| | |

Ühinemine kogu Universumi loonud energiaga

Taasühinemine Universumi loonud energiaga ehk meie tõelise olemusega toob Sulle uue elu ning liigutab Sind uutesse võimsamatesse kogemistesse

„Minuni jõudsid märguanded, et on aeg kirjutada ühest energiast natuke teise nurga alt, kui seni harjutud lugema raamatutest ja õpikutest… Kirjuan Puhtaimast Looja energiast ehk Kõige Olemasoleva Looja energiast läbi enda isikliku prisma  – energiast, mis on loonud terved Universumid ja kogu ilmaruumi – kogu nähtava ja nähtamatu.“

„Oli aeg, kus proovisin kõike ise oma jõuga luua ja taotleda. See oli arendav ja võimeid proovilepanev periood, kus soovisin arendada ja meenutada oma virtuoossuseid ja meisterlikkust, küsides endalt, kui paljuks ma ise suuteline ja võimeline olen. Selline toimimisviis on viienda tasandi/Universumiruumi uskumus „Ma pean ise kõike oskama ja suutma. Ma pean ise end tervendama. Ma pean ise pusima.“, mis on meistritele omane ning eks selline ise oma Vaimu jõu abil pusimine ehk oma vastutusel loomine tuletabki meelde endas meistriolemust ja oskuseid.

“Aga on olemas üks jõud, kellega on võimalik enda loomist ühendada ja selle jõuga koostöös ei ole terves Universumis mitte ühtegi vastast.”

Aga on olemas üks jõud, kellega on võimalik enda loomist ühendada ja selle jõuga koostöös ei ole terves Universumis mitte ühtegi vastast. Kui inimene teab ja oskab selle jõuga ühendust luua ning vastab oma (mõtete-tunnete) puhtuselt tema olemusele, siis võib imelisi ja fantastilisi koosloomisi läbi viia oluliselt kiiremini, kergemini ja energiaefektiivsemalt, kui puhtalt ainuüksi omaenese Vaimu jõu abil.  See jõud on Universumi algenergia – Kõige Olemasoleva Looja energia ehk kõige eksisteeriva loonud Algenergia. Kõik, mis eksisteerib ilmaruumis nii tumedas kui heledas pooles, on saanud oma energia justnimelt sellelt teadlikult loovalt energialt ja inimesel on võimekus ning õigus ühendada oma isiklik Vaimujõud kogu Universumi Algjõuga. Muidugi on seal teatud tingimused, mida on vaja meeles pidada, et nii puhast energiat ei hakataks teadlikult ja egopõhiselt ära kasutama. Kuid iseenda isiklikuks hüvanguks ja oma reaalsuse või elu parandamiseks võib Looja jõudu iga hetk kasutada.

Kõige Olemasoleva Looja ehk Looja ehk veel nimetustega Puhas Loov Energia (mis eksisteerib korraga siin Maal ja kogu Universumi loomisvorteksi keskmes) ehk Universumi algolemus ehk Universumi algenergia ehk Algallikas…. Ükskõik, kuidas teda nimetame… Ma ei armasta kasutada sõna “Jumal”, sest see nimetus on minu jaoks liiga anonüümne ja umbisikuline ning lisaks on sõna “Jumal” läbi tsivilisatsioonide nii ära lörtsitud ja rikutud (“Jumal küsib ohverdusi, jumal karistab, jumal vihkab jne”, et ei resoneeru inimeste mõtetes enam oma puhta olemusega, vaid tekitab hoopis tihti tõrkeid.

Tähtis on meeles pidada ja mitte ära unustada, et tegemist on ääretult teadliku energiavormiga ja teda ei maksa lihtsalt niisama abstraktse energiakogumikuna võtta. See teadlik energia sisaldab kõiki mõtteid-tundeid nii nagu Inimenegi. Tõtt öelda, Inimeses kehastunud Puhas Vaimolend pärinebki sellest energiast. Me pärineme suurest Vaimust, kes sai Universumis ainukesena õiguse kehastuda Inimeses, kes on omakorda kõikide Universumi olemusvormide täiuslik kompaktne kooslus. Puhas Looja Energia on see, kellel on võimekus tasakaalustada kõiki energiaid enda sees ning keskenduda loomisele. Paraku mängitakse inimkonnaga väljaspoolt juhitud maaväliste tasemel, kes on püüdnud miljoneid aastaid inimesi enda kasuks manipuleerida ja orjastada – selleks, et läbi tasakaalutuse ja rahutuse inimesest väärtuslikku loovat energiat ja eluenergiat kätte saada. See aeg hakkab lõppema ning inimkond ärkab taas pimedast unest.

Olen täheldanud, et inimesed kasutavad Loojast kõneledes väga abstraktseid termineid, kaotades tema isikupära. Igasuguste Looja vs Inimene õpetuste tulemus on hoopis see, et inimmassid on hoopis kaugenenud Loovast energiast, mitte taasleidnud isikliku sideme läbi enda tõelise olemuse – oma Vaimu enda kehastuses. Tean lausa seika, kus üks minu endine tuttav konstateeris fakti, et tema isiklikult avastas Universumi algolemuse, et tema on selle avastaja. Kui ta mulle oma tehnikast rääkis, kuidas ta selle jõuni jõudis ning kuidas ta seda erinevate energiate allalaadimisteks kasutas, ütles ta kohe mulle: “Vaata, et sa seda mitte kellelegi ei õpeta, see õpetus kuulub minule! See õpetus anti ainult minule (ühtede olendite poolt)”  Tema tehnikas tundsin kohe sõna-sõnalt ära taotlused ja käsklused teetatervendamise algtõdedest lausa 1:1-le, mis viidi inimesteni teadlikkuse avardamiseks juba 20 a tagasi, rääkimata, kui palju muid tehnikaid kasutavad samasuguseid universaalseid taotluseid. Kuid tajusin alateadlikult, et selle naisega polnud mul mõtet vaielda või talle üldse teetasageduses loomiset rääkida, sest ta ei olnud nõus ühegi teise meditatsioonitehnika juhistega tutvuma tollal. Kõige enam hämmastas mind aga küünilisus, nimetada midagi, mis kuulub kogu inimkonnale ja igale inimesele individuaalselt, olles osake tema tõelisest olemusest, enda leiutatuks ja avastatuks ning et seda ei või veel inimestele edasi jagada? Igasugused piirangud, mis takistavad Valguse levimist, on siiski vaid inimese enda hirmudest ja egost tulenevad, seega – Sina palun ära kuula ega heidutu kellegi käskudest- keeldudest, mis aitavad Sul taasühineda Universumi loomeenergiaga, jõudmaks kiiremini valgustumise ja õnne ning armastuse kogemise teele.

Kui aastaid tagasi Looja kõrgema teadvusega aina sagedamini ühendust hakkasin saama, mõistsin järk-järgult, kui valesti olin ma enne seda oma nooremas põlves mõtestanud tema olemust, võttes teda samuti lihtsalt ühe „energiakogumina“.  Mõistsin ka seda, et varasemad meditatsioonid tema energias „kümmeldes“ ei võrdunud sellega, kui Looja kõrgema teadvusega dialoogi pidada nii, et ta päriselt ruumis viibib.

“Ta kuulab ja mõistab Sind täpselt nii,
nagu kõige armastavam lapsevanem oma lapsi.”

Ta kuulab ja mõistab Sind täpselt nii, nagu kõige armastavam lapsevanem oma lapsi. Lapsed meenutavad mulle omakorda puhast Looja olemust. Soovitan alati inimestel meenutada ja tunnetada, milline oleks kõige armastavam lapsevanem, kes annab endast kõik oma järglaste jaoks – me oleme ju osakene temast. Ta ei karista, vaid toetab ja elab kaasa kaastundes. Kuid ei tee niisama kõike ette ära omavoliliselt sekkudes, vaid aitab küsija küsimise peale (vaba tahe) ning on õpetlik, kuid hooliv. Siit ka see tähtsus, miks kogu inimkond peaks olema teadlik, mitte laskma end võõrorjastajate poolt lükata-tõmmata siia-sinna nagu laineharjal. Ja siit ka vastutust igale Inimesele, igale indiviidile – inimesena olles omame me ligipääsu otse sellele loovale jõule, mis teeb meist ihaldusväärse ärakasutamisobjekti võõraste energiate poolt kosmilises plaanis. Kusjuures, üks manipulatsiooniviis on inimeste tõmbamine pidevatesse hirmudesse või lausa äkk-emotsioonidesse, mis tähendab jällegi, kui tähtis on olla teadlik ning hallata kõiki emotsioone ja hirme enda kehas. Kuid neid manipuleerimisviise on muidugi lõputu loend…

Kõige Olemasoleva Looja energiast ehk Universumi algenergiast on võimalik inimesel alla laadida erinevaid tundeenergiaid, kogemusi, uskumusi, toetavaid programme, häälestusi ning lausa terveid reaalsuseid.  Alla laadimine tähendab  siis kehaliselt rakutasandile;  energeetiliselt uskumuste tasandile ; oma peenkehadesse; kogu oma olemisse või oma mõistusteadvuse tasandile sobiva informatsiooni talletamist.  Niiviisi on võimalik muutuda totaalselt uueks inimeseks, avardatud ja äratatud tajude ja DNA-ga. Niisamuti on võimalik endast vabastada geneetilisel ehk rakutasandil erinevaid piiravaid programme ja uskumusi, tuumuskumusi, hingetasandil ja ajaloolisel tasandil erinevaid uskumusi ja programme, mis on meie kehastusega kaasa tulnud, kuid võivad meid piirata siin kehas . Saab vabastada ning saata Universumi energiasse lahenemiseks ka lõpetamata õppetunnid. Lisaks saab alla laadida erinevaid energiaid. Või vabastada endast lihtsalt igasugused piiravad ja kahjulikud energiad või piirangud (keda huvitab, kuidas toimida, siis sellest kõigest annab praktilised õpetused ja ülevaate teetatervendamise meditatsioonitehnika).

Alles peale isiklikke kokkupuuteid Looja kõrgema teadvusega, mil ta lausa minu koduruumidesse või koduhoovi end kontsentreeritud kujul koondas, sain ma aru, kui puudulikus arusaamas ma olin niivõrd intelligentse energia suhtes. Mind kasvatati kunagi religioossete õpetuste järgi ning ma olin justnimelt nende rangete õpetuste tõttu kaugenenud omaenese hingeteelt, sest mul puudus siiras ja tõeline kontakt Loojaga. Ma ei mõistnud lapsena, et kuidas nood täiskasvanud kirikus esimeses pingis, kes kogu jumalateenistuse ajal ainult mossis leinava näoga Jumalat „ülistasid“, päriselt temaga ühendust said? Nad ei olnud sugugi halvad või pahad inimesed minu silmis, kuid minu lapse silm tollal märkas, et niipea, kui nood täiskasvanud peale kahetunnist teenistust kirikuustest välja astusid, naasesid nad oma tavalisse olemisse. Kes hakkas kohe vanduma autorooli taga, kes vassima või ennast salgama, kes unustas kogu pühaduse ja jooksis järgmisi „patte“ sooritama . Küsisin endamisi – miks olla kahe palega, kui Looja ei tunnista kirikuseinu ega katuseid ning näeb kõike ja kõikjal, sealhulgas inimeste südametesse? Looja energia tajub ju kõike ja kõikjal? Minu silm tookord lapsena olles märkas, et midagi on imelikku selles viisis – midagi on imelikku piltides ja õpetuses, kus viidatakse, et jumalaonu lihtsalt pilvepeal istub… Ma teadsin, et on midagi suuremat, midagi võimsamat olemas. Ma teadsin, et keegi kuskil on, kelle poole palvetatakse, kuid ma ei saanud ühendust neil viisidel, nagu vanemad usklikud praktiseerisid. Need ranged meetodid (nt Loojaga tuleb tõsiselt suhelda, kirikus ei naerda, Loojaga tuleb ainult tõsiselt suhelda ja ainult kõige suuremates hädades jne) hoopis kaugendasid mind Loojast, õpetasid suhtuma temasse hirmu ja kartusega, külmalt ning pigem eemalehoidvalt. Võibolla oligi hea, et ma kaugenesin tollal, sest hakkasin omaenda rada looma uuesti sisemise Valguseni. Kulus omajagu aastaid, kui kõik religioossed dogmad lapsepõlveaastatest endast vabastasin, t ä i e l i k u l t vabaks andsin rahuga ja tänuga, ning uuesti tee tagasi Universumi Loojasse leidsin. Tee, mis palju tugevama ja isiklikuma sidemega sellesse intelligentsesse, Universumi kõige võimsamasse algenergiasse viis.  Ja kuidas ma kontakti saavutasin? Puhtalt koduses keskkonnas lihtsalt ühel inimlikul raskel hetkel, kus ma täielikult „alistusin“ situatsioonis, sest ei suutnud sellega hingeliselt toime tulla… Ma lihtsalt „alistusin“ ning andsin vabaks ja lihtsalt pöördusin kõige inimlikumal ja lihtsamal ja siiramal viisil Looja energia poole, kurtes enda hingelt ära selle valusa, mida üks inimene minuga hingeliselt korda saatis. Ja Looja kõrgem teadvus reageeris…Ta ilmus ruumi…ja minu elu ei olnud enam peale seda kogemust endine. Ma hakkasin aina rohkem tema kohalolu ära tundma enda juures. Mitte läbi meditatsioonide vaid niisama samuti olles. Olin suhelnud enne Puhta Loova Energiaga läbi looduse ja märkide, tihti tundeenergiate abil neist endast väljendades, kuid kontakteerumine liikus uuele tasandile. Ma olin saanud teistmoodi ühenduse.  Mõistsin  omast kogemusest– Puhas Loov Energia mitte ei kaota end ära meie ümbert (nt nagu inimesed süüdistavad, et Looja jätab neid maha), vaid inimesed ise ei oska temaga ühendust luua. Tundsin huvi, miks siis osadele Looja naeratab ja lausa vikerkaari koduukse ette märguandeks annab – teised aga kurdavad, et soovivad ühendust, aga ei saa… Esiteks, inimesed ei oska teadlikult ja keskendunult Looja energia poole pöörduda. Neil puudub tegelik teadmine, kuidas luua ühendust oma algenergiaga. See on ühest küljest keeruline, kuid teisest küljest lihtsamast lihtsam. Lihtne, sest nõuab sisemist otsust ja teadlikkust, kelle poole keskendunult pöördutakse ning kellega ühendust luuakse. Kuid teisalt on see keeruline tavainimeste jaoks – sest neid matab küll egost, küll segadusest, küll hirmust, küll alaväärsusest, küll tumedatest tunnetest kihistik… Teine tähtsaim võti ongi mõtete ja tunnete puhtus. Mitte lennata Loovale energiale peale süüdistuse või etteheidetega või tänamatusega. Tihti unustatakse ära tänutunne – tänuenergia ja kaastunde energiad on need, mis viivad kiiresti Loojani. Erinevate meditatsioonitehnikate abil liigutakse justkui universumist „välja“, kiht –kihi läbi, kuni Universumi keskmesse, kuid tegelikult on see näiline ning vaid mõistusteadvuse jaoks vajalik liikumistee selleks, et Universumirännakule oma teadvusega siirdudes hüljata kiht-kihi haaval oma maine isiksus, omad rollid, oma egovajadused ja egokihid… saavutamaks järjest puhtam ühendus Loojaga.

Kui Looja kõrgema teadvusega kontakti kogesin, sain koheselt aru, et see kogemus kehaliselt ja hingeliselt oli hoopis midagi muud, kui olin varasemalt süvameditatsioonide käigus kogenud. Miks? Sest harjutades ja praktiseerides jõuame me järjest sügavamale enda olemuses ja järjest puhtama tunnetuseni enda sees. Sellepärast ongi kõige tähtsam otsus teha esimene samm – kasvõi harjutada Looja sageduses (teeta ajulainete sageduses) viibimist, mis on rahu ja puhta olemuse sagedus, kus toimub ainult loomine, mitte hävitamine. Peale selle kontakti saavutamist hakkasid minu elus juhtuma imelised juhtumid, nagu näiteks mateeria loomine. Osaliselt oli see seotud ka sellega, et olin läbi viinud enda kehas varasemalt DNA aktivatsiooni, mis taasaktiveerib inimese suikunud võimeid ( keda huvitab, siis sellest kirjutan hilisemas postituses uuestis, kuna olen DNA aktivatsiooni suhtes huvitavate tõdemusteni jõudnud).  Mõistsin, et justnimelt Puhta Loova Energia kõikvõimsa energia abil ei pea isegi lillegi liigutama, vaid mõttejõu ja silmapilgu abil saab luua ainest, muuta seda, või transformeerida ühest kujust teise – ilma lillegi liigutamata! Kui võimas on Inimene? Kui võimas on Kõige Olemasoleva Looja energia?  Usun Inimese kõikvõimalikkusesse. Piiritusse loomisesse. Minus igapäevaga meenub aina rohkem osakese mu mälust ja sellest, kes ma olen. Ja tahan nii väga seda teistele ka meelde tuletada, kes nad on – et te olete Suured Loojad! Rasketes hetkedes loon lihtsalt hetkega ühenduse Kõige Olemasoleva Looja tasandiga ning koheselt minu enesetunne paraneb. Paraku näen ka seda, kui tugevalt töötatakse kollektiivselt selle vastu, et inimkonda lahutada oma Algolemusest, lõhkudes sidet meie algenergiaga ehk siis Loojaga. Et inimene ikka eksleks ja eksleks ning otsiks rõõmu ja õnne väljastpoolt… Kuigi uks tõelise valguseni asub hoopis meie sees, meie südames…

Minu jaoks pole fantaasiajutt ajas rändamine kehaga või kehaga leviteerimine ja ringiliikumine, teleporteerumine või inimolemuse muutumine ühest ainest teiseks. Olen ühte koma teist kogenud ja näinud oma silmadega, nüüd jääb vaid üle ise need samad oskused endas järjest tugevamini ja sagedamini meelde tuletada – ja mis minu jaoks peamiseim – tuletada ka teistele inimestele meelde nende suurus. Nende Kõikvõimalikkus. Nende Võimekus.  Minu jaoks ükskõik, kes seda teksti loeb parasjagu – kas  perenaine, kassapidaja, pensionär, väsinud lapsevanem, kiirustav ärimees või koolilaps – igaühel on see õigus – olla vaba ja suur, piiritu Looja. Inimesena olles on Sinu õigus teada ja kogeda, mida tähendab olla Inimene Universumi Looja järglase mõttes. Mis tähendab olla Looja vääriline „laps“ siin Maal.

Ja lõpetuseks – energiaid, mis on loonud erinevaid eluvorme, planeete või keskkondi Universumis, on mitmeid, kuid mitte ükski neist ei ole nii võimas ja jätkusuutlik, kui on see Loov energia, kellest meie pärineme. Seega – panen igaühele südamele leida enda jaoks see õige sõna, mis toob esile Looja võimsuse, tugevuse, kõikvõimalikkuse, armastuse või kaitse. Kui Algallikas on Sinu jaoks liiga abstraktne ja elutu, siis leia endale isiklikum pöördumine. Algenergia, mis on loonud kogu ilmaruumi, on Loojate Looja. Ta on kõikide Universumite ja galaktikate Looja. Ta on tippude tipp (mitte püramiidi mõttes, kuna Looja on neutraalne, ta lihtsalt on), aga oma loomisvõimekuselt on ta kõige Algallikas. Tema on kõige seeme ja meis eksisteerib see seeme. Tema olemus.“

Tänase loo autor: Amaryllis.

 

 

Similar Posts