramiididega?

Similar Posts