Skip links

Nõuanded

Vaikuse-ja rahuhetkede olulisus praegusel ajastul.

On ülestõusmise ajastu ja on nii suurte võimaluste aeg. Kui inimene vaid endaga tegeleks, mis tähendab vaba aja ja rahu aja hetkede leidmist igapäevaselt. Peab olema puhanud, mitte üles stressatud, kehatasand peab olema puhanud (kui keha on väsinud, siis ta ei võta mitte midagi vastu,

2022 – suur võimaluste aasta.

Mida toob aasta 2022 ? 2022 aasta märksõna on erakordselt suur võimaluste aasta ja määravate valikute aasta. Ja mitte lihtsalt niisama võimaluste ja soositud loomiste aasta. Kõik, mis otsustatakse ja algatatakse üksikisiku tasandil või suurel riiklikul tasandil, määrab ära viljad järgmiseks 10-12 aastaks. Inimestele on

Inimese kaitse, puutumatus.

Inimese meelestatus ja häälestatus määravad ära selle, kui ligipääsetav inimene on, mis energiad teda mõjutada saavad ja kas ja kes teda üldse mõjutada saab. Inimese kaitse ja puutumatus sõltub tema seisundist ( erinevad seisundid mõjutavad energiate võnget) ja kehaseisundist, sest kui keha on hästi rusutud

Keskenduge ainult oma isiklikule elule.

Hetkel on kõige olulisem, et sa pööraksid kogu oma tähelepanu ja tegutsemise oma eraelu ja pereeluga seotud asjadele ning keskkonna loomisele. Tegelege ainult sellega, mis on teile hästi omane ja lähedane. Pöörake tähelepanu väljastpoolt sissepoole, teemadele “minu kodu, minu pere, minu lapsed, minu loomine, minu

Energia kokkuhoid oma kehatasandil on hästi oluline.

On teatud (vanuselised- ja meelelaadsed) ühiskonnakihid, kes ei suuda transformatsiooniga kaasa minna piisavalt paindlikult ning nende kehatasand ei pea vastu. See on loomulik protsess iga inimtsivilisatsiooni arenguetapis. Samaaegselt on nn viiruste ajastu, mis toob kaasa omad tagajärjed (tegelikud suremused) eelolevatel aastatel. Teadlikule arenguteele suundunud isikud,

Muretu keskkonna rajamine.

Palun võtke vastutus ja tegelege oma muretu keskkonna loomisega, etteloomisega. Sättige oma asjad, leidke see julgus otsuste tegemiseks. Leidke see tahe otsuseid teha, kellega ja kus, mis viisil te soovite luua. Tuleb mõelda, kus hakkan elama, kuidas hakkan elama ja kuidas leian viisid, et tagada

Oma elu tuleb kujundada väga ettevõtlikult.

Väga suur edasiliikumise etapp on liikumine äärealadesse. Kogukondades hakkavad toimima majapidamisüksused erinevate vormidena: OÜ-d, MTÜ-d, FIE-d, sest inimesed taipavad, et peavad ise väga leidlikud ja ettevõtlikud ning hakkajad olema. Seega: teadlik inimene õpib midagi vajalikku looma, mis toob kasu kõigile. Sest tarbimisvajadus ei kao mitte

error: Content is protected !!