| |

On viimane soodne aeg aeg hakata teadlikku koostööd tegema, ka kokkulepetest kinni pidama.

Vaikselt näidatakse, et kõikide inimeste lähitulevik ei saa olema ühesugune. Olukord hakkab olema üsna pea nagu riik riigis, kus tõepoolest jäetakse ühele sektorile inimestele suurem vabadus ja olemine ning neid ei hakata allutama sundlustele, (ei saa enam allutada, kuna nad on nii teadlikud ja aktiveeritud potentsiaaliga juba ning galaktiliselt ei ole enam õigus neid inimesi ühte purki panna teistega.) kuid nad teenivad ise oma tuleviku välja.

Siin on tähelepanu koht!
See lahendus on energeetiliselt potentsiaalina näha, kuid vajab veel teadlikku loomist aktiveeritud Looja jõuga inimeste poolt (neile endale), et see materialiseeruks. Siis antakse see olukord ja vabadus sellele sektorile inimestele (peredele) kätte.

Kogu teave antakse praegu inimestele selleks, et nad hakkaksid ise looma ja kujundama oma elu nii, nagu nad seda päriselt hinges soovivad näha lähitulevikus. Sellepärast rõhutaksegi paljudele praegu konkreetse ja ettenägelikkusele suunava infoga.

Praegu ei ole need ajad, kus võiks olla linnuke oksa peal. Endal peab olema hästi tugev häälestus, nägemus, otsused, selgus, visioon, tahe, terav fookus ja suund reaalsete sammude tegemisel. Kui on rasked ajad, siis keegi ei taha kedagi ülal pidada. Iga üks vastutab ise! Lihtsalt ootamine ja laisk olemine ei too oodatud lahendusi, seetõttu Maad jälgivad Kõrgemad Valgusteadvused ärgitavad inimesi üles TEADLIKULE SISEMISELE LOOMISELE. Loomine enda väeruumis, enda sisemise tahte ja tegutsemise alusel.

Inimtüübid, kes jäävad lootma ainult teiste peale ega otsi aktiivselt koostöövõimalusi ka teistega loomiseks, nendel saavad olema vähesemad valikuvõimalused. Siin palutakse tähelepanu pöörata kõigil, kes arvavad, et nende eest tehakse kõik ära!

Nendel inimestel saab muretu olema, kes praegu väga asiselt oma elus samme ette võtavad, ise vastutust võtavad. Loomine algab TUGEVATEST SISEMISTEST OTSUSTEST, tahtest elada omal vabal viisil, ja reaalsetest kehatasandil tehtavatest sammudest.

| Põhjalikumalt jagab Amaryllis kevadises, maikuu infoloengus: | 

֎Infoloeng edasijõudnutele 2 | Mai 2021 |֎

Postituse toonud teieni Maie, Valguslapsed.com tiim

Similar Posts