Naise sõna ja hääle kunst

Kui naine soovib läbi armastuse perele parimat ja head, mis toob õnne ja rõõmu kõikidele kodustele, siis enamasti on selle visiooni marterialiseerijaks Mees – Looja Mees.

Mees viib ellu visioonid, mis naine oma Armastuse energia läbi õnnistab ja elustab. Mees aga aitab Loojana need mateeriasse luua. Mees on Looja.

Naised on aga ära unustanud läbi erinevate ajastute selle, kuidas meest loomisele aidata nii, et ta väestab meest looma läbi armastava hääle, mitte sundluse, manipulatsiooni ja kiirustamise. Pean ütlema, et siinkohal ma pole kunagi ka suutnud nõustuda ega rakendada sellist asja nagu “naiselik salakavalus”, sest juba sõna salakavalus viitab salatsemisele ja kavalusele.

Mõni emane on mulle muidugi selle peale öelnud, et ise siis näed rohkem vaeva, kui mehel otse ja ausalt asju ütled, et ikka tulevat läbi lillede ja pehmelt suunata. Vastasel juhul tundvat mees end kamandatuna ja kritiseerituna, aga see ei meeldivat isastele üldse.

Kuid teate, mõne mehe jaoks näib ka selline “naiselik ilutsemine” manipulatsioonina. Ja siin kohal jookseb väga peen piir, mis on pehme naiselik ja kujundlik suunamine läbi armastuse või salakaval manipuleerimine. Ent kõige peamisem sellest on mõista seda, mis on toimunud rohujuure tasandil – lapsepõlvekodus.

Kui naine näeb, et teostus viibib ja mees ei loo juba piisavalt kiirelt või kaotab üldse oma sisemise usu oma võimekusse, tervisesse või ressursside puudusesse, siis pidage meeles naised – ükskõik, mida teie oma vaatenurgast näete olevat, ei pruugi olla mehe jaoks tema tõde. Vahest ongi vaja mõista, et mees ei otsi ettekäandeid, vaid ta kõnelebki südamest, oma vajadusest.

Selleks on vaja õppida meest kuulama. Tegelikult peab mees õppima ka kuulama naist. Sest naine on Armastuse kandja ja edasiviija läbi elu. Kui mehel on raske naisi mingil põhjusel lõpuni usaldada, siis on muidugi peale iga eelnevat usalduskriisi mehel veelgi raskem usaldada naise tõest ja armastusest räägitut. Kuid alistudes usalduses naise armastuse läbi öeldule, toob see elujätkumist, elu säilimist, elukeskkonna säilimist, harmooniat, armastuse ja õnne säilitamist kogu perele ja järeltulijatele. Sest naised on häälestatud säilitamisele – elusäilitamisele. Mida ürgsemas kontaktis on naine ja mida rohkem ühenduses on Naine oma Jumalannaliku tasandi ja aspektiga, seda rohkem kõneleb temas elu säilitamise ja elu edasiandmise tundmus.

Kui naine hakkab ajendama meest loomisele läbi hirmu või ajakaotusest tuleneva survestamisele, siis mees tunneb, et teda püütakse kontrollida või manipuleerida. Sellisel hetkel võib mehele näida, et naine tema kõrval ei suuna loomisele kui meest, vaid nagu oma last, kelle eest püütakse valikuid ja otsuseid àra teha.

Enamus naisi püüavad oma meeste loomist kontrollida ja oma tahtele allutada nagu oma lapsi. Eriti aga kahjuks emad.

On naisi, kes püüavad meest meelitada loomisele läbi manipuleerimise.

On naisi, kes tunnevad, et ainus viis meest üldse ajendada, on läbi iseenda kaotushirmu, kartuste või muu ajendi projitseerimise. Selle taga räägib oma mehe kaotuse hirm, mis tegelikult pärineb tütardel isakaotuse ja isa armastuse kaotuse hirmust.

Ja on emasid, kes püüavad hallata ja kontrollida ka oma täiskasvanud poegade elu, loomisi, valikuid ja isegi tööülesandeid tema päevakavas. Tehes isegi poja naisevalikut maha ja kritiseerida tema südametundest tehtud otsuseid ja valikuid, nagu naine, elukohavalik ja laste arv. Mis on ju kõige pühamad väärtused terves elus üldse!

Kui mehel on väga domineeriv ema olnud, kes pole lasknud ka oma mehel meheks saada, siis selline ema kasvatab ka oma poegadest lapsed, keda ta terve elu hallata püüab.

Enamasti peitub selliste emade taga iseenda mehe armastuse kaotuse kogemus või hirm, mis alateadlikult projitseeritakse pojale edasi, et too võtaks vastutuse lõpetamata isa tegude ja teostamatuste üle.

Mõni mees murdub ja alistub ema tahtele. Mõni suurem mees aga võib hoopis vastupanu emale osutama hakata, jõudu ja kohta läbi kaugenemise, külmuse ja kalgi kõnepruugi välja näidata. Sest poeg ei soovi alluda ega alistuda emale, kes kastreeris tema isa.

Ja on muidugi niivõrd tugevaid mehi, kes taanduvad emade mängust ja alistuvad hoopis Armastusele.

Valides oma naise.

Näidatas, et nad loovad edasi elu ja annavad oma elujõu tulevikku, läbi naise ja oma järglaste ja nende ühise loome. Mitte ei anna oma elujõudu minevikku, pöörates eluringi tagasi. Nii toimub varjatud orjastamine vanemate poolt, kus lapsed hakkavad täiskasvanu eas hoopis oma vastutust kandma oma esivanemate tegude ja loomata jäänud loomiste eest, püüdes hüvitada esivanemate karmasaldot. Nii orjastavadki vanemad ise oma lapsi, pannes neid teenima. Ja iga uus põlvkond sünnib sama orjamustriga.

Ja selline vanemate kohustuste eest vastutust kandev mees saab ühel hetkel ise poja, kes niisamuti vihkab alateadlikult naisi, kes survestavad mehepoega loomisele. Nähes ja tundes edapidi alateadlikult igas naises, ka oma emas, näilist manipuleerijat, survestajat, kontrollijat ja oma tahtele allutajat.

Ja nii see jada jätkub uute kaotusvaludega. Sest neid tunnuseid hakatakse otsima lausa alateadlikult, et kujunenud vimm orjastajast ema vastu saaks kinnitust läbi reaalsuse.

Nii leiavad kusjuures aset ka enamus suhtesabotaaže, sest püütakse teises näha vigu võimendunumalt, kui need tegelikult on, et otsida põhjuseid loobumiseks. Selgitades oma mõistusele, et valik oli vale või ebaõige. Andmata endale aru, kust tegelikult meie esimesed mustrid kujunevad.

Meie kõige esimesed mustrid kinnistuvad lapsepõlves. Esimesed 6-7 eluaastat. Peale seda loovad lapsed vilju, mida nad õppisid ja jälgisid oma ema ja isa käitumisest kooselus.

Võib ju küsida, mida siis teha.

Armsad naised. Õppige kuulama meest. Mehe vajadusi. Ja usaldama meest. Kui sa ei usalda seda, mida mees vajab ja ütleb oma vajadusena, siis isegi, kui see sulle körvaltvaatajana samas olukorras tõena ei näe, siis aktsepteeri.

Õpi aktsepteerima. Ja kui asi ei parane või lõhub pere, siis lase lahti. Järelikult see mees lihtsalt ei tundnud, et ta endas seda jõudu ja usku leiab olevat, et olla selle loomise vääriline teostaja ja realiseerija oleks, olgugi, et ta tegelikult läbi kirka ja suure südametunde oma karja tulevik visiooni täiesti lahendatava ja võimalikuna näis olevat.

Mees peab iseendas jõudma järeldusele ja tundma, et ta on loomise teostuse vääriline. Eriti, kui tekivad peale suurt inspiratsioonihoo langemist esimesed kõhklused.

Teostatakse ju väga suuri loomisi, enneolematuid arhitektuurseid ehitisi, ettevõtmisi, kes suuremaid firmasid, kes väiksemaid. Kes ühe kodu, kes kolm kodu eluea jooksul. Mõni mees tunneb, et tema piir ongi ainult üks päris oma pere kodu. Teine tunneb, et ta suudab vaid iseendale luua. Kolmas aga tunneb end nii Jumalana ja võimsana, et loob iseendale ja oma perele, aga seeläbi loob võimsa pretsedendi ja eeskuju ka teistele.

Naine teeb asja hullemaks, kui ta läbi valu, kannatuse või sundimise veelgi rohkem mehele peale käib. Mees kaugeneb veelgi, sest siis näeb ta oma naist õnnetuna. Ja valu nähes oma armastust õnnetuna, sunnib meest nähtu eest tihti põgenema või eemalduma.

Mehe vajadusi tuleb aktsepteerida. Kui neid ei aktsepteerita, siis mees tunneb, et tema kõrval pole mitte Jumalanna, vaid ema, kes surub oma tahtmist nagu lapsele peale.

Anna mehele oma ruum, aeg ja koht mõtestamiseks. Seda, kui kaua aega mees vajab, oskab vaid tema ise öelda. Sest vahest piisab mõne suurema asja lahtimõtestamiseks vaid ööpäevast, olles lõplikult kaotanud kõik ja nähes oma armastust päriselt lahkumas, mõistes, et tema armastaja oligi põhjus selleks, millega mees tegelikult ju kõike püüdluses tegelikult lõi. Iseendale oskame me kõik luua. Aga luues õnne läbi enda ka teistele, mitmekordistame me õnne enda elus ja enda ümber. Kui peres on kuus tütart ja naine, siis piisab kui mees väestab läbi oma mehelikkuse naist ja naine armastab meest kogu südamest vastu. Sest tark ja teadlik mees teab, et kui naine on nii õnnelik , siis tunnistavad tütred meest läbi armastuse. Ja mees saab juba seitsme naise armastuse vastu – mitte ainult oma Jumalannalt. Vaid ka õitsele sirguvatelt tütardelt, kes armastavad isa kuni vanaduseni ja oma elulõpuni. Sest tütred – noored Jumalannad, Armastuse kandjad, on häälestatud nii, et nende ema oli õnnelik ja särav. Ja need tütred avaldavad seda elulõpuni oma enda meestele ja ka isale.

Mees saab armastust võimendada peres läbi tütarde, kui peret on õnnistatud mitme tütrega. See isa võib väga õnnelik olla kuni viimse hingetõmbeni, isegi siis, kui naine peaks varem elust lahkuma. Tütarde armastus jätkub isa õnnistamist.

Ja vahest on meestel vaja mõne asja mõtestamiseks lausa kuid enda sees, sest vastust oli nii lihtne ja koguaeg vastusena silme ees, et seda lihtsalt ei osatud näha. Kuid selle märkamine vajas kuudepikkust mõlemapoolset kannatlikkust , kuna oli niivõrd oluline vundamendikivi tahte ülesleidmiseks ja veelgi suurema jõu võimendamiseks enda sees.

See, kui kaua aga naine peab olema valmis ootama, sõltub tema väärikuse säilitamise võimalikkusest. Kannatuse kogemus algab igaühe seest, aga vägivald on vägivald ja seda ei õigusta mitte ükski vaimne postulaat. Ja kui ikkagi naist ei taheta, siis järelikult seda armastust ka salatakse. Naise jaoks on piir seal, kus tema väärikus kaob ja ta ei tunne end enam Jumalannana. Siis naise hääl enam ei väesta, vaid naise hääl lõikab mehe jaoks. Mees on keskkonna materiaalne looja, kuid iga naine peab saama tunda, et tal seal ka lubatakse perenaisena häälestust luua ja iseendana tunda. Me võime ju elada rongijaama lähedal ja imiteerida seda, et on vaikus. Aga kui on lärm, siis on lärm ja kui see lärm tuleb rongilt või inimestelt või naabrusest – siis on vahest vaja endale sobivam keskkond valida.

Mida kõrgema teadvusega on naine, seda rohkem räägib temas püüdlus taastada seda, mis eksisteeris Maal Esimese Eedeni Aia projektiga.

Selleks aga, et mees suudaks tõeselt ja puhtalt mõtestada, on vaja mõttemürast vaba puhast südameruumi. Et meie mótestamist ei pisendaks väsimus ega inimlik jõuetus.

Kui mees muidugi kohustustega üle koormatud on ja ta ise jällegi ei otsusta enda sees, mis on tema jaoks peamiseim prioriteet ja väärtused, siis võib muidugi juhtuda, et mehel ei tekigi seda mõttevaikuse ja oma sisemise puhkuse ruumi, sest ta matab end hoopis pidevatesse muudesse jooksvatesse ülesannetesse, mis teda veelgi rohkem stressi viivad.

Seda juhtub enamasti ülipüüdlike ja väga kohusetundlike meestega, kes pojana soovisid nii olla oma ema ja isa armastuse väärilised ja tõestada, et nad on suutelised täitma lisaks enda unistustele ka oma vanemate unistused.

Ja nende ülipüüdlike poegade silmad enamasti on näinud ühte esivanemat püüdlejana. Kui poeg näeb terve lapsepõlve jooksul, et tema ema ei ole tema isaga rahul olnud ja muudkui nõuab ja tänitab ega tunne kordagi rahulolu isa püüdlustest ega panusest, siis poeg võib tingimusteta armastusest oma isa ja ema vastu võtta alateadlikult üle sellise mustri, et ta püüab isast rohkem korda saats elus, et jäljendada paremini peremudelit.

Nii võtab poeg alateadlikult üle oma esiisade kohustused, mis naiste silmis vajaka jäid. Orjastadas end tööorjusesse, lõpututesse nõudmistesse ja püüdes täita ka täiskasvanu eas oma vananenud ema põhjatut nõudmistekannu.

Märkamata, et ainus, kuhu Mees tegelikult oma palge pöörama peab – on Armastuse poole. Oma naise poole ja oma kõige suurema väärtuse säilitamise poole – oma perele olevikus, mitte minevikus. Sest Naine on ju see, kes meest läbi oma kire, ootuse, armastuse, ihaldamise ja armastuses igatsemise tegelikult väestab ja laeb.

Varem või hiljem avastab poeg olulise kaotuse ja elab välja oma kaotusvalu, vimma ja sekkumisest tulenenud viha ema suunas, sest kui üks kaaslane teise järel lahkub, jääb üks naine ikka alles – see on ema, kes peab võtma vastutuse poja armastuse varguse eest.

Meil öeldakse ühiskonnas, et pole mehelikke mehi. Sest tihti just emad ise rikuvad oma pojad ära. Naiste valik toimub hiljem lihtsalt emamustrite järgi.

Naisel peab siin kannatlikkust olema. Ma tean, et paljud naised nii armastavad oma meest. Aga naised – on vaja õppida rääkima läbi armastuse keele, mitte läbi orjakeele. Orjakeel on kõik käskiv, survestav, manipuleeriv ja hirmust, kartusest või isegi liigsest ülendamisest tulenev suhtlus.

Selleks, et tuletada meelde, kuidas käib läbi armastuse, aktsepteerimise ja usaldamise mehe armastamine ja oma heliseva Jumalanna häälega mehe õnnistamine, tuleb kõigepealt selgeks saada ja edukalt lõpetada orjastava naisekeele õppetund. Selle omandab naine siis, kui ta saab aru, mis tähendab mehe kuulamine ja samas temale vaba tahte alles jätmine. Läbi usalduse , et mees teeb omal ajal ja omas tundmuses ja jääb armastuses truuks ka Naise armastusele.

Ja naised – kui mees ei tee kohe nii, nagu olukord ette seab, siis siin on vaja ùletada enda hirm ja end talitseda. Probleemiks muutub asi siis, kui mees korduvalt selles mustris kinni on.

Jõuga võib mingi aeg ehk sundida, aga kui mees ikkagi tunneb, et ta ise ei suuda luua, siis sina jää ikka Jumalannaks. Sest kuskil on Looja poolt olemas su jaoks siis see mees, kes tunneb end piisavalt võimekas ja vääriline olevat, et usaldada sinu kui Naise Armastuse läbi loodud ühist visiooni perele, mida materialiseerida. Ja seda suurest südametundest oma armsa kaaslasega ühiselt koos teha, mitte püüdes kõiki kohustusi enda peale võtta, iseend ribadeks tõmmates. Vahest jätavad mehed vastu võtmata isegi naise enda pakutud lahendeid, kes heas usus mehe kandamit kergendada püüdis, mitte teda pisendada või tema väärikust alandada.

Usalda meest, nii annad talle võimaluse tunda end Mehena.

Õpi tundma meest läbi mõistmise ja tema koostundmise (et mitte öelda kaastunde).

Anna mehele ise võimalus loobuda, kui ta ei saa hakkama. Ära sina ütle talle, et ta ei saanud hakkama.

Ja mehed – te pidage eriliselt meeles, kuidas te ka oma sõpradele sisendusi peogrammeerite.

Kui üks mees ütleb teisele mehele üle laua, andes talle jämeda hinnangu, et ta ei saanud hakkama enda valikuga, siis see mees alandab ja pisendab tegelikult teist Loojat-meest teiselpool lauda ja kinnistab temas tema nõrkuseid ja suutmatust.

Eriti ohtlikud on autoriteedid, kes on mehele olulised arvamusliidrid või nõuandjad, eriti just teised olulised meestest eeskujud. Olgu selleks kes iganes – kellele isa, kelle vaimne munk või tervendajast guru või õpetaja.

Siinkohal meenub olukord, kus üks meesõpetaja istus endast noorema mehe vastas. Selles nooremas mehes oli kehastunud väga suur eriline meesteadvus ühest lättest, kes oli oma päritolult nii kaugest ja iidsest kohast, ületades enda teadvusena vormina terviklikult ka õpetajast guru teadvusetasandit.

See noor mees oli enda elus väga suure visiooni ja kandami endale luua võtnud ja paraku ühes pudelikaelas, mis vajas vanade mustrite lahendamist.

Kuid mis peamine – see noorem mees oli oma otsused ja eluvalikud langetanud varasemalt nii suurest armastuse tundest ja kõige puhtamast ja õigemast tundest üldse.

Ühel hetkel, kui too meesõpetaja lausus sõnad “Sa ei saanud hakkama sellega, mida sa ise valisid”, nägin ma, mismoodi noorem mees teisel pool lauda kaotas sädeme oma silmist. See oli esimene kord, kus keegi oluline nõuandja kinnistas mehes mitte hakkamasaamist ja lahendustele ja tugevustele orienteerumist, vaid ebaõnnestumist ja suutmatust, kahetsust ja kõhklust oma eluvaliku ees, kärpides noores mehes võimekust, mida vanem mees ise ei tundnud tegelikult iseendas olevat. Sest vanem mees oli loobunud kooselust naisega, pidas abielu siduvaks ohuks ja oli loobunud oma segamatu arengu nimel ka laste saamisest.

Niisiis istusid kaks mees-Loojat üle laua.

See noorem mees oli enda elus väga suure visiooni ja loomise endale luua võtnud.

Ja mis kõige olulisem – eluvalik ei olnud tehtud teiste sundlusest, vaid see noorem mees oli oma otsused ja valikud teinud nii suurest armastuse tundest ja kõige puhtamast ja õigemast tundest üldse. Armastuseenergia on kõige kõrgem tõde.

Ja sel hetkel, kui too meesõpetaja lausus sõnad “Sa ei saanud hakkama sellega, mida valisid”, nägin ma, mismoodi noorem mees teisel pool lauda kaotas sädeme oma silmist. See oli esimene kord, kus keegi oluline nõuandja kinnistas mehes mitte hakkamasaamist, vaid ebaõnnestumist ja suutmatust, kärpides noores mehes võimekust, mida vanem mees ise ei tundnud olevat.

Sealt edasi aga oli nooremal mehel puudu veel kinnitus, et ta pere on õnnetu tema suutmatuse ja teostamatuse pärast.

Ja sealt veelgi edasi, puudus viimane piisk noore mehe karikasse, kus teda ahvatleti juba väljapäasuga – päästa iseennast hukkuvalt laevalt ja öelda lahti armastusest kui illusioonist ja lasta uppuda laeval, mille kapten tundis noorem mees kõige algusest tegelikult olevat.

Kui päris otse öelda – siis ei tee mitte üksi päriselt vaimselt arenenud inimene nii, vaid ainult see, kes iseendas seda nõrkust leidis olevat. Mitte ükski vaimselt arenenud teadvus ei anna nii madaldavat hinnangut ega lahendit nii suure loomiskavandi teostamise eel olevale mehele.

Ja kas teate, mis olukord seal tegelikult taga oli? See õpetaja oli ise loobunud oma elus täielikult laste saamisest ja naise armastamisest kui elukaaslasena – mehe ja naisena. Sest ta kartis end siduda, kartes sattuda pereprobleemidesse. Sest temas endas oli üks väga ammune ajastute tagune kaotusvalu – langemisest ja igavese keha kaotusest tulenev valu ja viha. Oma nõrkust ja hingemällu salvestunud kartusest nägi ta ohtu armastuse liitudele. Nii projitseeris see meesõpetaja ka oma langemise kogemuse pinnal tekkinud nõrkust ja hirmu abielu ja pere loomise kohta, süvenemata isegi inimese Vaimu Kõrgemasse individuaalsesse loomeplaani. Vaimu plaan on a ja o. See on püha.

Nii istutatakse armastuse õuna varrekesse sisse uss, mis hakkab vaikselt õuna mädandama, kuni lõplikult alla kukub.

Huvitav on see, et on inimesi, kes projitseerivad oma varasemate luhtunud suurmissioonide kaotuseid ja nõrkuseid just nende inimeste peal, kelles on eriti suur tugevus ja vägi siin uut missiooni läbi viia. Läbi hinge ja teadvuse tunneb kaotaja ära teises mehes oleva tugevuse ja väe , püüdes siis selle inimese tugevust ja valikut kahtluse alla seada ja teda sisemiselt nõrgendada.

Meie keskel on nii suurte missioonidega saabunud teadvuseid. Vanad olijad kipuvad targutama uute tegijate valikute üle, istutades omaenese kaotusest ja langusest tulenevat vihkamist ja vimma teisele. Sellisele inimtüübile on isegi oma psühholoogiline termin antud – H.Fuchs nimetab neid oma raamatus “pommipanijateks” ja “kaevumürgitajateks”. Mõlemil juhul ei murta inimene-Looja otse, vaid järghaaval, kuniks ta ise alla annab. (Raamat “Tundeterroristid. Kuidas neid ära tunda ja kahjutuks teha” Hea raamat firmajuhtidele, kes sotsiaalse läbilõikega ühiskonnast peavad kollektiivis kokkumängima panema).

Armas Naine. Mehed on maailmale täpselt sama vajalikud, nagu naised maailmale. Hoidke oma mehi. Armastage oma mehi nii hästi, kui suudate. Andestage oma meestele, kui te ei mõista, miks nad ei tee nii, nagu teie läbi oma pilgu ei näe parimat tunduvat. Paluge ka neilt andeks, vabandades selle eest, kui te pole osanud ise kannatajana või ohvrina oma hirmudes meest armastavalt väestada. Ilma mehe vastuarmastamiseta on see maailm niisama jube ja hävingule määratud, kui maailm ilma naiste armastuseta.

Ä

Armastus jääb alati usaldama Loojat. Sest Naine on Armastuse energia hoidja. Ja Looja – on Mees. Sest mees kannab Looja seemet.

Kõige Kõrgemalt alla laskunud Jumalanna Teadvused võivad olla kõige suuremad oma kaaslase armastajad , väestajad ja ülestõstjad. Aga nad on samas ka kõige valusamate kogemuste andjad. Kuid seda ainult siis, kui nad näevad oma Mehes tundvat olulisemalt suuremat Loojat oma võimekuses, kui Mees seni endast arvanud on. Need Jumalannad julgevad riskida ja tuua neid äratavaid õppetunde oma armastatu kaotuse riskiga. Sest nad teavad – et kui Mees tuhast tõuseb ja Jumalanna Armastuse tasandile sirgub, lendab see mees enam mitte kotkana, vaid kuldse föõniksina.

Mehed – teie usaldage, palun, oma naisi. Kui Naises süttib soov anda elu edasi läbi oma mehe ja temaga kodu luua – koosluua, siis see on mees-Jumalale tegelikult tunnustus. Sest mida Kõrgem Teadvus on sinu kõrvale saadetud ja sina teda läbi puhta tunde oled vastu võtnud, siis järelikult oled vääriline temaga koos Suuri Visioone ka realiseerima. Ja pidage meeles – kõige kõrgema visiooni ehk jumaliku missiooni, on õnnistanud ja pühitsenud Suur Looja ise. See on püha ja see toob suurt õnne, armastuse säilimist ja külluse vooge mitte ainult ühele perele, vaid ka kõikidele järeltulijatele läbi sajandite.

Kuid teekond selleni tuleb kätte luua ise, läbi iseenda ümbersündimise Jumalaks või Jumalannaks. Muidu jäab visioon vaid illusoorsesse energeetilisse seisu, ega realiseeru mateerias, jäädes vaid illusiooniks. Seda, kui suurt kava suudetakse ellu luua, teostada ja sünnitada, määrab ära naise ja mehe vaheline loomeruum läbi Püha Liidu, kui see on enne Maale saabumist valitud.

Uuesti sündides lõpetame me vanu peatükke ja lausa vanu elusid. Ja mõned visioonid on lausa nii pühad, et nende elluviimist tulebki alustada alles siis, kui mõlemad on sirgunud ja sündinud uuele Jumalikule olemusele. Seda nimetataksegi ümbersünniks, luues tugevaimast tugevaima vundamendi uuele loomisele.

Naised, jääge kindlaks oma südamehäälele, kui te tunnete, et Mees on sinu jaoks olnud kõrgeim puhtast armastusest valitu. Toeta oma meest, anna talle ruumi, kui ta seda vajab. Ja mis peamine – usalda, usalda, usalda… Ka väga suurtes raskustes. Ja õppige oma häält kasutama. Hääl on naise armastuse üks väljendus ja vähesed naised mäletavad seda Maal.

Ja armsad Mehed, Suured Loojad. Harjutage endas looma usaldust ka Naisesse. Naine, kes valis sind armastusest ja usaldas Sind enda kõrvale võimsaks kaasloojaks, on tegelikult Armastuse hoidja – Naine on tegelikult ka Armastus, mitte orjastaja. Seda juhul, kui naine valis sind suurest puhtast armastusest, nähes Sind kõige võimsama ja väärilise Jumaliku Mehena enda kõrval.

Amaryllis

Similar Posts