| |

Kus viibid oma maailmas?

Teema on meil varem blogist läbi käinud, kuid nii olulistes asjades on kordamine vaid tarkuse ema.

Allolevas tabelis on üks arst nimega Dr David R Hawkins, kes palju tegelenud inimpsühholoogiaga, teostanud katseisikute emotsionaalseisundite ajal mõõtmised, missuguseid võnkesagedusi nende keha vibratsiooniastmena välja saadab, kui ta ühes või teises emotsionaalses peenenergias viibib.

Kõikide inimeste (massienergia) üldvõnge oli paar aastat tagasi Maal ca 500-540 hz. Kuid väidetavalt on möödunud aastal ja käesoleval aastal langenud kollektiivne inimeste võnge viimaste sündmuste käikude tõttu lausa alla 200 hz sagedusse, võnkudes vahemikus häbi kuni viha (20-150 hz). Seda muidugi põhjusel, et inimmassid ise lasevad endaga taolisi juhtimisi ja mõjutamisi läbi viia.

Sa ole teadlik ning teadvusta endale, vaadates eeltoodud graafikut:

  1. Millises seisundis viibisid peamiselt 2020.aastal? Millest see põhjustatud oli?
  2. Aga milline on Sinu loomupärane olemine ja seisund? Kuidas saaksid selles rohkem viibida?
  3. Missuguseid seisundeid paned Sa ette oma lastele? Loodetavasti oled tark lapsevanem ja väldid süü- ja häbitundes olemist oma lastel 🙂 Nagu näed, on need ühed kõige madalamad olemised.

Loodetavasti on siin kõik enamus targad ja teadlikud lapsevanemad, kes aitavad ikka oma lastel leida põhjuseid, et viibida rohelisel, sinisel või lausa lillal alal, mis on tähistatud graafikus 🙂

Emotsionaalne peenenergeetiline seisund mõjutab kogu olemist ja mõttelaadi, kui Sa seda haldama teadlikult ei õpi.

Juhime tähelepanu:

1.Mida kauem viibib inimene punases tsoonis märgitud aladel, seda raskemalt ja takistatumalt hakkavad tema loomised ja eluasjad liikuma. Toimub nagu pidurdumine, sest loomejõudu selles seisundis ei genereerita

2.Suurim voolamine ja elus edasiliikumine toimub sinakas ja lillakas värvuses tähistatud aladel /seisundites. Pane tähele: graafikus pole välja toodud eraldi tänutunnet (900 hz), mison raamatus eraldi välja toodud laiendatud kujul. Kes viibib suhteliselt püsivalt tänutundes ning rõõmutundes või vähemalt rahulolevas olemises, sellel liiguvad elus asjad ladusamalt edasi ning ka loomine toimub kiiremini.

3. Mida suurem inimmass laseb end ankurdada punasesse tsooni (nt hirmunud ja murelik olek), seda rohkem mõjutab see üleüldist maist olemist ka teistel, eriti tundlikel inimestel.

Kodune ülesanne igaühele mõtisklemiseks: Vaatle tabelit ning süübi, missugust seisundit produtseerivad massiteabe kanalid inimestes? Aga miks ei võiks nad panna inimesi programmeerima väga rahulolevasse ning üksteist toetavasse olemisse ja tsooni? ( Kui Sa täpselt vastust ei tea, siis vastuse sprikri leiad Amaryllise suvisest videoloengust 07/2020 ” Mis maailmas toimub ning missugused erilised võimalused on igaühel praegu oma isiklikuks hingearenguks praegusel ajaaknal”.)

Emotsionaalseid seisundeid on sadu ja sadu. Graafikus on välja toodud peamisemad.

Energiatest veel..

Kas Sa teadsid, et näiteks, et…

  • on mõõdetud, et Beatles’i muusika võngub armastuse sagedusvahemikus -ca 540 hz.
  • on mõõdetud, et rassiõiguste- ja võimu gruppide energiatasemed võnguvad ca 150 hz kanti – viha energia vahemikus.
  • on mõõdetud, et USA mereväe korpuse liikmete massivõnge võnkus mõõtmise hetkel ca 175 Hz kanti – uhkuse vahemikus.
  • Kui suudad mingil ajaperioodil hoida end kõrgemal kui 500hz, muutub Sinu elukvaliteet drastiliselt.

Kas teadsid, et kehatasandi vibratsiooniline võnge asub ühes (madalamas) vahemikus (nagu graafikul näha), kuid inimese hinge- ja vaimuenergia võnkesagedus võngub oluliselt kõrgemas sagedusvahemikus? Inimese “pinnalaotus” on erinev. Tabelis on toodud välja emotsionaalsete peenenergiate vibratsioonid, mis on väga maise kehaga seotud.

Ole teadlik ja vali ise oma seisund, kus olla tahad.

Ole teadlik ja jälgigem tähelepanelikult, mis meid alla kisub ja kes meid alla kisub.

Südamerahuga täidetud aasta lõppu ja uut 2021 aastat soovib kogu Valguslaste tiim!

Similar Posts