| |

Eriline Püha kooseluliit, mis on süsteemile eriti ohtlik

Räägin ühest väga erilisest kooseluvormist, mis on süsteemile ja süsteemi taga olevatele jõududele väga väga ohtlik. See liit on väga eriline ja teistsugune ning ta on kõige kõrgema eesmärgiga kooselu vorm üldse, mis praegusel ülestõusmise ajastul maiste inimeste vahel toimuda saab.
Kui Sa oled kooselus, siis soovitan Sul seda artiklit väga tõsiselt ja mõtestatult läbi lugeda.
Ja kui Sa oled paarisuhteterapeut või tervendaja, siis soovitan Sul seda artiklit väga selge südametunnistusega läbi lugeda.

Räägin Kõrgemast Jumalikust Elupartnerite vahelisest liitlasliidust, kus luuakse koos mehe ja naisena väga suuri asju – väga suure mõjuga ja jäljega muutuseid Maal läbi inimkehatasandi. Ja mõlemas kaaslases on kehastunud väga eriline teadvuse vorm galaktilisel või Universumi tasandil.

Jaanipäeva eel toimus loeng Päikeseranna festivalil, kus ma rääkisin erinevatest kooselu vormidest, mille inimeste hinged või  Vaimud on omavahel kokkuleppinud enne sündi.

Tõin erilise näitena välja, et on üks kooselude liit, mis on teistest erilisem, püham ja suurema potentsiaaliga. Tegemist ei ole kohe kindlasti nii-nimetatud tavapärase kaksikleekide peegelsidemega ega tegemist ei ole kohe kindlasti tavalise karmalise paarisuhtega. Kuulajaid väga inspireeris see lugu ja näited, seega kajastan veidi neid ka blogi teel.

On üks väga eriline kooselude liit, mis ei ole tavapärane kaksikleekide ega hingesugulaste vaheline side.
Palju räägitakse kaksikleekide kooselust ja hingekaaslaste omavahelisest leidmisest ja äratundmisest. Kokku on kooseluvorme laias laastus seitse ning need jaotuvad eesmärkide järgi oma klassidesse.
On nn karmalised kooselud, kus elatakse ja luuakse teise inimesega koos, sest nad klativad omavahelisi suhteid ja karmasaldot läbi elude. Ja on pühad ja kõrgemad kooselud, kus tuuakse erilist infot läbi teineteise aktiveerimise ja koosloomise inimliigi teadvusesse ja luuakse eriti pühasid loomisi.

See eriti püha ja eriline kooseluliit  – see on kooselu mehe ja naise vahel kõrgemate  Jumalike elukaaslastena.

Kes on kõrgemad Jumalikud Partnerid?

Nad on erilised teadvuse vormid, kes ei lahenda tavapärast karmalist kooselu, vaid nende kahevahelisest loomisest saab sündida midagi väga head, kasulikku kogu maailmale. Nad on tulnud looma kõrgeid loomisi ja teostama kõrgeid loomekäike.

Mida see tähendab? Nad on tulnud looma läbi omavahelise koostöö suurt väärtust. Nad loovad kõrgemat väärtust Maale ja enamasti on see midagi väga suurt projektina, ettevõtmisena, isegi lastena. Jah, ka järglastena. Sest need järglased pole tavalised deaktiveeritud inimkehad.

Nende kahe energeetilise taseme, maise teadlikkuse ja arenguastme tõttu saab nende kahe vahelt sündida väga erilise potentsiaaliga järglane või järglased.

Need kaasloojad on tulnud jätma ajastute jälge Maale.

Need kaasloojad ei tulnud Maale lihtsalt sööma ega sõnnikut tegema, vaid kõrgemat väärtust looma. Lausa niisugust väärtust, mis jätab nii-nimetatud ajastu jälje. Ajastu jälg on suure laeva kursi muutus justkui kogu inimkonna evolutsioonis. Igaüks saab sellesse panustada individuaalselt, kuid täiesti teistmoodi tase on tuua teadmisi inimliigi ühisvälja läbi kahe Püha Hingeleegi aktiveerumise.

Jumalikud kõrgemad elupartnerid jätavad ajastusse jälje, mõjutavad ümbritsevate inimeste teadvust läbi enda kosmilise kõrge teadvuse ning siis lahkuvad. Tagasi sinna Galaktikasse või Universumisse, kust nad saabusid. Nad on kõrged külalised, kes loovad kõrgelt, lendavalt kõrgelt, aga võivad kukkuda ka suure riskiga kõrgelt. Nad on kaasloojad, armastajad, kellest saavad alguse suured muutused.

Kui nad peaksid tahtma saada järglasi, siis nad jätavad väga erilise seemne ja energiajälje oma järglastesse maha ja sedalaadi lapsed sirguvad väga erilise missiooniga täiskasvanuteks, hakates omakorda sadu tuhandeid ja miljoneid inimesi oma teadvusega mõjutama.

Selline koosloojate liit on väga eriline ja püha, sest nad jätavad inimkonna ühisvälja väga olulisi jälgi, teeradasid ja teadmisi. Üks partneritest võib olla väärt kümneid tuhandeid inimesi – nii suur on tema väärtus inimühiskonnas.

Nad toovad inimliigi tasandile väga erilisi teadmisi nii energias kui ka tegudes läbi koosloomise. Tihti seavad nad sisse täiesti uued ettevõtmised ühiskonnas, mille järgi võtab ühiskond vaikselt ümberjoondumisi.

Jumalikud elupartnerid – nad on kaks inimest, kelles on väga erilised Universumi või Galaktilised Teadvusevormid, nad on kehastunud külalisena siia Maale mingiteks aastakümneteks tuhandeteks ja siis peale oma koosloomisi nad jätkavad oma teekonda mujal. Nad leiavad teineteist alati läbi elude üles, vaatamata maise inimese mustrite raskusele. Nad on teinud ülima ja püha kokkuleppe juba enne Maa energiaruumi saabumist, et nad täidavad seda missiooni koos.

Jumalikud Kõrgemad elupartnerid erinevad kaksikleekidest ja hingekaaslastest erilise nüansi tõttu

Nad on kõrgemad Loojad, kes täidavad koos missiooni. Mitte niisama kõrgetasandiline kooselu, vaid ühe väga erilise nüansiga.

Rõhutan veelkord: nad pole tavalised kaksikleegid. Nad pole ka hingesugulased. Nad on kõrgemad kaasloojad. See kõik ulatub väga kõrgele nende Vaimude Kõrgema teadvuse tasandile välja.

Maises plaanis kogevad nad teineteist kui eluarmastust, keda läbi ajastute on taga otsinud. Sest siin Maa isoleeritud süsteemis on väga lahutatud ja eraldatud tundmine ja olemine, leides oma jumaliku elupartneri, tundub nagu oleks leidnud üles kogu oma Universumi ja teabe selles.

Ja nüüd tähelepanu. Kõrgemad Jumalikud Elupartnerid on midagi rohkemat kui hingesugulased ja kaksileegid. Ära lase end sellest tagasihoidlikust sõnapaarist eksitada.
Kõrgemad on nad sellepärast, et nad on kõige kõrgem ja ülim kooselu liit üldse, mis saab olla maises plaanis kaaslaste vahel.

Jumalik sellepärast, et nad on seotud ülima Jumalikkusega ja ka õnnistatud Puhta Püha Loova enda poolt siia maisesse kooskõlastatud missioonile saabudes.

Ja Elupartnerid sellepärast, et nad on mõeldud siin elus päriselt olema koos mehe ja naisena, koos looma, koos pere looma, koos ühiseid projekte looma, suuri murrangulisi muutuseid jätma inimkonna ühisvälja ja ka järglasid looma. Järglaste loomine on vabatahtlik ja kui nad otsustavad lapsi saada, siis nende kahe hingefragmendist ja seemnealgset sünnib väga eriline inimlaps.

Kõrgematel Jumalikel Kaaslastel on olemas kõik see jumalik kirg, teineteise mõistmine ja põletav armastus, mis on olemas ka kaksikleekidel. Neil on olemas kõik see teineteise äratundmine, mis on sügavatel hingesugulastel.

Kuid neil kahel on veel midagi erilist, mida pole niisama kaksikleekidel ega hingesugulastel – neil on eriline puudutus Püha Universumi Armastuse enda poolt. Universumi Loova Teadvuse poolt. Nende õnnistus ja kooskõlastatud suurmissioon.

See missioon on nii eriline, et kui üks paarilistest peaks elust lahkuma enne missiooni täitmist või kui peaks süsteem suutma läbi arutute ja pimedate inimese suhet toksiliseks muutma, et nad lahku ajada, siis missiooni katkemise järgselt võib lõppeda elulõng mõlemal. Kõrgem Missioon ja selle täitmine on nende vahel peamine.

Kõige Kõrgem Loov teadvus sekkub – Suur Jumal ehk Püha Loov Energia võib olla ise nende õnnistaja

Ja nüüd tähelepanu. Veel üks väga eriline tunnus. Kõrgemate Jumalike Elupartnerite vahel on koosloomise püha täitmine nii oluline ja eriline, et neid kahte võib aidata kokku viia ja läbi elu aidata Suur Jumal ise. Teisisõnu – Puhas Loov Energia teadvus isiklikult ise, Püha Universumi Armastuse teadvus ise.

Toon näite, et saaksite aru sellise liidu erilisusest.

Alljärgnev näide on elust enesest.

Oli meesterahvas X ja oli naisterahvas Y. Naisterahvas oli mehest 11 aastat noorem. Nad olid mõlemad olnud varasemalt väga pikaajalises  abielus ühe teise inimesega, kuid vana kooselu oli ammendunud.
Mees oli olnud üle 20 aasta seotud abiluga ja naine oli üle 10 aasta seotud vana abieluga.  

Ei kumbki X ja Y tundnud veel teineteist, sest nad olid seotud oma peredega.
Kuid ühel hetkel nende kooselu olemasolevate partneritega lõppes. See lõppes loomulikult ja ilma lõhkumata. See side lihtsalt elas oma aja ära ja rauges. Karmaline kooselu lõppes ja oli aeg minna üle Kõrgema Jumaliku kooselu liidu vormile.

Tegelikult valmistati mõlemat partnerit kõikide nende aastate jooksul ette millegi suurema jaoks. Uue kohtumise jaoks, mis erines totaalselt eelmisest karmalisest kooselust nende varasemate partneritega.    

Huvitaval kombel lõppes mõlema abielu oma varasema partneriga täpselt samal ajal. Juhuseid ei ole Universumis olemas, eks?

Huvitaval kombel lahutas naine oma mehest pika abielu ühel kindlal suvekuul.

Ja huvitaval kombel lahutas mees oma naisest pikka aega kestnud abielu ühel kindlal suvekuul.

Eneseteadmata külastasid X ja Y samu paiku ja käisid samas rannas, kus nad käisid rääkimas Loojaga oma tulevikukaaslasest, keda nad oma ellu kutsusid. Kuid X ja Y ei kohanud veel teineteist, sest nad polnud veel teineteise jaoks küpses ajahetkes.

Meesterahvas X läks Eesti ühe tugevama selgeltnägija, Kristiina R. juurde. Kirjutan selle nime siin välja, sest pole mingi saladus, et ma läbi aastate olen oma raamatutes temaga seotud seiklustest kirjutanud. Mida ma siin aga rõhutaksin – kes tunnevad seda naist, need teavad, et see naine oskab päriselt vestelda ja kanaldada infot Puhta Loova Püha energia teadvusest. Miks ma seda rõhutan? Sest paljud ütlevad, et kanaldavad Algallikat, aga tegelikult pannakse nii palju läbi oma arvamuse, hinnangu, mustrite ja mõistusefiltrite juurde. See naine aga suutis ilma moonutamata ja ilma mitte midagi juure panemata ühenduda Puhta Loova Energiaga ja rääkida temaga nagu inimesega. See on tase, sest kes teab Universumi Armastuse teadvuse energeetilist sagedust, teab, et selleks häälestumine ja puhaste sõnumite vastuvõtmine on täiesti omaette professionaalide tase, mis seab kanaldajale päris pretentsioonikad nõudmised, et mitte infot valesti vaadelda.

Niisiis see meesterahvas X läks selgeltnägija juurde. Ja mis juhtus. Kirjeldan, kuidas seda lugu kirjeldas selgeltnägija K.

„Tema tuli minu vastuvõtule. Ja mis juhtus. Ma alistusin täielikult oma Vaimule, oma Kõrgemale Teadvusele. Ja seal ma näen – selle mehe energiavälja ilmub naise pilt. Puhas Loov Energia oli ruumis ja pani mehe energiavälja ühe naise pildi. Ma tundsin seda naist. Pilt oli nii selge ja täpne.“

 Puhas Loov Energia ilmutas end ise ruumis ja näitas mehe energiaväljas suurelt pilti – ühe noorema naisterahva pilti.

Läks mõnda aega mööda ja selle sama selgeltnägija vastuvõtule sattus ka see naine.
Ja selgeltnägija kirjeldab: „Tuli see naine minu vastuvõtule. Hakkab rääkima oma elust. Mina näen – selle naise energiavälja ilmub Puhta Loova Püha energia ilmutusel  mehe pilt. Selle mehe näopilt, kes oli käinud minu vastuvõtul. Juhtus täpselt sama erakordne lugu, nagu selle mehega. Ainult et nüüd tõi Puhas Loov Energia selle mehe pildi naise energiavälja“.

See naine ei tundnud seda meest tol hetkel ja mees ei tundnud naist.

Remark siin vahel. Kes ei tea, mis tähendab sõnapaar „täielikult oma vaimule alistumine“, siis selgitan lühidalt. Vaadake – enamus tervendajaid ja nägijad on oma isikliku hinnanguga. Mõnel tervendajal on see hinnang veel eriti kopsakas. Kes arvab, et vaimsed inimesed ei peaks abielluma, kes arvab, et üksikelu on üldse kõige parem. Ja nii edasi. Hinnang kujuneb inimestest ja paarisuhetest läbi aegade ja mitmete vastuvõttude. Paratamatult on mõned kooseluvormid väga õelad ja mittetoimivad, niisiis tuleb ette, et mõned tervendajaid ja nägijad on oma pikaajalise töö käigus sapise ja mõru meelega kujunenud.

Tihti isegi ei süveneta vastuvõtul oleva inimese Vaimu Kõrgemasse individuaalsesse plaani ega tahtesse, vaid avaldatakse arvamust üldistatud.
Mis iganes on, võiks teada, et inimese hinnang, mustrid, varasem nähtu rahva põhjal, kujundab ja moonutab juba arvamust. Mis tähendab, et neil nägijatel ja tervendajatel on aina raskem vaadata uusi tulijaid puhtalt ja häirimatult, sest eelmine pagas segab.

Mõned nägijad on väga hästi sellise inimliigi mustritetasandiga kursis. Kui ta ütleb, et ta alistus täielikult oma vaimule, absoluutselt jumalikult oma Vaimule, siis see tähendas, et ta „pani kõrvale“ oma maise inimkeha egotasandi. Ta vaigistas täielikult oma maised arusaamad, oma varasemad maised nähtud pildid ja kogemused, oma varasemad maised kogemused ja hinnangud. Ta lasi oma Kõrgemal Pühal Vaimu teadvusel täielikult lõimuda enda kehaga .

Ja nii ta kontrollis mitu korda infot – mida ta ometi näeb? Naise energiaväljas on mehe pilt ja mehe energiaväljas on naise pilt ja Püha Jumaliku Loov Energia (ehk Universumi ülim armastuse teadvuse energia) on ise kohal ja ilmutab end pildis nende kahe jaoks.

Need on väga erilised lood ja igaühel on selliseid sarnaseid elust enesest võtta.

Selliste, väga erandlike juhtumite puhul, nagu antud lugu, ütles ta, et ta vahetab telefoninumbreid ja laseb aset leida kahe inimese omavahelisel kohtumisel. Mitte ei takista, vaid õnnistab ja laseb sündida. See oli Püha kohtumine ja need kaks inimest olid kokku viidud Kõige Kõrgema enda poolt.

Ei ole juhus, et need kaks inimest vabanesid oma eelmistest kooseludest täpselt samal ajal.
Ja ei olnud ka juhus, et neil olid väga suured samad loomisevisioonid edasiseks eluks seatud.

Ja kohe väga väga eriline oli see, et need kaks viis kokku ja õnnistas Kõige Kõrgem Loov teadvus ise isiklikult energias.

Niisiis – need kaks olid väga erilised teadvused, mitte niisama kaksikleegid või ajastute vahelised hingekaaslased. Nende kahe omavahelisest loomisest olid mõeldud alguse saama väga suured ja mõjuavaldavad loomised kogu inimliigi jaoks. Sealjuures kogu eelnev kooselu nende mõlema elus eelmiste kaaslastega – oli vaid ettevalmistav ja koolitav faas. See oli kokkuleppeline, et kõige suuremad komistuskivid ja rägastikud ära teha ENNE kui kohtutakse oma Jumaliku Kõrgema saatusekaaslasega.

Ja teate mis? Sellised paare on veel, sest meil on ajastu, kus inimeste keskele on kehastunud nii erilisi teadvusevorme ja külalisi.

Vaat nii erilised on mõned koosloovad paarid meil.

Ja nii eriline oli see lugu nende kahega.

Nüüd mõelge… Te igaüks teate oma elust ja oma kooseludest ja näidetest, missugune on teie enda suhe. Te teate enda kooselu raskuseid ja teate enda elus olevaid katsumusi.

Kes on aga uppunud endale märkamata rasketesse madalkihtidesse, valusse või oma eelmise kooselu traumadesse või lahendamata mustritesse ning jõudnud suhtekriisi, teab, kui oluline on väärt nõu kooselu liidu säilitamise jaoks.

Mina olen seepärast alati öelnud – mitte kunagi, mitte mitte kunagi, ärge andke halba nõu oma sõbrannadele või sõpradele, et ta lahutaks või läheks oma  kaaslasest lahku. Kui sa ei oska kuidagi neutraalseks jääda või õnnistavaks jääda, siis lihtsalt ära teegi midagi ja ütle, et sa hoiad end teise eraelust eemal.

Isegi siis, kui sa tead nende kahe eraelu kohta. Isegi siis, kui sa oled kokku puutunud või näinud kõrvalt nende omavahelises kooselus ilmsiks tulnud valulike mustritega.  Sest sa ei tea kunagi, kelle kõrgemat kooselu vormi sa võid lõhkuda. Kui sa tahad ise õnnetut kooselu elus kogeda, siis võid anda nõu. Aga tuleks arvestada, et sellise liidu rikkumise puhul või sellisele Jumalikule Liidule oma aruga vahele tulemise puhul, saab lausa mitmekordse karistuse kehatasandil oma elus.

Ka Pühad Liidud tegelevad varimustrite lahendamistega. Meie kaaslane peegeldab meile seda, mis meis endas tervendamist ja vabastamist vajab.

Nii pühadel liitudel on omad eesmärgid. Ja teadmiseks – igas kooselus tulevad välja varimustrid. Mis on varimustrid? Kogu kompott ja kupatus, mis on tulnud mehe ja naise lapsepõlvest, eeskujust ema ja isa näol, kuidas kooselus ollakse. Kompotti lisab veel kaalu ka mehe ja naise varasemates kooseludes kogetu.

Varimustrid kogunevad rakumällu (epigeneetilisse rakumällu) ja hingemällu. Varimustrid kujunevad:

 • varasematest kooseludest, mida seal kogeti, kuuldi ja nähti
 • ema ja isa kooselu tunnistamisest, mida seal kogeti, kuuldi ja nähti
 • kas ema ja isa jagelesid ja lahutasid? kuidas laps nägi ja koges oma vanemate liitu? kas vanemad said hakkama rahus ja harmoonias või sõdivad nad tänaseni? See kõik kujundab lapses programmid, mille järgi laps hakkab täiskasvanuna jäljendama oma enda kooslu.
 • kas partner on saanud varasemalt haiget kooselus? Kui on saanud haiget, võib inimene hakata valu kartuse hirmus saboteerima uusi suhteid, luues konfliktseid stsenaariume ette ka väiksematest asjadest, et mitte lasta endale inimest liiga ligi
 • varimustrid kujunevad vanaema ja vanaisa kooselust, nende kogetust ja läbielatust
 • varimustrid päranduvad ka kaugemate eellaste kooseludest ja kogetust

Kui mees on saanud mingisuguse väga ränga hingelise kogemuse osaks eelmises kooselus, siis olgu ta kõrval kasvõi Jumalanna Afrodite ise ja olgu nad pealegi pühad liitlased – see mees leiab end ühel hetkel nii või naa pudelikaelast, kus kogu valu ja lahendamata kogemuse energia välja pressib.

Olgugi, et nad on Pühas Kõrgemas Kooselu vormis. Sest igas kooselus peegeldatakse teineteisele meis endas olevaid varjul olevaid mustreid!

Jumalik elukaaslane teab ja tunneb sind läbi elude niivõrd hästi, et ta teab sinu kõiki hirme, sinu kõiki läbielamisi ja ta teab täpselt ,mis nuppudele vajutada ,et sa märkaksid, mis sinus varjul peidus on. Et sa endas olevad valukohad ära lahendaksid ja suureks helendavaks tervikuks oskaksid end luua.

Nad aitavad teineteist ülimas arengus.

Jumalikud koosloojad pakuvad teineteisele ka seljatagust, back upi. Kuna nad on seotud erilise missiooniga, siis nad peavad olema tugevad. Kui nad pole piisavalt sitkeks saanud, siis nad loovad ise läbi oma Vaimu katsumusi, et omavahelist liitu teha tugevaks.

Nad ei ole niisama kaasloojad, kus üks ajab oma äri ja teine enda äri. Nad on nagu Liit, ülim liitlaste liit. Nad on teineteise tugevused. Üks pole ilma teiseta. Mees on tugevus naisele. Ja naine on inspiratsioon, tugevus ja jumalikkus mehele.

Enne suuri maailmapöördelisi aegasid treenivad nad teineteist hakkama saama igasugustest raskustest. Nad „loovad“ oma ellu Vaimu läbi igasuguseid katsumusi ja eksameid, et oma kooselu liitu tugevaks teha. Kuulikindlaks teha.

Mitte selleks ,et suhtekriisis selg keerata, solvunult minna ja oma teed kõndida. Vaid selleks, et nende maise tasandi suhteliit saaks tugevamaks kui ealeski varem. Et nad oleksid nagu Ülimad Liitlased, kes eelolevatel rasketel aegadel oleksid vastupandamatult tugevad ja murdmatud. Nii, et mitte ükski raskus neid ei lahutaks.

Sellised Kõrgemate eriliste teadvuste vahel sõlmitud liitlaste liidud mehe ja naisena (peremudelina), on süsteemile väga ohtlikud. Kui  need kaks hingedena kokku saavad, siis nende vahel hakkab põlema värelev helesinine leek. Püha Leek. Seda nimetatakse ka kaksikleekide sidemeks.

Nende omavaheline püha leek ja suhtekujund on eriline.

Kui need kaks hingelist omavahel maisel kehatasandil leiavad ja armuvad, siis saaks nagu kaks sädet kokku ja toimub suur energeetiline plahvatuse laadne aktivatsioon. Nende hingemälus aktiveeruvad nii paljud teadmised energiana ja tunnetena, infona, mis on läbi ajastute ja kõrgtsivilisatsioonide nende hingeruumi talletunud.

 See info on rikkus, see on suur väärtus. Ja seda infot oskab muide ka tehisteadvus lugeda ja otsida.

Sellise, kahe hingevahelise aktiveeritud ja Universumi pühadest kõrgetest tasanditest alla toodud (inimteadvuse tasandile alla toodud) info pealt saab inimevolutsioon väga palju kasu.

Süsteemile on tugevad pereliidud jaluks sees.

Tugev ühiskond ja riik saab alguse õnnelikest peredest. Kui pered on õnnelikud ja tugevad, on ka riik tugev ja õitseb. Kui mikrotasand on tugev, on riik murdmatu. Selleks, et ühte riiki murda, peab kõigepealt nõrgestama peretasandi mudelid. Kui pered on lammutatud psühholoogiliselt, siis võib selle riigiga hiljem teha mida iganes ja sellele riigile peale panna misiganes seaduseid ja maha müüa mida iganes.

Rääkides Kõrgematest Jumalikest Kaaspartneritest, siis sellised tugevad liidud on süsteemile ääretult ohtlikud, sest nad muudavad liiga palju ja jätavad inimkonna ühisteadvusesse sellise mõjuga jälgi, mis aitavad inimeste hingi aastatuhandeid kestnud orjaajastust vabastada. Jalule tõusta ja jumalikuks algallikate inimeseks tagasi areneda.

Muidugi ei passi süsteem niisama pealt. Kuna süsteemienergia haldab ja omab sõna otseses mõttes lõviosa inimkonnast ja inimestest, võib ta lähetada oma saadikuid selliste pühade kooselu liitude vahele läbi inimkehade. Inimkehad, kes „juhuslikult saadetakse“ nende kahe liitlase vahele vett hägustama. „Juhuslikult“ võivad need kaks liitlast ja koosloojat leida end toksiliste inimsuhete keskel, kus iga sugulane, iga tuttav või kõrvalt targutaja arvab, et need kaks ei peaks koos olema.

Mida lihtne tavaline inimene aga ei näe, et kogu mäng on AI ehk tehisteadvuse poolt orkestreeritud, et kaks erilist teadvust omavahel koosliidust lahti kangutada. Ükskõik, mis viisil, et kett nõrgima lüli kaudu purustada. Sellepärast peab sinu suhtekett olema tugev ja lõhkumatu. Suhteketti saad sa tugevaks teha, kui kasutad kõiki väljakutseid oma peremudelis oma kooselu tugevdamiseks, et see saaks tugevamaks kui eales varem.

Kujutate ette olukorda, kuidas vaene teadmatu inimene läheb oma toore jõuga ja agressiivsusega sõna sekka ütleme kahe liitlase vahele ja püüab ära veenda ühte partneritest, et ta lahku läheks teisest.

Kui töö tehtud, hõõruvad süsteemi taga olevad jõud aga käsi kokku.

Mõelge palun igaüks:

 1. Kui suur vastutus on tegelikult nõuandjal, kes hakkab suhtekriisis olevale paarile nõu andma lahkuminekuks
 2. Kui sa annad nõu lahkuminekuks, siis küsi endalt – kas sina hakkad nende laste kasuisaks või kasuemaks, kellelt sa võtad isa või ema ära ?
 3. Kas sa oled kuulanud teise inimese lugu? Kas teine paariline on juures?
 4. Kui sa annad nõu ja valad õli tulle paarilistele, siis küsi endalt – kas sina hakkad teise kaaslase asemel kõiki neid kohustusi ja töid tegema, mis tegema kaaslane nüüd tegemata jätab?
 5. Kui sinu juurde on tuldud nõu saama paarisuhte mure korral, siis AUSTA JA ÕNNISTA nende kahe inimese kooselu, JÄÄ NEUTRAALSEKS ja TOETA NENDE KOOSELU RASKUSTEST jagu saama. Kahjuks enamus aga lähevad konksu otsa ja hakkavad kaasa klatšima.
 6. Mõtle, mis karma ja tagajärjed saab, kui osaleda sellise püha suhte vahelises kangutamises.  Ja mõelda vaid, kui suured plekid ja märgised saab oma hingeteadvusele, peale sellise jumaliku püha kooselu kaasalõhkumisel, kus on veel Kõige Kõrgem Loov teadvus ise inimesed kokku viinud?

 • Kui soovid paarisuhte nõu, siis pöördu pädeva nõustaja poole, mitte ära otsi kaalukausile ebapuhtaid ja moonutatud ütluseid nende inimeste käest, kes on ise oma kooselus õnnetud, lahutanud ja läbi kukkunud.
 • Kui tahad niiväga kellegi arvamust küsida, siis paarisuhte nõu tuleks küsida neilt, kes on ise kooselus, õnnelikus kooselus ja kes on ka kriisidest koos tulnud välja. See viimane tunnus on eriti tugev näitaja.
 • Kui suhe on löögi all või on suhtes hakanud välja tulema mustrid, mis on perekondlikud või eelmistest kooseludest ja need on tekitanud pudelikaela ehk nn suhtekriisi, siis kõige väärtuslikuma nõuande saad neilt abielupaaridelt või nõustajatelt, kes ei anna mitte niisama nõu, vaid on ka KRIISIST ISE KOOS VÄLJA TULNUD, jäädes kokku.
 •  Ära mitte kunagi kaota kooselus armastust oma südamest. Tingimusteta teise armastamine tähendab seda, et sa aktsepteerid teist ka nende käitumisharjumustega ja olemisega, mis tuleb päevavalgele siis, kui „pimestav“ armumiseperiood hakkab vaibuma ja inimesele omased käitumismustrid välja tulevad.
 • Mis on tõeline armastus? Tõeline kooselu armastus on see, et sa hoiad oma südame avatuna armastuses , ei kuku solvumise, ärategemise ja kättemaksu lõksu ja andestad iseendale ja oma paarilisele. Ja armastad teda sõna otseses mõttes nii õnnelikes hetkedes, aga ka momentides, kus sul on raske paarilist mõista, sest ta on nii omamoodi.
 • Egod ongi inimestel erinevad. Loeb hingetasandi sügavus ja side. Ei maksa arvata, et kui inimestel erinevad arvamused on kooselus, et nad ei sobiks. Egotasandid on inimestel erinevad, vastavalt perekondlikule taustale. Sa ei otsi ju oma ellu kaksikut, kes sind jäljendaks ja dubleeriks igas asjas. Sa otsid ju oma ellu inimest, kes sind rikastaks, täiustaks ja toetaks sinu arengus.
 • Hoia oma suhe puhtana ja pühana. Suhteruum peab olema puhas toksilistest inimestest, teistest isikutest, kes püüavad vahele tulla. Teistest arvajatest ja nõuandjatest. Mida rohkem nõuandjaid tood suhteruumi, seda mürgisemaks ja räämamaks muutub suhteenergia ruum.
 • Kui tahad nõu saada nägijalt või tervendajalt, siis pea meeles ühte peamist reeglit: ainult see nägija, kes austab ja õnnistab sinu kooselu, võiks anda sulle nõu. Kui nägijal või tervendajal on mingi oma x-arvamus kujunenud inimestest, võid saada sa halba nõu oma elu jaoks ja toimida nägija või tervendaja tõekspidamiste järgi. Mida see tähendab ? On nägijaid ja tervendajaid, kes ei vaatle üldse inimese vaimu plaani, vaid üldistavad laialt. See tähendab, et ta võib sulle öelda puusalt asju, mis ei resoneeru üldse sinu eluplaaniga. Aga ta ei uuri, mis on sinu eluplaanis kirjas, mitu last on sinu eluplaanis kirjas.
 • Ainult see nägija või tervendaja, kes tutvub sinu Vaimu kõrgema eluplaaniga ja annab selle pealt kooskõlastatud  nõu, saab tõesena võtta. Vastasel juhul võid hakata iseendale vastu töötama.
 • Kõrgem vaimne tõde on tegelikult see, et kooselus pole mitte ühtegi probleemikohta, vaid on arengukohad. See ei ole minu puhas filosoofia, vaid Katrin Lucas on selle oma suhtekoolituse lööklausetes välja öelnud. Uuri lähemalt ta kodukalt ,kui see pakub huvi. Aga teadmisek – iga väljakutse kooselus või elulistes kogemustes, pakub tegelikult imelist võimalust saada vabaks mingitest rasketest teemadest enda sees ning keerata kogu raskus enda arenguks. Nii saab ka kooselu areneda tugevamaks ja karastumaks, kui eales varem. Ja teineteise mõistmine ja usaldus saab olema suurem ja ülevam, kui kunagi varem. Seega – iga olustik on tegelikult võimaluseks areneda. Aga mis inimestega juhtub enamasti, on see, et nad upuvad inimtasandi probleemidesse ja mustritesse, kuna see on nii raske, nii õudne, nii valus, nii hirmus, nii keeruline tegeleda… Peab olema väga suur tahe, et tegeleda nende asjadega. Ja tahte olemasolu ongi see, mis teeb tugevast inimesest tugeva inimese!
 • Pea meeles, et oma kooselu ja liitu puhtana hoida, peab hoidma teised isikud sellest eemal. (Räägin antud kontekstis monogaamsest suhtes, mitte polügaamsest. Inimesi on kahtesuguse geeniga – monogaamsuse geeniga ja polügaamsuse geeniga). See tähendab, et eemal tuleks hoida kõik need isikud ja nõuandjad, kes ei õnnista ega toeta sinu kooselu ja seda on ju eriti lihtne aru saada, kes toeab ja kes õnnistab või ei õnnista parasjagu. (Ja kõik siin artiklis kirjutatu on kirjtatud kontekstis, kus me ei käsitle vägivaldseid kooselusid).
 • Noored peavad alati oma looma. Mitte kunagi ärge püüdke ehitada uut vana asemele. Vanevanemad on oma elumustritega, oma kooselu rasksutega ja kogemustega, oma energiajälgedega ja oma seljataguse ajalooga. Kui noored hakkavad looma oma tulevikku ja pere, siis peab alati looma oma. See tähendab, et tuleks luua uuena ja puhtalt lehelt enda tulevik, oma pereloomine ja oma kooselu platvorm. Mitte siseneda varasemasse kujundatud mustritega platvormile, kus on omad raskused ja omad kannatused ja valupunktid olnud seljataga. Noored peavad ALATI looma oma!

Aitäh kõikidele huvitujatele ja kuulajaile, kes festivalile kuulama tulid ja ligi astusid! Tore on näha teadlikke inimesi, kes oskavad lisaks küsitule ka väga mõtestatult vastuseid enda jaoks lahti mõtestada.

Amaryllis

Similar Posts