|

Kutse liituma uudiskirjaga + muud teated huvilistele

Tere, armsad sõbrad,

Vahendatav info muutub järjest spetsiifilisemaks, see tähendab – nõuab ka järjest teadlikumat kuulajaskonda. Lihtsamaid baasteemasid kajastavad nii mitmed kanalid, kuid peale maikuus valminud infoloengut on selge, et meie vahendatav teave hakkab muutuma järjest rohkem sellisele sihtrühmale, kes on edasijõudnute ringkond. Ja me ei saagi enam muudmoodi. Ei saa enam rääkida asjadest läbi lillede, läbi lihtsustatu ja primitiivseks muudetu. On viimane aeg teha muutused endas, see tähendab – info vahendamine olgu otsene, võimalikult arusaadav, konkreetne, selge, üheselt mõistetav ning ilma igasuguste ilustamiste läbi mitmete tasandite. Nii on võimalik kokku hoida aega ja energiat ja ka kuulaja ajakulu.

See tähendab, aina rohkem hakkab meie poolt jagatav spirituaalne ja hingearenguga seotud teave olema sellisele sihtrühmale, kes on juba endaga (tõsiselt) tegelema hakanud nii hingeliselt kui ka meelelaadselt kui ka tegudes. Kes on ka kursis teadlikumate asjadega maailmas või oskavad neid asju enda jaoks küllaltki targasti lahti mõtestada ning ka oma ellu integreerida – ilma üleliigse teistepoolse veenamiseta, tõestamiseta. Amaryllis ei soovi kunagi kedagi veenda. Kui küsitakse, siis ta lihtsalt vastab. Mõtestamine -see jääb kuulaja enda teha.

Seetõttu võtame suunaks liikuda oma spetsifiilistemate ja teadlikumatele isikutele mõeldud teemadega kitsamatele infokanalitele nagu koduleht ja uudislist. Sotsiaalmeedias suure hulga inimeste ees väga spetsiifilisi teemasid enam kajastada ei sobi, seega jääme lootma nende isikute peale, et kes soovivad jätkuvalt olla kursis Valguslapsed.com tegemistega ja Amaryllise poolt vahendatud teabega, et nad hakkaksid ise külastama tihedamini käesolevat kodulehte ning liituksid ka uudiskirjaga. Ka sotsiaalmeedias loodavad grupid pole lahendus, sest oleme teadlikud, et sotsiaalmeedia platvorm on midagi muud, kui lihtsalt sotsiaalmeedia plavorm. On paratamatu ning loomulik, et mingit laadi teabega liigutakse kitsama rühma suunas. Samas – kõik meie Facebooki lehel jääb endiselt toimima ning aeg-ajalt poetame sinna ka infokilde, kui kodulehel on midagi uut või kui ilmunud on uus praktika, videoloeng või uudiskiri. On mõistetav, et sealt saavad inimesed kiiresti teabe kätte. Sealjuures – sisuga tutvumise võimalus jääb siiski kitsama infokanali plavormile.

Uudiskiri pole meil seni tihti välja läinud mitmel põhjusel, kuid katsume end parandada. Igasuguse teabe vahendamisel on lugenud meil kvaliteet kui kvantiteet. Austame ka inimeste vaba (energia- ja mõtteruumi), seega ei ole mõeldav, kui pommitada inimest vaimsete teemadega iganädalaselt või lausa igapäevaselt. Kõike peab olema piisavas doosis. Seetõttu lähtume põhimõttest “less is more”. Küll aga hakkame uudiskirj uväljastama palju tihedamini kui seni, sest soovime vaikselt suurelt sotsiaalmeedia platvormilt liikuda tagasi kodulehele. Seega, kutsume üles just neid huvilisi, kes on väärtustanud seni meie jagatud teavet (ning osanud seda ka oma ellu rakendada), liituma uudiskirjaga. Sest tähelepanu: just õige õige peatselt ilmub uus infokiri koos lubatud infoloengute osadega. Infoloengud on meil purgis ning kokku tuli 2 tunni jagu materjale, kuna küsimusi tuli nii palju, siis ei jõudnud me isegi väikest osa sellest kajastada. Küll aga mahub selle 2 tunni sisse piisavalt teavet, mis on vajalik just praegu oma elus kõige olulisemate sammude rakendamiseks ning ka edasise kursi paikapanemiseks. See, et küsimusi ning küllaltki spetsiifilisi küsimusi tuli väga palju, on meile signaal, et me edaspidi püüaksime rohkem sarnast infoloengu üritust ette võtta. Siinkohal loodame, et te mõistate, miks Amaryllis pole seda seni nii tihti teinud. Igasugune “vaimne teavitustöö” on missioonipõhine töö ning tihti on nii, et inimesed tahavad kuulda ja küsivad, kuid ei soovi teavet väärtustada. Teisalt, kuna Eestis on ligi 300-400 vaimset kanalit, siis inimestel puudub oskus enda jaoks olulist välja sõeluda. Samuti on juhtunud, et esoteeriliste kanalite vahel on alanud populaarsuse võidujooks ning vaimsusest – on saanud uus ärisuund. Tõelise sügava vaimsusega – pole enam mingit pistmist. On uus äri, millel on uus silt ” vaimsus” ning ka seal valitseb varjatud ego – populaarseks olemise soov, masside mõjutamise soov, eesrinnas ning pukil olemise soov. Sellistes voogudes lugejana olles võib inimene end leida tugevast blokist, blokeeritud seisust. Praegu pole enam ajad, kus midagi veenda ja “maha müüa” kangesti. Praegu on ajad, kus juba teabe selgeks tegemine pidi toimuma varem, kuid nüüd on vaja kiiresti samme ette võtta. Kahju on aga sellest ,et inimesed kogevad erinevaid kogemusi, seisundeid, tihti ka väljakutsete rohkeid, kuid tegelikult ei soovi paljud endasse vaadata. Ei soovita endaga (päriselt, tõsiselt) tegeleda. Siis on ka infoandja lõhkise küna ees.

Me teeme vastupidise sammu ning meid toetatakse selles. Oleme otsustanud, et kõike väärt teavet ei pea avalikes kanalites jagama, eriti kui see on..spetsiifilisem…teistlaadi… Kuna nõudlus teabe järgi jätkuvalt on, siis need, kes soovivad seda kuulda ja mõtestada läbi meie jagatu, saavad jätkuvalt võimaluse seda teha läbi uudiskirja.

Püüame edaspidi vahendada uudiskirja kaudu sagedamini teavet, kui seni, sest soovime võtta fookuse just meililisti poole.

Leiame, et nii on õige, kui mõned asjad jäävad kitsamale ringkonnale kättesaadavamaks. Kes oskab ise küsida, otsida ja ka vastuseid mõtestada.

Tihti Amarylliselt küsitakse küsimusi – igasuguse arenguastme ja spetsiifika kohta. Kuid paramatult juhtub tihti ka nii, et inimene ei soovi isegi vastust mõtestada, kuulata, vaid küsib uudishimust, ajaviitest või lihtsalt mingist muust huvist. Edasine rakendus infole, et seda väärikalt ka oma ellu integreerida, jääb tihti paraku inimestel tegemata. Nii ei aita inimene ennast. Ja nii ei saa ka keegi teine inimest aidata. Olge, palun, valivad ja hoolikad igasuguse teabega. Sünteesige teavet enda jaoks teadlikult. Tunnetage info, igasugune teave, enda jaoks läbi rahulikult. Ja integreerige siis see oma ellu ka vastavalt, et see Sind aitaks. Sest ära unusta – igasugune jagatud teave on ju jagaja poolt esildatud (enamasti) eesmärgiga, et toetada Sind. Tihtipeale on teabe jagamise taga ka kellegi ajakulu, ettevõtmine, panus. Artiklite kirjutamine võtab tunde, infoloengu videosse võtmine ning töötlemine võtab päevi. Väärtustage infot, mis teie silmade ette jõuab ning teie kõrvu jõuab, sest ju olete te siis ise kuskil mõne taotluse andnud, et sealt teabest mõni infokild enda jaoks saada. Ju on teie enda sees olnud tahe, soov ja taotlus, kuulda kasvõi ühte fragmenti kogu loengust või artiklist või on seda nii pingsalt püüdnud teie ette tuua ja suunata Kõrgematest Plaanidest teie enda Kõrgemad Toetajad (ei räägi siin huntidest lambanahas vaid päriselt väga kõrgetest valgusteadvustest, kes saadavad just neid inimesi,kes on otsustanud sisemiselt liikuda kõrgsageduslikku hingearengu teed ning taas leida oma võimekus. Leida end tulevikus teistsugusest tulevikust ja ruumist, mitte sellisest, mida on näidatud ees oodatavat teadmatutele inimmassidele. Ju Sinus on olnud endal mingisugune tahe või soov leida väljund, samm, inspiratsioon, motivatsioon edasipüüdlemiseks.

Veel igasugustest “soovitamistest ja jagamistest”…
Armsad sõbrad. Paluksime, et kui te soovitate või jagate meie tegemiste kohta, et te võimalusel mõtestaksite, kellele võiks olla kasulik meie jagatud teave. Kõige parem soovitus on sõbralt sõbrale, teades, kellele te infot jagate ning tundes oma sõpra või tuttavat, kas talle on meie jagatavas artiklis või kirjas midagi kasulikku. Kui ilmus suvine (juuli 2020) infoloeng, mille sisu oli ka muideks edasijõudnutele, siis tuli vägfa väga suur positiivne tagasiside ning tänati meile endalegi üllatuslikult selle eest, et nii konkreetselt ja selgelt oli toetav teave edasi antud. Osade isikute palvel siis lubasime seda videot (tasuta) jagada oma pereliikmetele edasi. Kuid siis tulid jälle murelikud kirjad inimestelt, kes soovisid “päästa” ja “aidata” kogu oma suguvõsa, stiilis: “Andsin selle oma vanaemale vaatamiseks, ta vaatas ilusti ära. Kuid ta ütles, et ta ei saanud mitte mitte midagi aru. Mis terminid? Mis hingeareng? Mis kosmiline transformatsioon?” Tore, kui saab nalja, kuid vaadake -siin on koht, kus igaüks peab mõistma, et on loomulik, et osad inimesed ei tulegi kaasa selliste liikumistega nagu Sina. Ta ei suudagi enam (eriti mingis kindlas eagrupis või väljavaategrupis või sihtrühmas) enam üldse integreeruda infoga, mis teda uuele suunale aitaks. Sest osad inimesed on ja jäävad väga puiseks, puitunuks, jäigaks. On loomulik, et see, mis tuleb ees, see tuleb – sest nii suur inimmass ise kujundab ning (võib kõlada imelikult ) aga ka ise soovib sellist saatust, nagu riiklikud kohustuslikud sundlused ning allumised. Nad ei oskagi teisiti. Kuid las nad olla. Tegelegem te iseendaga .Vaid iseendaga ning oma kõige armsamate lähikondlastega – lapsed ning teie armastatud kaaslane. Tehke üheskoos kindel visioon, liikumisplaan ning tulevikukava – kus te soovite olla, kuidas te oma elu soovite näha. Ei ole midagi ilusamat, kui kaaslasega koos selline õnnistav kõrge teadlikkusega inimese moodi loomine. Las igaüks valida oma tee ning oma saatuse ise. Peamiseim – õpi tegema enda jaoks olulisi otsuseid. See tähendab ka tihtipeale mingitest seltskondadest, tutvusringkondadest, lähikondlaste kontaktidest väljakasvamist. Eemaldumist. Vahetumist!

Me liigume üha rohkem sellise perioodi poole, kus te hakkate nägema enda ümber aina rohkem ja rohkem neid inimesi, kes ei tahagi kuulda, ei tahagi näha, ei tahagi teada, ei tahagi mõelda ise ja lõppude lõpuks – ei tahagi muutuda. See on koht, kus peate õppima aktsepteerima. Kuid selleks, et mitte langeda nende masside voogudesse, on vaja teha otsused praegu ning ka reaalsed sammud just praegu, hetkes. Paljud, kusjuures, on juba teinud. Ning kes kuulab peatselt avaldatavad infoloengut, see saab teada ka, miks ja kuidas hakkab olema uus tulevikuplaan. Mitte igaühel ei saa olema sama saatus ja tulevik. Praegu on (kosmiliselt) selline areng toimunud inimkonnaga, et kõiki inimesi ei saa enam ühte purki panna(nende saatuse osas), sest nad on juba liialt teadlikud, saavutanud juba märkimisväärse aktiveeritud potentsiaali oma jõus enda kehas ning on juba päris tugevalt loonud omale Kõrgema Visiooni järgselt oma tulevikku. Rohkem infot meie põhjalikus infoloengus.

Uudiskirjaga liitumine on hetkel tehtud võimalikuks läbi selle lehe: https://valguslapsed.us10.list-manage.com/subscribe?u=cc9922fda462e5325b8ba71db&id=1f3490ab21

Kõikide uudiskirjaga liitunute vahel (kuni 31.05.21) loosime välja ühe karbi intuitsioonitreenimise kaarte, mis on hetkel meie e-poes läbi müüdud.

Veel teadaannetest: kuni 31.08.21 tegeleb teie kirjade, tellimuste, ka artiklite, uudiskirjade ning blogiga ka Facebookis ainult kirjastuse assistent Maie. Amaryllis liigub sotsiaalmeediast (selleks perioodiks) täiesti välja, sest nii suured muud loomised vajad väga suurt tähelepanu ning ajakulu. Kõike tema poolt vahendatavat jagab ja kajastab kodulehel ning muudes kanalites edaspidi Maie.

PS. Ning kui ka siia lehele või meie uudiskirja on sattunud mõni eksinu, kes kuulub viimaste hulka, siis jätame alati vaba ja viisaka võimaluse lahkesti lahkuda uudiskirjast, sest iga ühe jaoks on kuskil tema jaoks midagi sobivat.

Peatselt tulemas veel teavet….

Amaryllis, Maie ja Valguslapsed.com

Similar Posts