loovad tundeenergiad

Väljavõte uuest Manifesteerimismärkmikust. Kujund.

Väljavõte uuest Manifesteerimismärkmikust. Kujund.

“ Kujund on energeetiline kujund ehk kujutis, mis on loodud inimese tahte, otsuste ja suunatud ja fokusseeritud mõtteenergia abil ning millesse on põimitud ja sisendatud loovaid tundeenergiad. On nõrkasid kujundeid ja on tugevaid kujundeid. Mida rohkem inimene oma võimetes areneb ja avardub, seda tugevamat jõudu omavad tema kujundid. Tugeva jõu all mõeldakse realiseerumisjõudu ning mõjutamisvõimet…