Võimalus teisele ? Võimalus ka iseendale.

Meme Adeline Amaryllis

Tehes otsuseid teise eest, teeme end paratamatult niisamuti kaasvastutavaks tema olukorras.

Kui inimene liigub hingearengu teel ning on südames otsustanud, et ta soovib rabeleda, edasi liikuda, edasi püüelda, välja liikuda – kuid talle suletakse uks ja öeldakse ei – siis uksesulgeja teeb otsuse tema eest. Sulgeb võimaluse tema arengule (vaatamata tema sisemisele tahtele, otsusele).

Väga kõrgelt arenenud ja väga teadlikule olemise tasandile jõudnud loovad Inimesed teavad seda seadust. Väga kõrgelt arenenud ja väga teadlikule olemise tasandile jõudnud loovad Inimesed teavad, et Püha Vaimu olemus mitte kunagi ei käsi ega keela. Ta lubab. Ta annabki kogemuse – ise vastutades. Tahad? Proovi. Mina ei keela.

Seetõttu nad ei ütle teisele: ” Ei, sa ära tule”, “Ei, sa jää ukse taha”, “Ei, ma ei luba sinul osaleda”.

Nad ütlevad hoopis: “Ma ei ütle sulle ei ega jah. Mina ei ütle sulle ega otsusta sinu eest, mida sina tegema pead. Sina ära pane mind ka otsustama enda valikute eest. Kui sina soovid seda kogemust saada, siis tule ja koge. Vaata, kas sa suudad kogeda ja vastu võtta. Kuid pea meeles – kui ise küsid, siis ka ise vastutad”.

Kes aga asub täielikult teise loomise teele ette, see muudab end kaasvastutavaks (ja kaasvastutajaks) teisega kaasuvas olukorras. Ning loob läbi hingeosade iseendale koheselt ka teisega (teise isiku looga, eluga, energiaga) seonduva kogemuse, õppetunni.

Võib kõlada karmilt, aga nii see on… Universumi kõrgemate seaduste kohaselt.

Tavainimese tasandilt (tavalise toimimise tasandil)- tunneme tihti mustrit, et me ei pea kõikidele küsimistele, kõikide palvetele vastama. Tunneme tihti ka tingimusi, kaasuvaid tingimusi ja nõudmisi mida soovime ise esitada teistele või oleme kogenud ise tingimusi, reegleid, nõudmisi, mida on meile esitatud. (Tingimuslik duaalne elamise viis).

Väga kõrge vaimsusega inimese tasandil (Jumaliku inimese tasandil) – hakkab inimene tundma järjest rohkem, et ta ei soovi vastamisel võtta seisukohti. Ta soovib anda ise avatud võimaluse inimesele otsustada ja seega vastutada. Ta ei soovi enam kogemust kellegi piiramisel, keelamisel või tingimuste seadmisel. Ta ei pruugi (ega pea) kõikidele palvetele vastama, kõikidele küsimistele vastama, aga ta tunneb tihti, et soovib järjest rohkem suunata teist ise leidma vastuseid. Leidma vastused küsimustele, “õige-vale” otsustele lahendeid ise enda sees. (Vanade tiibetlaste viis – õpetaja vastas õpilase esitatud küsimusele uue vastuküsimusega, suunates õpilast leidma endas vastuseid).

Amaryllis

Similar Posts