| |

Kui oled tundnud, nagu asuksid valel planeedil…

“Kas Sa oled kunagi tundnud siin elus, justkui nagu oleksid võõrale planeedile sattunud? Nagu Maa poleks Sinu päris kodu? Midagi oleks siin nagu nii üüratult valesti ja oled ehk leidnud end rasketest ummikseisudest, mõistmata lõpuni, mida Sa üldse siia tegema oled tulnud? Või veel enam – tundnud justkui, nagu oleksid siia Maale„istutatud“ vastumeelselt?

Praeguses üleminekuajastul räägitakse palju viiendast ruumikihist, mis on vaba 3D-mõõtmelise ruumikihi piirangutest, piiridest, uskumustest, valitsemissüsteemist jmt. Kolmanda ruumikihi duaalne süsteem meenutab siin tõesti nagu Vanglaplaneeti, kui tegelik tõde on hoopis midagi muud. Maa pole loomupäraselt loodud vanglaplaneedina, vaid on vaba tahte planeet ja on üks ihaldatuimaid kohti kehastumiseks terves Kõiksuses, ilmaruumis erinevatele energiatele ja kosmoserassidele, kes proovivad soosida inimkonna lahkumist siit või tema elukeskkonna võimalikult ebameeldivaks tegemist.

Miks ma räägin viiendast ruumikihist peatükis, mille pealkiri on seotud individuaalse kehastumisega? Iga ruumikiht (mõni ütleb ka dimensioon, kuid ma ei nimetaks seda ruumi dimensiooniks, kuna tegemist on palju suurema ja laiemahaardelisema loomisruumiga) sisaldab endas mitmeid-mitmeid allkihte, kõrgemaid ja madalamaid sagedusi ning dimensioone, ka paralleelruume ja erinevaid aeg-ruume, mis eksisteerivad samaaegselt. Dimensioon ja sagedus EI OLE samad ruumimõõtmed ja terminid, neid aetakse tihti segamini. Isegi aeg pole piiritlejaks nende ruumide vahel, vaid vibratsiooniline võnkesagedus on. Inimrass elab ja on  kehastunud mitmetes kosmilistes ruumides korraga, lausa teistel planeetidel. Kuid on ilmaruumi osasid, kus on kehastunud ainult teatud rassid ning kosmiliste seaduste järgi sinna niisama lihtsalt ei saa (v.a. Inimene, kes võib oma sagedustes kõikuda ning liikuda, kuhu tahab).

Seinu justkui nende kihtide ja eksistentsiruumide vahel ei ole, väljaarvatud inimmõistuse ehk üksikindiviidi enda loodud seinad (piiravate mõistustasandi uskumuste kuvandil) eri sageduste vahel. Tean inimesi, kelle jaoks pole ka mineviku ega tuleviku vahel seinu, et füüsilise kehaga liikuda. Tean lapsi, kelle jaoks pole mingi probleem näha mitut paralleelruumi ühes füüsilises ruumis korraga – justkui mitu sündmust toimuksid koduruumis, näiteks elutoas, korraga  – domineerib füüsiline baasruum silmaga nähtavas spektris, kus ta kehastunud on, kuid ta on tunnistajaks hologrammi või pildi näol ka samal ajal samas kohas või paralleelruumides muudest toimuvatest sündmustest.

Tulles tagasi viienda ruumikihi juurde, siis inimese vaimolemus on eeterlikest ruumikihtidest pärit, mis on kehastunud kolmandasse ruumikihti, praegusesse 3D mateeriasse. Surutd nagu kitsasse pudelisse, sest inimkehad Maal pole eriti kõrgsageduslikud ega hõredad veel. Kuid viienda ruumikihi ülemised, ülikõrged ehk ultrakõrged sagedused ulatuvad otsapidi väga kõrgvibratsioonilistesse eetermaailma kihtidesse välja ning seal toimuvad võimsad loomised väga kõrges plaanis. Seal ei valitse duaalsust, seal valitseb ainult puhas tingimusteta ja segamatu loomine , piiramatu loomine, mis realiseerub igal tasandil kiirelt ning takistamatult .Viies ruumikiht jaguneb mitmeks sageduseks. Seal on inglite sagedused (22) või Kristusteadvuse sagedus (33.) või meistrite sagedus (44) ja neid on lõputul hulgal, mis seal kõik asub, iga sagedus jaguneb veel paralleelsagedusteks. Mõttetu on anda kõigile nimetusi ja ma tean, et inimkeeli nimetatud nimetused polegi üldse nii täpsed nende olemuse kirjeldamiseks, vaid võivad hoopis oma kitsendavate sõnadega eksitada selliste kõrgete ja võimekate sageduskihtide loomisomadusi.

Miks ma sellest kõigest räägin?

Mida ma olen avastanud iseenda kohta ja mida on mulle kinnitanud väga tuntud õpetajad ja sünnipärased selgeltnägijad. Viiendast ruumikihist pärinevad meistrid, kes praegu Maal aktiveeruvad ning naasevad oma missioonide juurde (äratamaks inimkonda ning tuua inimmasse hävingueelt või kaosest välja) pärinevad viiendast ruumikihist.

See, kui, kui Sa tunned, et Sa ei pärine Maalt, ei tähenda, et Sa kohe maaväline täherass oleksid, vaid tihti hoopis tunneb inimene koduigatsust oma väga kõrge tsivilisatsiooni ehk kodu järgi „seal üleval“.

 

Kui arutasin kord oma Õpetajaga oma pärinemise lugu ning jutustasin talle, et ma lapsepõlves juba enne kooliminekut läksin öösiti salaja, kui teised pereliikmed magasid, akna juurde – vaatasin taevasse tähtede poole ning tihkusin nutta ja palusin: „Palun tulge mulle järgi, palun viige mind koju“, teadmata isegi konkreetselt, kelle poole ma pöördusin, sest UFOdest ega tulnukatest tol ajal ei räägitud. Ma tundsin end nii võõrana oma perekonnas, üldse lapsena selles kehas kuhu ma kehastusin, absoluutselt võõras tundus kogu see keskkond, mis mind ümbritses ja kooliajal olin täiesti nagu tulnukas galaktilises loomaaias. Aastaid aastaid lihtaslt vestlesin „ülespoole“ tähtedega ja Universumi avarusega. Kuskilt oli jäänud minusse maha teadmine “Kontsentreeri oma mõte, ning saada kindlale planeedile”, kuigi keegi polnud seda 6-aastasele õpetanud. Magasin tihti akna all oma tekiga, et näeksin uinudes tähti. Otsisin koduplaneeti, kuid ta polnud silmaga nähtavas spektris, vaid asus palju kõrgemates sfäärides, mida Maalt näha ei olnud. Ma TEADSIN, et mind kuuldakse seal üleval, teadsin, et mu signaal mõttes jõuab “sinna”. Olin mõnikord segi pahane, et mu kodurahvas mulle järgi ei tulnud. Olin kõigest pisike tüdruk, kui ma olin leidnud enda sees seisundi ja otsuse, et mul poleks isegi sooja ega külma maisest mahajäänud elust, kui mind tagasi viiakse. Tänaseks olen kõigele toimuvale vastused saanud, igale viimsele kui ühele. Ka sellele, miks mu lemmikvärv, tõmbevärv on läbi elu olnud helesinine. Hele hele taevassinine, kuigi mind naerdi, sest see olevat poistevärv. Tänaseks olen läbi viinud nii mitmeid astraalrännakuid , päris puhtaid rännakuid oma kõrgemasse kodusse ning kohtunud seal elavate Vaimolenditega ning vestlenud nendega Maast, ilmast, iseendast… ning kui jõuan “koju”, siis olen täheldanud kõikjal helesinist energiat, kerget helesinist kristalset energiat.

Mu Õpetaja kuulas mind ja hakkas naerma ja selgitas, et temalgi olid sarnased lood, teades kohe noorest east saadik, et ta kodu on „mujal“. Ja ta jutustas mulle oma lood. Kuid ta selgitas – see koduigatsus ning võõraplaneedi tunne siin, ei tähenda kohe, et me oleksime mingid võõrad kosmilised rassid ehk täheinimesed. Ei, ei-  kui Maa ei tundu koduna, siis me pole kohe tähelased, vaid me tunneme intuitiivselt, alateadlikult puudust oma nn kõrgematesse kihtidesse maha jäänud olemusest, energiast, sest esiteks – siia Maale naasedes me võtame ja saame võtta teatud põhjustel kaasa ainult väikese osa oma Vaimu Suurest osast (Süsteem piirab suurel hulgal Vaimu osa kaasavõtmist siia kehastudes).

Teiseks-  Kõrgemad vaimsed tsivilisatsioonid, mis kannavad Inimhinge olemust ning mis asuvad absoluutselt väljaspool siit maist tihket füüsilist reaalsust, võivad olla ka kehastunud planeetidel, kuid absoluutselt mitte nii tihkel planeedil kui see siin. Tihti mäletavad lapsed kauneid planeete või elu seal. Need planeedid on ka loodud kõrgemate inimtsivilisatsioonide poolt, kes on läinud parema elu peale ning ka ootele, mis planeet Maast saab. Lihtsalt nad kuuluvad nii kõrgetesse sagedustesse, et see vahe on väga tajutav ja tuntav siia Maale kehastudes, kuhu me kehastunud oleme ja kuhu meie „kodu“ maha jäi, et see tekitabki koduigatsustunde.

Vahemärkus: Päris 100% tulnukaenergiaga inimesi polegi meie keskel nii palju liikumas, kui arvatakse. On palju hübriide ja segusid. Ning veelrohkem on pigem empaatiatuid bioroboteid, kelles lihtsalt inimhinge olemus on blokeeritud või distantseeritud. Mõned tunnevad tugevat seost mõne kosmilise rassiga, nt plejaadlastega, siiriuslastega jne, kuid see ei tähenda kohe, et ta ise oma olemuselt 100% antud rass oleks. Tal võivad olla hoopis kosmilised kokkulepped ning ligipääsud teatud sfääridesse. Täherassi energia kandmine pole mingisugune moeasi ja ausalt, kui sellist inimest kohata, kes kannab endas täiesti võõrast kosmilise tsivilisatsiooni energiat, siis uskuge – see inimene tundub vägagi võõras oma olemuselt, kohati lausa  ebainimlik oma tunnetelt, emotsioonidelt ja olemuselt. Nagu kunagi mu Õpetaja lausus: täheinimestega on kaks varianti – kas kehastub madalast sagedusest tähelaps või kõrgest…
Parem jääda oma tõelise olemuse juurde, mitte müüa enda hinge maha võõrale kosmilisele rassile. Sest ta pole Inimhinge olemus, vaid teise võõra kosmilise rassi energia.  Sellised inimesed on VÄGA hädas oma kehaga ning ei tahagi tihti üldse siin Maal elada, sest nad ei kohane mitte mingi süsteemiga. Isegi need, kes on väga kõrgetest tähetsivilisatsioonidest ning mäletavad oma planeeti või tähesüsteemi teistmoodi, need täheinimesed võivad tuua väga kasulikku teavet siin Maal inimestele, mõne unustatud saladuse või ulmetehnoloogia, kuid ta on siin ikkagi missioonipõhiselt. Mõni neist on rääkinud, et ta teabki, et ta on näiteks täiesti reptiilienergiaga ja kui vaatab peeglisse, siis silmade pupillid muutuvadki.. (Jah, on võimalik istutada vägivaldselt inimese kehasse võõra madala kosmilise rassi energia, kuid nende inimkehade loomislugu ja on teine pikem teema ning see puudutabki süsteemi all olevate energiate kihte, mitte kõrgemaid vaimseid eeterkihte).

Inimolendisse on aga kokku pandud loomise käigus KÕIK universumi täherasside ja olemusvormide energiad ja osised, tehes meist Kõiksuse Looja tipploomingu ning andes meile kõikide rasside võimete potensiaali ühes kehas – inimkehas korraga. Inimene, kes tunnistab mõne võõra rassi endast kõrgemaks ja paremaks, alandab ja piirab koheselt enda võimeid (nii vaimseid ehk mentaalseid kui ka füüsili), oma potensiaali, väge ja kogu olemust, andes  KOHESELT enda päris Jõu ära teisele rassile – selle üüratu loomisjõu, mis anti AINULT inimese kasutada kogu  Universumis – ligipääs Algallika energiasse – kogu Universumi, Galatikad ja kogu ilmaruumi loonud algenergiasse ehk Kõige Olemasoleva Looja energiasse. Tuleb tunnistada Inimeseks olemist ja selle täiuslikkust Kõrgemas Plaanis, et taastada oma olemus ja vägi ning olla Loojavääriline siin kehastuses. Olla Universumi tipp. Päris puhastel kosmiliste rasside esindajatel kehtivad teised reeglid – nad on seotud tugevalt enda rassi sageduslike piirangute ja võimekusega ning kokkulepetele. Tihti isegi on need kokkulepped väga tugevateks mõjutajateks ka neil inimestel siin järglaste saamise osas. Kas saavad ja kui saavad, siis peavad tingimata samad järglased saama oma rassist. See teema on palju keerulisem ja mahukam… Kuid see praegu selleks…

Tahan öelda… Kui Sa  tunned või oled tundnud end siin Maal võõrana,  siis on see tõenäoliselt sellest, et pärined kõrgematest sagedustest ja tsivilisatsioonidest ning oled tulnud siia mingi kindla ülesande või missiooniga. Mõnel on üks suur elumissioon, teisel on lausa neli eluülesannet. Kolmas on ainult spetsialiseerunud suurte vaimsete projektide juhtimisele, tegutseb kuskil põranda all ja mõjutab kosmosesõdadega üüratult palju, kuigi keegi isegi ei tea tema tegemistest. See, kui oled tundnud end võõrana siin Planeedil, ei tähenda, et Sind oleks  kohe tingimata vägisi siia istutatud või meelitatud või ei tea, mismoodi lõksu meelitatud. (Lõksu meelitamisi viiakse ka läbi,aga valdavalt 3.ruumikihti lukustatud, vangistatud või mõjutatud hingede puhul, kes on suunatud ringirattasse läbi karmasüsteemi ning manipulatsioone viiakse läbi ka 4. ruumikihti  laekunud hingede puhul, kes on kahjuks veel Süsteemi mõjualas ja kontrolli all).

Kui Sa pärined kõrgest sagedusest ja viiendast ruumikihist ehk Loojate ruumist, siis nii kõrgestesse kihtidesse ei saa kiskjaenergia ligi ning sealt ei saa ka „alla meelitada“ kedagi. Mul on naljakas isegi kasutada sõna „viies“ , sest mõni arvab, et see on „viies sagedus, nii madal sagedus“ aga ta pole… Mõnikõrd mõtlen, et on parem üldse neid numbreid mitte kasutada, sest viies sagedus, viies dimensioon ja viies tasand ehk ruumikiht EI VÕRDU omavahel.

Ultrakõrgetest, väga väga kõrgetest sagedustest (kus kehastuvad ka meie uue ajastu energeetikaga lapsed erinevate värvingute ja ülesannetega), on kas 1.ärkavad meistrid siin Maal (kes riburadamisi ärkavad praegusel ajastul nig neile meenub, kes nad on) või nad 2. on juba ärganud vaimsed meistrid. Nii kõrgetest sagedustest pärit inimhingi ei saa manipuleerida ega tühiste võltslepingutega siia kehasse meelitada kuskilt altpoolt kihtidest. See oleks sama hea, kui väikepätt läheb Loojale udujuttu ajama või oma hiilgavat manipulatsiooniplaani esitlema, püüdes teda ära osta, arvates naiivselt, et Looja Teadvus tema manipulatsioone läbi ei näe oma läbinägeliku perspektiivi läbi. Vastupidi . Kõik sammud olid juba sepitsemise hetkel läbi nähtavad… Manipulatsioonid toimuvad, väga räigel kujul, kuid pea meeles –vaid teatud madalamate kihtide vahel, mitte väga kõrgetes ja puhastes sagedustes, kuhu manipulatsioonienergia ei küündi Universumi seaduste tõttu. Ka karmasagedus on üks duaalse energia sageduskihi Süsteem, selle osa.. ringiratas.

Planeet Maa oli kunagi hoopis teistsugune planeet oma olemuselt (kerides tagasi ajalugu, minnes tagasi kõik tsivilisatsioonide hukud ja maaväliste olendite vallutusplaanid jmt.. ka tuumasõjad…) Maa oligi kuldse loomeenergia keskus, kus toimus kõik vabalt ja piiratult .Kuniks ta orjastati koos praeguste elanikega, kelle järglastena me oleme kehastunud. Meie praeguse inimtsivilisatsiooni kätes lasub üüratu vastutusega ülesanne. Muuta vanglast, kontrollitud süsteemist uuesti vaba tahte planeet. Meie ja vanema generatsiooni ülesanne on puhastada ja koristada kogu see jama, mis on siia planeedile tekitatud.

Pole ime, et praegused vaimse valdkonna isikud kurdavad sageli, et nad on siin nagu võõrad ning neil on keeruline siinsete raskuste ja jõhkrustega kohaneda, keeruline neid aktsepteerida või tunnistada oma reaalsuses. Sest nad pärinevad ju kohast, kus puudub selline vägivald ja taplus, verevalamine, kontrollimine ja häving. Maa poleks nagu nende kodu. Sest kujutate ette, kui te lahkute paradiisiaiast, oma kehast, korraks ülemistesse sfääridesse ning naasete siis põrgusse, et „maha jäänud klassiõpilasi järgi aidata“? Ja muidugi, on paratamatult huvitatud igasugused muud kosmilised rassid Maa ja inimkonna loomeenergia ressurssidest ja ülevõtmisest, et neid kuritarvitada (kuid see ei õnnestu neil ning plaan juba killustati). Levitati arusaama, et kuskil mujal on alati parem ja oleks parem, kui inimene Maalt lahkuks ning selle planeedi maha jätaks. Vaimses “turul” levisid ohtlikud tehnikad, mille läbi soositi mitte ainult inimkeha elu lõpetamist, vaid inimese vaimu eksistentsi lahustamist ja lõppemist, kusjuures selline asi saab sündida ainult inimese enda  individuaalse mõtte ja soovi abil, kui antakse vastavalt selline taotlus. Levitati selleks, et tekitada ruumi võõrastele rassidele ning ise siin koht sisse seada. Kusjuures, mitte inimkonda täielikult hävitades, vaid teda piisaval hulgal eksisteerida lastes, kuid totaalselt kontrollides ja mõjustades.  Kuid ka see plaan EI õnnestunud.

 

Kirjutan seda kõike praegu, kuigi ülimalt raske on leida täpseid ning üheseltmõistetavaid sõnu, et seda ultrakeerulist teemat edasi anda võimalikult selgelt, ilma arusaamatusi tekitamata. Tihti tunnen teinekord, et pigem mõni termin võib tähendada kellegi jaoks midagi muud ning tekitab rohkem segadust… Kirjutan, sest möödunud aastast meenus nii hulgi selliste inimeste pöördumisi, kes kurtsid üks ühele, et tunnevad koduigatsust  oma koduplaneedi, nn „Taevaste“ sfääride järgi. Kuid pea meeles, Sa oled tulnud siia midagi tegema, midagi meelde tuletama või mingisugust teavet või infot jagama. Sinust on abi siinsele inimtsivilisatsioonile ja Sind on vaja. Sa oled vajalik, armas Inimene. Sinu elu ON kingitus ja mitte igaühele pole kohta siin Maal kehastatult broneeritud! Siia surutakse võõraid hingi, siia soovivad kehastuda mitmed hinged ja inimkehadesse on järjekorrad. Sina oled saanud võimaluse siin luua ja muuta, kasuta oma eluaega otstarbekalt ja väärikalt nii, et Sa oleksid südamest rahul, kui peaksid lahkuma!

Tunnused kõrgest sagedusest vaimolendi kehastumise kohta Inimkehana siin Maal:

 1. Lapsepõlves oled tundnud juba end võõrana siin planeedil;
 2. Oled tundnud lapsepõlves või noores eas või hiljem ka täiskasvanuna teadlikuna olles, et ei sobitu justkui kuidagi siia keskkonda;
 3. Sul on raske olnud kohaneda Maa praeguse keskkonna ja tingimustega (saastatus, toit, inimühiskonna vaenulikkus, kollektiivne piiramine jmt);
 4. Sind hämmeldab ja paneb üllatuma kogu siinne maine keskkond;
 5. Sa oled tundnud selgitamatut „igatsustunnet“ oma „PÄRIS“ kodu järgi, olemata võib-olla isegi teadlik, miks Sa nii tunned;
 6. Sul on raske olnud aksepteerida Maal toimuvate õuduste, vägivalla, hävingu või muude jõledustega, üksteisele liiga tegemisega ükskõik, kas täiskasvanute, laste või eluslooduse ning loomade näol (inimeste massiline orjastamine, raha- töösüsteemi surumine, inimeste sõjalised tapmised ja hävitamised, laste vastu suunatud kuriteod , loomade ja eluslooduse võikad hävitamised jmt);
 7. Sa oled esitanud küsimusi, mida peavoolumeedia, kool ega ühiskonna juhtivsuunad ei esita , a la: „Miks üldse omavahel riigid koguaeg sõdida ähvardavad ning koguaeg peab olema hirmu all? Miks nad omavahel läbi ei võiks saada kokkuleppeliselt?“ , „ Kas selline ongi elu, et inimene sünnib, kohe kooli ja tööpinki ning siis enne pensionit sureb tööpostil?“, „Miks nii palju loodust hävitatakse, rikutakse, kui loodus üldse ju aitabki inimesel elada?“, „Miks on laen ja laenu andmine ja pankade võimusüsteem nii tavapäraseks ja normaalseks nähtuseks tehtud?“ ja paljud muud alternatiivsed mõtteteemad…;
 1. Sa oled tundnud vajadust luua ühendust oma kõrgemate pärinemiskihtidega ning palunud sealt tuge või toetust;
 2. Sul on olnud hetki, kus tunned, et tahad missiooni siin Põrgus lõpetada ning „Koju naasta“;
 3. Sind kisub sisetunde alusel aina rohkem vaimsele teele, ärkamisele ning oled tundnud isegi, et pead töökohavahetuse korda saatma, sest enam vanaviisi jätkata ei saa;
 4. Sa oled küsinud endalt: “Mida paganat ma siia Maale tegema olen üldse tulnud? Ja mis siin Maal üldse toimub!”;
 5. Sa oled näinud unenäotasandil või astraalselt oma kõrgemat ,armastavat kodu ja perekonda või koduplaneeti/tsivilisatsiooni;
 6. Sul on kaasasündinud südikus ja soov võidelda headuse ning heleduse eest ning tunda ära kurjus, ebaõiglus ja ebavõrdsus;
 7. Sul on kaasasündinud loomulik teravnenud meel ja taju tunda ära ebavõrsus, ebaõiglus ja kurjus ning Sa ei soovi selliseid energiad enda ümber ega Maal aktsepteerida;
 8. Sul on loomupärane ja kaasasündinud siiras südamesoov siin maailmas paratamatult midagi ära muuta ja teha ehk maailma paremaks muuta ja sellest põrgust välja tuua (aidata loomi, lapsi või inimesi, tervendada, tuua teavet läbi taimede, kristallide vmt, nõustada vaimses sfääris teabega, olla inimestele toeks nende avardumise teel või lausa juhtida ja vedada eest väga suuri süsteemi lõpetamise ja lammutamisega seotud projekte ning missioone, mis on eriti suure vastutusega muutmist toovad ülesanded);

Armas Inimene. Sa oled vajalik. Aitäh, et Sa oled siin. Iga Sinu viibitud sekund mõjutab siinset reaalsust Sinu kohaloluga. Ükskõik, mida Sa oled kogenud või tundnud, oled teinud seda nii hästi ja teadlikult, kui oled suutnud. Kõik on hästi. Ärme peatu. Loome koos Maast taas rohelise kauni vaba paradiisi. Sinu  ja minu ja me laste jaoks. Me kõigi jaoks.  Olen lõputult tänulik koosloomise eest siin Maal! Tänan selle võimaluse eest!”

Autor: Postitus saadetud ja kirjutatud Amarylliselt.)

 

 

Similar Posts